İş Sağlığı ve Güvenliği
İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını
ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan
bilimsel çalışmaların tümü diye
tanımlanabilir.
Çalışanların sağlığı ve güvenliğin
bozulması sonucu,
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
ortaya çıkmaktadır.
Bu ÇALIŞTAYIN konusu
İş Sağlığı ve Güvenliğinde
RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ
VE ÖNEMİ
Değerli Katılımcılar,
Bilindiği gibi İSG önemi nedeniyle,
30 Haziran 2012 tarihi itibariyle bağımsız
bir YASAYA kavuşmuş oldu.
(6331 Sayılı İSG Kanunu)
6331 Sayılı İSG Kanunun en önemli
getirilerinden birisi, bu alanda yani İSG
alanında İSG HİZMETLERİNİN
tanımlanmasıdır.
Bir başka ifadeyle;
İSG Hizmetlerinin nasıl ve kimler tarafından
yerine getirileceğidir.
Sözü uzatmadan,
İSG alanındaki hizmetler, işverenlerimizin
yükümlülüğünde;
 İşyeri Hekimleri ve
 İş Güvenliği Uzmanlarının,
içinde bulunduğu ekipler tarafından
yerine getirilecek.
Yine sözü uzatmadan,
 İşyeri hekimleri ve iş güvenliği
uzmanları kimler ?
 Bu kişiler nasıl eğitilmekte ?
 Bu eğitim içerisinde RADYASYONUN
yeri nerede ?
 Eğitici profili ve kursiyer profili nedir ?
 İşyeri hekimi:
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev
yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş,
işyeri hekimliği belgesine sahip hekim.
 İş güvenliği uzmanı:
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak
üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği
uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar
veya teknik eleman.
 Teknik eleman ise:
Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına
sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve
güvenliği programı mezunları.
İş güvenliği uzmanları,
 A Sınıfı - Çok Tehlikeli İşyerlerinde
 B Sınıfı - Tehlikeli İşyerlerinde
 C Sınıfı - Az Tehlikeli İşyerlerinde
İşyeri Hekimleri.
İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri:
 90 saat uzaktan (Web ortamında),
 90 saat yüz yüze (Dershane ortamında),
 40 saat uygulama (İşyeri ortamında),
Toplamda 220 saat üzerinden, yapılmaktadır.
 Şimdi;
RADYASYON konusu bu eğitimlerin neresinde
ve eğitici profili nedir ?
Birazda bundan söz edelim.
Sıra No / Konu
Konunun genel
amacı
Öğrenme
hedefleri
16 / Fiziksel Risk Etmenleri
Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz
etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi
olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini
sağlamaktır.
Bu dersin sonunda katılımcılar;
 İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen
fiziksel risk etmenlerini tanımlar.
 Fiziksel risk etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik
ölçüm metotlarını sıralar.
 Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen
değerleri belirtir.
 Ülkemizde ve dünyada fiziksel risk etmenlerine
maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır.
 Fiziksel risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş
güvenliği uzmanının bu konudaki görevlerini açıklar.
Konunun alt
başlıkları
 İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk
etmenleri
o Gürültü - Titreşim
o Termal Konfor (nem, sıcak veya soğukta
çalışma, ısıtma ve havalandırma)
o Aydınlatma
o İyonize ve non-iyonize ışınlar
o Alçak ve yüksek basınç
 İlgili mevzuat
Yüz yüze /
toplam ders saati
Eğitici
A Sınıfı
B Sınıfı
C Sınıfı
6/9
6/9
4/9
Eğitici Belgesine Sahip:
Fizik lisans mezunu ile endüstri, maden,
makine veya fizik mühendisleri
19.10.2014 12:43
RADYASYONUN TANIMI
Atomlardan, Güneş’ten ve
diğer yıldızlardan yayılan enerjiye
radyasyon enerji denir.
Işık, röntgen ışınları, radyoaktif
maddelerin saldığı ışınlar ve
evrenden gelen kozmik ışınlar
ile mikro dalgalar ve radyo
dalgalarının hepsi birer
radyasyon biçimidir.
19.10.2014 12:43
RADYASYONUN TANIMI

Görünür ışığı gözümüz ile ve uzun dalga
boylu kızılötesi radyasyon enerjilerini de
ısı olarak algılayabilmekteyiz.

Ancak, bunların dışındaki radyasyonları
beş duyumuzla algılamamız mümkün değildir.

Radyo dalgalarının varlığı radyo alıcılarıyla,
diğer radyasyonların varlığı da çeşitli
yöntemlerle belirlenir.
19.10.2014 12:43
RADYASYONUN TANIMI

Radyasyon vücuda yüksek dozda
girdiğinde insan sağlığı için zararlıdır.

Bütün dokulardan kolayca geçerek
derine işleyen radyasyonlar ise en
tehlikeli olanlarıdır.
19.10.2014 12:43
18
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI
İyonlayıcı veya İyonizan Radyasyon ne demektir?
Bir ortamdan geçerken ortamla etkileşerek doğrudan veya
dolaylı olarak iyon çiftleri oluşturan ışınlardır.
Bu nedenle, bu ışınlara iyonlayıcı veya iyonizan radyasyon
da denir.







Kozmik Işınlar
Alfa Işınları
Beta Işınları
Nötron Işınları
Proton Işınları
Gamma Işınları
X-Işınları
19.10.2014 12:43
19
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI
Alfa, Beta, Nötron, Proton, Gamma ve X- Işınlarının,
kaynaklarından, bazı fiziksel özelliklerinden kısa söz edilir.
Ayrıca;
İyonlayıcı Işınların, Göz, deri ve diğer organlarımız
üzerindeki olumsuz etkilerinden ve risklerinin çeşidinden
ve büyüklüğünden söz edilir.
19.10.2014 12:43
20
RADYASYONUN RİSKLERİ
Ayrıca;
İyonlaştırıcı ışınların, biyolojik tesirlerinden; göz, deri ve
diğer organlarımız üzerindeki olumsuz etkilerinden ve
risklerinin çeşidinden ve büyüklüğünden söz edilir.
19.10.2014 12:43
21
RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ VE KAYNAKLARI
Bundan sonra; elektromanyetik spektrumdaki iyonlaştırıcı özelliği
olmayan ışınlar ve özelliklerinden kısaca söz edilir.




Mor Ötesi (Ultraviyole) Işınlar
Görünür Işık
Kızılötesi (İnfrared) Işınlar
Kısa Dalga Işınları
o Mikro Dalgalar
o Televizyon Dalgaları
o Radyo Dalgaları
19.10.2014 12:43
22
RADYASYONUN RİSKLERİ
Ayrıca, iyonlaştırıcı özelliği olmayan ışınların biyolojik etkileri
ve riskleri konusunda bilgiler verilir.
19.10.2014 12:43
23
RADYASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkemizdeki İyonlaştırıcı Radyasyonun kullanım izni ve
denetiminin, Atom Enerji Kurumu Başkanlığı tarafından
yürütüldüğü,
19.10.2014 12:43
24
RADYASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ
İyonlaştırıcı özelliği olmayan bazı radyasyonlu alanların
kontrolünün de;
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Başkanlığınca
yürütüldüğü bilgileri verilir.
19.10.2014 12:43
25
Download

riskmed-mahmut-çandır