Abecední seznam radiodiagnostických služeb a zobrazovacích metod (intramurálních a extramurálních) MMN
dostupné radiodiagnostické služby a zobrazovací vyšetření
Bronchoskopie
Celotělová distribuce 67Ga citrátu event. s tomografií SPECT
Celotělová scintigrafie in vitro značenými krevními elementy
Denzitometrie
Doppler vyšetření cévních protéz
Dynamická a statická scintigrafie slinných žláz příušních a podčelistních
Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest
Dynamická scintigrafie ledvin s kvantifikací
Dynamická scintigrafie motility jícnu a průkaz gastroezofageálního reflexu
Endoskopická ultrasonografie ( EUS )
Fistulografie nativních AV píštělí
Furosemidový test
Gynekologická ultrazvuková diagnostika
Jícnové ultrazvukové vyšetření srdce
Kaptoprilový test
Končetinová angiografie
Koronarografie
Mammografie diagnostická
Nepřímá radionuklidová lymfografie dolních a horních končetin,pánevních a axilárních uzlin
Nepřímá uroflowmetrie (zhodnocení vyprazdňování močového měchýře) a stanovení měchýřového rezidua
Nukleární magnetická rezonance ( NMR )
Perfúzní gateovaná tomografie srdečního svalu (SPECT) po zátěži a v klidu
Perfúzní scintigrafie mozku (SPECT)
Perfúzní scintigrafie plic s výpočtem relativní funkce
extramurálně
intramurálně
extramurálně
extramurálně
extramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
extramurálně
extramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
extramurálně
extramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
extramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
Počítačová tomografie
mozek, pyramidy, PND, krk, hrudník, plíce, ledvin – kameny, břicho - +2F, ledviny – 3F, enteroklýza, malá
pánev, skelet horních končetin, ramenní kloub, C - páteř, Th páteř, LS páteř, pánev, kyčelní kloub, skelet
dolních končetin, AG karotid, AG aorty, AG - plicní embolie, AG dolních končetin
intramurálně
Pozitronová emisní tomografie ( PET/CT )
Radioizotopová flebografie žilních systémů standardní a subkutánní
Radionuklidová cystografie nepřímá s vyšetřením vesikouretrálního reflexu
Scintigrafie evakuace žaludku
Scintigrafie příštitných tělísek
Scintigrafie příštítných tělísek SPECT/CT
Scintigrafie sleziny
Scintigrafie štítné žlázy
extramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
extramurálně
intramurálně
intramurálně
Skiagrafické metody speciální – s použitím kontrastní látky
intramurálně
intravenózní urografie
mikční cystouretrografie
flebografie
intramurálně
intramurálně
intramurálně
Skiagrafie klasická
intramurálně
LS páteř, kostrč + kost křížová, L páteř – funkční snímky, Th páteř, C páteř + šikmé snímky, C1-2, lebka, PND,
nos, dolní čelist, očnice, lebka – kost spánková – Schuller, Stenvers, Mayer, lebka – turecké sedlo, lebka – baze,
lebka Town, palec ruky, prsty ruky, ruka, zápěstí, člunková kost, předloktí, loketní kloub, pažní kost, ramenní
kloub – včetně klíční kosti a lopatky AP, lopatka – bočná projekce, prsty nohy, noha – nárt, patní kost, hlezenní
kloub, bérec, kolenní kloub, čéška, stehenní kost, kyčelní kloub, pánev, SI skloubení, plíce, plíce – dítě, žebra,
hrudní kost, nativ břicha, nativ ledvin, vylučovací urografie, MCUC – mikční
intramurálně
intramurálně
Skiaskopie
intramurálně
polykací akt a pasáž jícnem
rentgen žaludku a dvanáctníku
enteroklýza (vyšetření tenkého střeva)
irrigografie (vyšetření tlustého střeva)
fistulografie(vyšetření píštělí)
cystoradiografie (vyšetření močového měchýře)
ERCP (vyšetření žlučových cest a slinivky) – ve spolupráci s interním oddělením
HSG ( vyšetření dělohy a vejcovodů) – ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
Srdeční katetrizace
Statická scinigrafie jater a sleziny
Statická scintigrafie ledvin s výpočtem relativní funkce
Statická scintigrafie skeletu – celotělové zobrazení
Tomografická scintigrafie skeletu SPECT
Třífázová kostní scintigrafie
extramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
Ultrazvuková diagnostika
intramurálně
vyšetření břicha, malé pánve, krku a malých částí
vyšetření prsů
screeningové vyšetření ledvin u novorozenců
dopplerovské metody: vyšetření karotid a vertebrálních tepen,periferních tepen a žil,
arterio-venózních zkratů u dialyzovaných pacientů
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
intramurálně
Ultrazvuková diagnostika plodu
Ultrazvukové vyšetření srdce
intramurálně
intramurálně
Ventilační scintigrafie plic aerosolová s výpočtem relativní funkce
Vyšetření celotělové distribuce 99m-Tc MIBI event. s tomografií SPECT
Zátěžový SPECT/CT mozku
intramurálně
intramurálně
extramurálně
Download

Seznam metod.pdf