T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
. . . . . . . . . . . Liman Başkanlığı
BAYRAK DEVLETİ KONTROLÜ RAPORU
FORM A
1. GEMİ ÖZELLİKLERİ:
Adı
Omurga Tarihi
GT
Teslim Tarihi
NT
Çağrı İşareti
DWT
IMO No
Cinsi
Makine Gücü
Kaptanın Adı
Klası
1. Kontrol Tarihi
1. Kontrol Yeri
2. Kontrol Tarihi
2. Kontrol Yeri
Donatan
İşleten
2. GEMİ BELGELERİ:
No
Belge Adı
01
Gemi Sicil Tasdiknamesi
02
Uluslararası Tonilato Belgesi
03
Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi
04
Telsiz İstasyonu Ruhsatı
05
Denize Elverişlilik Belgesi
06
Devamlı Özet Kayıt (CSR)
07
Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesi (ILLC)
08
Emniyetli Yönetim Belgesi (SMC/ISM)
09
Uygunluk Belgesi (DOC/ISM)
10
Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi (PS)
11
Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi (SC)
12
Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi (SE)
13
Yük Gemisi Radyo Emniyet Belgesi (SR)
14
Muafiyet Belgesi
15
Uluslararası Gemi Güvenlik Belgesi (ISSC)
16
Uluslararası Petrol Kirliliği Önleme Belgesi (IOPP)
17
Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Belgesi (IAPP)
18
Uluslararası Pis Sular ile Deniz Kirlenmesini Önleme Belgesi
(ISPP)
İşlenmemiş Pis Suyun Basılabilir Oran Belgesi
19
Düzenleyen/
Onaylayan
Düzenleme/
Onay Tarihi
Bitiş
Tarihi
Son
Vize Tarihi
MEPC.157(55) kararı uyarınca ISPP eki olarak
20
Enerji Verimliliği Uygunluk Sertifikası
21
Uluslararası Antifouling Sistem Belgesi (AFS)
22
Tahıl Taşıma Uygunluk Belgesi
Sayfa: 1/4
T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
. . . . . . . . . . . Liman Başkanlığı
2. GEMİ BELGELERİ (Devamı):
No
23
Düzenleyen/
Onaylayan
Belge Adı
Düzenleme/
Onay Tarihi
Bitiş
Tarihi
Son
Vize Tarihi
ILO 92/133 Uygunluk Belgesi
17.09.2005 öncesi omurgası kızağa konmuş, 05.08.2011 tarihinden
sonra havuzlanmış tüm gemiler
24
MLC 2006 Uygunluk Belgesi
Tüm gemiler, GT≥200, 20.08.2013 tarihinden sonra
25
Revir sertifikası
26
Gemi Sağlık Kontrolünden Muafiyet/Uygunluk Belgesi
27
Operasyonel Sınırlama Belgesi
Yolcu gemileri
28
CAS Uygunluk Belgesi
IOPP sertifikasının eki olarak
29
Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler için Uygunluk Belgesi
Kuruyük cinsi gemiler - App. A&C
30
Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler için Uygunluk Belgesi
Kuruyük cinsi gemiler - App. B
31
Uluslararası Tehlikeli Dökme Kimyasal Yük Taşıma Uygunluk
Belgesi
Kimyasal tankerler
32
Uluslararası Zehirli Dökme Sıvı Maddeleri Taşıma Uygunluk
Belgesi (NLS Belgesi)
Tehlikeli Dökme Kimyasal Yük Taşıma Uygunluk Belgesi bulunmayan ve
zehirli dökme sıvı maddeler taşıyan gemiler
33
Uluslararası Dökme Sıvılaştırılmış Gaz Taşıma Uygunluk
Belgesi
Gaz tankerleri
34
Uluslararası INF Yükü Taşıma Uygunluk Belgesi
Radyasyonlu paketlenmiş nükleer yakıt, plütonyum ve yüksek seviyeli
radyoaktif atık taşıyan gemiler
35
Özel Çalışan Yolcu Gemileri Belgesi
STP 71 R.5, SSTP 73 R.5
36
Petrol Kirliliğinden Doğan Zararların Tazmini veya Özel
Sorumluluk Belgesi (CLC Belgesi)
Petrol ve türevi taşıyan tüm gemiler, DWT≥2000
37
Yakıt Kirliliğinden Doğan Zararların Tazmini Belgesi (Bunker
Pollution Certificate)
Tüm gemiler, GT≥1000
38
Köprüüstü Seyir Vardiyası Alarm Sistemi (BNWAS) tip onayı,
uygunluk ve servis sertifikaları
İnşa tarihi ≥ 01.07.2011 olan tüm yolcu gemileri ve yük gemileri
GT≥150
İnşa tarihi < 01.07.2011 olan;
- Tüm yolcu gemileri GT≥150,
- Yük gemileri GT≥500,
- 150 GT≤Yük gemileri<500 GT 01.07.2014 sonrası ilk sörveyde.
39
Elektronik Harita Gösterme ve Bilgi Sistemi (ECDIS) tip onayı,
uygunluk ve servis sertifikaları
- İnşa tarihi ≥ 01.07.2013 olan yük gemileri≥10.000 GT,
- İnşa tarihi ≥ 01.07.2014 olan 3000≥yük gemileri<10.000 GT.
İnşa tarihi < 01.07.2013 olan yük gemileri:
- Yük gemileri GT≥50.000,
- Yük gemileri 20.000≥GT<50.000, 01.07.2017 sonrası ilk sörveyde,
- Yük gemileri 10.000≥GT<20.000, 01.07.2018 sonrası ilk sörveyde.
- İnşa tarihi ≥ 01.07.2012 olan yolcu gemileri GT≥500,
- İnşa tarihi < 01.07.2012 olan yolcu gemileri GT≥500, 01.07.2014
sonrası ilk sörveyde,
- İnşa tarihi ≥ 01.07.2012 olan tankerler GT≥3000,
- İnşa tarihi < 01.07.2012 olan tankerler GT≥3000, 01.07.2015 sonrası
ilk sörveyde.
Eksiklik Durumu
Geminin Tutulma Durumu
Gemi Kaptanı
Adı Soyadı – İmza
VAR
TUTULDU
Kontrol Uzmanı
Adı Soyadı – İmza
YOK
TUTULMADI
Kontrol Uzmanı
Adı Soyadı – İmza
Kontrol Uzmanı
Adı Soyadı – İmza
Sayfa: 2/4
T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
. . . . . . . . . . . Liman Başkanlığı
BAYRAK DEVLETİ KONTROLÜ RAPORU
FORM B
GEMİ ADI
:...............................
KONTROL TARİHİ
:...............................
IMO NO
:...............................
KONTROL YERİ
:...............................
Eksiklik Tanımı
Kural
Kod
Eksiklik Grubu
Gemi Kaptanı
Adı Soyadı – İmza
Kontrol Uzmanı
Adı Soyadı – İmza
Kontrol Uzmanı
Adı Soyadı – İmza
Sonuç
Kontrol Uzmanı
Adı Soyadı – İmza
Sayfa: 3/4
T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
. . . . . . . . . . . Liman Başkanlığı
ACTION TAKEN CODES
Code
0
10
12
15
16
17
18
19
30
35
36
40
45
50
55
70
80
85
95
96
Name
no action taken
deficiency rectified
all deficiencies rectified
rectify deficiency at next port
rectify deficiency within 14 days
master instructed to rectify deficiency before departure
rectify non-conformity within 3 months
rectify major non-conformity before departure
grounds for detention
ship allowed to sail after detention
ship allowed to sail after follow-up detention
next port informed
next port informed to re-detain
flag state/consul informed
flag state consulted
classification society informed
temp. substitution of equipment
investigation of contravention of discharge provision (MARPOL)
letter of warning issued
letter of warning withdrawn
COMBINATION OF ACTION TAKEN CODES
00
00
10
12
15
16
17
18
19
30
35
40
45
50
55
70
80
85
95
96
99
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
10
12
15
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
16
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
17
▪
▪
18
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
19
30
35
40
45
50
55
70
80
85
95
96
99
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Sayfa: 4/4
Download

Ön Sörvey Raporu - Tuzla Liman Başkanlığı