BIOASPEKTY
RADIOAKTIVITY
VELIČINY A JEDNOTKY
AKTIVITA =
POČET
ROZPADŮ ZA ČAS
JEDNOTKA 1 Becquerel (Bq)
DÁVKA =
ENERGIE
ABSORBOVANÁ
NA HMOTNOST
JEDNOTKA 1 J/kg = 1 Gray (Gy)
DÁVKOVÝ PŘÍKON=
DÁVKA ZA ČAS
JEDNOTKA 1 Gy/s resp. 1 Gy/h
RADIAČNÍ FAKTOR =
KOREKČNÍ FAKTOR PRO
EKVIVALENTNÍ DÁVKU
JEDNOTKA 1
∗
RADIAČNÍ
FAKTOR
∗
EKVIVALENTNÍ DÁVKA
=RADIAČNÍ F. × DÁVKA
JEDNOTKA 1 Sievert (Sv)
EKVIVALENÍ DÁVKOVÝ PŘÍKON=
EKVIVALENTNÍ DÁVKA
ZA ČAS
JEDNOTKA 1 Sv/s resp. 1 Sv/h
PRONIKAVOST
I s neutrony je problém
EFEKTIVNÍ
DÁVKOVÝ
EKVIVALENT
STŘEDOVÁNÍ
PŘES ORGÁNY
∗
DÁVKOVÉ LIMITY
∗
OZÁŘENÍ
ČR ≈ 3.5 mSv/a
RADON
Asi 2.5% bytů má aktivitu vyšší
než 400 Bq/m3
to
odpovídá cca 20 mSv/a
JINDE MŮŽE BÝT HŮŘE
Průměry a maxima v mSv/a
Světový průměr 2.7 mSv/a
LÉKAŘSKÁ
DIAGNOSTIKA
Mamografie
0.5 mSv
RTG břicha
≈ 6 mSv
CT celotělní
9 mSv
Scintigrafie štítné žlázy 2 mSv
Scinigrafie skeletu
3.5 mSv
Scintigrafie myokardu
7.5 mSv
ÚČINKY
DETERMINISTICKÉ
Důsledky poškození nebo
zabití buněk
STOCHASTICKÉ
Rakovina a dědičné
choroby
PŘEŽITÍ BUNĚK
∗
PŘEŽITÍ LIDÍ
LD 50/60 = 4 Sv
Kdy 50 % zemře do 60 dnů
NEMOC Z OZÁŘENÍ
Mírná
cca od 0.5 Sv
Střední
10% úmrtnost )
1 ÷ 2 Sv
Vážná
nad 2 Sv
(
KOEFICIENTY RIZIKA
∗
% úmrtí při expozici 1 Sv
Založeno na lineární
bezprahové teorii
Ale zdá se, že existuje
HORMEZE
J
I
N
Á
R
I
Z
I
K
A
Data označená ∗ jsou převzata
z Doporučení ICRP 2007
Download

BIOASPEKTY RADIOAKTIVITY