Novinky v nukleární kardiologii
Milan Kamínek
LF UP a FN Olomouc
2014 ESC/EACTS Guidelines
on myocardial revascularization
2014 ESC/EACTS Guidelines
on myocardial revascularization
2014 ESC/EACTS Guidelines
on myocardial revascularization
Riziko závažné kardiální příhody
• Neischemická stenóza: < 1 % ročně
(Nuclear studies, FAME, DEFER, PROSPECT)
• Ischemická neléčená stenóza: 5 – 10 % ročně
• Stent: 2 – 3 % ročně
(FAME, DEFER, SYNTAX,…)
ESC Congress 2014, Barcelona
http://congress365.escardio.org
ESC Congress 2014, Barcelona
Nové kamery a vyšetřovací protokoly
1. Redukce akviziční doby i aplikované aktivity
2. Dynamický SPECT
3. SPECT/CT
1-denní protokol (MIBI event. tertrofosmin)
Detekce
ICHS:
1-denní protokol (MIBI event. tertrofosmin)
Zátěžové
protokoly
300 MBq (≈3mSv)
210 MBq
(≈1,7 mSv)
750 MBq (≈7,5 mSv)
750 MBq
(≈6,75 mSv)
5 min
2 hod
210 MBq
(≈1,7 mSv)
30 min
560 MBq
(≈5 mSv)
1-denní protokol (MIBI event. tertrofosmin)
Detekce
ICHS:
1-denní protokol (MIBI event. tertrofosmin)
Zátěžové
protokoly
300 MBq (≈3mSv)
210 MBq
(≈1,7 mSv)
750 MBq (≈7,5 mSv)
750 MBq medicína: variabilita
Personalizovaná
(≈6,75 mSv)
zobrazovacích
protokolů a jejich
individuální volba
5 min
2 hod
210 MBq
(≈1,7 mSv)
30 min
560 MBq
(≈5 mSv)
Po IM, revaskularizaci, apod.: 2-denní protokol
280 MBq
(≈2,5 mSv)
210 MBq
(≈1,7 mSv)
Proč 1-denní protokol ?
• Pacienti ze vzdáleného bydliště
• V den zátěže je hotová diagnóza a popis
• Příliš velké riziko při čekání na finalizaci popisu u
pacientů s výrazně abnormální pozátěžovou perfuzí
• Raději stress only protokol při jasně abnormálním
zátěžovém SPECT (např. symptomatičtí pacienti
bez anamnézy předchozího IM !)
61letý muž. Atypické bolesti na hrudi
• Obtíže od 2009, kdy provedena SKG: negativní
• Na vrcholu zátěže (140W , TFmax 135/min) bolest
vlevo dole na hrudi
• Jedná se o obtíže, pro které je pacient vyšetřován
• EKG 1-2 mm deprese ST ve II, III, aVF, V5-6.
• Při přijetí: Od 2009 atypická AP, kdy negat. SKG, nyní půl
roku bolesti mezi lopatkami, nejprve námahové, nyní i
klidové a retrosternálně, někdy i se zvracením
ischemického
• SKG: uzávěr RIA19%
(nemoc
1 tepny). Ad myokardu
KCH řešení
Gated SPECT při použití
perfuzních radiofarmak
SPECT
Polovina projekcí: po 6 stupních (místo po 3 stupních) –
úspora ≈ 2 min/ 1SPECT
Zpracování obrazu: iterativní rekonstrukce
resolution recovery
GE Discovery 630, Myovation Evolution
SPECT
Polovina projekcí: po 6 stupních (místo po 3 stupních) –
úspora ≈ 2 min/ 1SPECT
Zpracování obrazu: iterativní rekonstrukce
resolution recovery
Kardiofokální kolimátory: IQ SPECT
P 847
De Jong, EANM Congress, Gothenburg 2014
EF LEHR vs. EF IQ SPECT
Stress EF (%) p value
Rest EF (%)
p value
LEHR
51.9 ± 14.6
54.3 ± 15.2
IQ original
45.4 ± 13.5
˂ 0.001
45.3 ± 12.4
˂ 0.001
IQ new
53.0 ± 14.4
0.58
52.8 ± 14.0
0.48
IQ SPECT
original: 20 iterací, 1 subset, Gauss 7
new:
12 iterací, 1 subset, Gauss 8
CZT technologie
9 detektorů
GE Discovery NM 530c
19 detektorů
Vysoce senzitivní kamery
D-SPECT
Senzitivita
DNM 530c
IQ SPECT Konvenční
850
460
390
130
8,6
6,7
15,0
15,3
(cps/MBq)
Rozlišení
(mm)
Upraveno podle: Imbert et al., JNM 2012
Tanaka H. Circulation J 2014
≈16 mSv
Tanaka H. Circulation J 2014
≈16 mSv
Nové kamery a vyšetřovací protokoly
1. Redukce akviziční doby i aplikované aktivity
2. Dynamický SPECT
3. SPECT/CT
Relativita a její
nedokonalost…
Case A
Case B
?
Bengel FM. JACC 2011
Dynamický SPECT na CZT kameře
• Corresponding 6-s SPECT images (D-SPECT)
Ben-Haim S, et al. JNM 2013
Coronary Flow Reserve
(Rb-82 a N-13 PET)
www.inviasolutions.com
Nové kamery a vyšetřovací protokoly
1. Redukce akviziční doby i aplikované aktivity
2. Dynamický SPECT
3. SPECT/CT
Very low radiation coronary
calcium scanning
• High-pitch prospectivelyECG triggered scan
• 150 patients
• 80 mAs for all patients
• 120 kVp
• Mean Effective dose:
0.3 mSv
Marwan M, et al. JCCT 2013
54letý diabetický pacient, narůstající dušnost
SDS = 1 (1% reverzibilního myokardu)
Ca skóre = 4735
• Chirurgická revaskularizace, provedena do 1 měs. od vyš.
Narůstající koronární kalcium snižuje rezervu
koronárního průtoku
• Pacienti s normální regionální perfuzí na PET
• Při narůstajícím kalciu klesala rezerva koronárního
průtoku
1,8 ± 0,5 při CAC = 0
1,7 ± 0,5 při CAC 1-400
1,5 ± 0,4 při CAC > 400 (P=0.048)
Curillova, et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009
SPECT + CAC vs. SPECT alone
977 asymptomatických pacientů a normální SPECT
CAC > 400 vs. CAC ≤ 10
• 3,6 x více jakékoliv kardiální příhody
• 2,8 x více úmrtí/IM
Chang SM et al. JACC 2009
SPECT + CAC vs. SPECT alone
• 695 pacientů, kardiální příhody (%)/rok
Schenker MP et al. Circulation 2008
RETROSPECT registry: shoda teritoria
perfuzního defektu a kalcifikace
Shoda.........36 %
Neshoda… 16 %
Ghadri JR et al. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2013
SPECT/CT angio: nejvíce prospěšná u pacientů
se středně závažnými stenózami ve více povodích
Gaemperli et al. JNM 2007
Identification of vulnerable plaques
18F-NaF
18F-FDG
Patient # 1
STEMI,
Proximal
LAD
occlusion
Patient # 2
NSTEMI,
Culprit LAD
(red),
Non-culprit
LCX (white)
Joshi et al. Lancet 2014
Download

Přednáška č. 1