T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmet Standartları Tablosu
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
“T” Plaka Devirleri
2
“S” Plaka Devir
İSTENEN BELGELER
01- Başvuru Formu. (Devir Eden Kişiye Ait Dilekçe ve Nüfus Cüzdan
Fotokopisi)
02- Vekil isi, Vekaletname’de (………… aracı almaya ve ilgili
kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak.)
03- Araç Ruhsatının Aslı (Fotokopi Alınacak). (Yeni Araç ise Faturası)
04-Bağlı Bulunduğu Kooperatif/Birlik Üyelik Belgesi. (Devreden Araç
Sahiplerinden Kooperatif/Birlik Çıkış Belgesi, Devralan Üyelerden
ise Kooperatif/Birlik Giriş Belgesi İstenilecektir.)
05- Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Düzenlenmiş Araç Uygunluk Tespit
Belgesi. (EK-2)
06- Plaka Devir ve Araç Tahsis Uyguluk Belgesi İçin M.B.B. 2014
Yılı Yıllık Gelir Tarifesinde Belirtilen TL Miktarının Tahsilat
Veznesine Ödenmiş Dekontu.
07- Esnaf Sanatkar/Ticaret Odası Kaydı.
08- Şoförler ve Otomobilciler Odası Kaydı.
09- Sabıka Kaydı Aslı.
10- Nüfus Cüzdan Sureti.
11- İkametgah Belgesi (Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları
İçerisinde En Az (2) Yıl ikamet Ettiğini Belirtir Nüfus
Müdürlüğünden Alınmış Yerleşim Yeri Adres Belgesi veya
İkametgah Belgesi (Muhtardan Kaç Yıldır İkamet Ediyor İfadesi
Elle Yazılı Olacak)
12- Araç Sahip/Şoförlerinin B Sınıfı İçin (5) Yıllık Sürücü Belgesine
Sahip Olması, Aslını ve Fotokopisini Getirmesi.
13- Devir Eden ve Devir Alan Kişiye Ait İmza Sirküsü. (Noterden
Aslı)
14- Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Fotokopisi.
15- Ferdi Koltuk Kaza Sigorta Fotokopisi.
16- Plastik Dosya. (Şahsen Başvuru)
01- Başvuru Formu. (Devir Eden Kişiye Ait Dilekçe ve Nüfus Cüzdan
Fotokopisi)
02- Vekil isi, Vekaletname’de (………… aracı almaya ve ilgili
kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak.)
03- Araç Ruhsatının Aslı (Fotokopi Alınacak). (Yeni Araç ise Faturası)
04- Bağlı Bulunduğu Kooperatif/Birlik Üyelik Belgesi. (Devreden
Araç Sahiplerinden Kooperatif/Birlik Çıkış Belgesi, Devralan
Üyelerden ise Kooperatif/Birlik Giriş Belgesi İstenilecektir.)
05- Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Düzenlenmiş Araç Uygunluk Tespit
Belgesi. (EK-2)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
3 İş Günü
3 İş Günü
3
Özel (Personel) Servis
Aracı Güzergâh İzin
Belgesi
4
Okul Servis Aracı
Güzergah İzin Belgesi
5
Ticari Araç Reklam Yetki
Belgesi
6
Ticari Araç Reklam İzin
Belgesi
06- Plaka Devir ve Araç Tahsis Uyguluk Belgesi İçin M.B.B. 2014
Yılı Yıllık Gelir Tarifesinde Belirtilen TL Miktarının Tahsilat
Veznesine Ödenmiş Dekontu.
07- Esnaf Sanatkar/Ticaret Odası Kaydı.
08- Şoförler ve Otomobilciler Odası Kaydı.
09- Sabıka Kaydı Aslı.
10- Nüfus Cüzdan Sureti.
11- İkametgah Belgesi (Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları
İçerisinde En Az (2) Yıl ikamet Ettiğini Belirtir Nüfus
Müdürlüğünden Alınmış Yerleşim Yeri Adres Belgesi veya
İkametgah Belgesi (Muhtardan Kaç Yıldır İkamet Ediyor İfadesi
Elle Yazılı Olacak)
12- Araç Sahip/Şoförlerinin B Sınıfı İçin (5) Yıl, E Sınıfı İçin (2)
Yıllık Sürücü Belgesine Sahip Olması, Aslını ve Fotokopisini
Getirmesi.
13- Devir Eden ve Devir Alan Kişiye Ait İmza Sirküsü. (Noterden
Aslı)
14- Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Fotokopisi.
15- Ferdi Koltuk Kaza Sigorta Fotokopisi.
16- Plastik Dosya. (Şahsen Başvuru)
01- Başvuru Formu (İlçe Merkezinde veya İlçeler Arasında Yapıyorsa
İzleyeceği Güzergahı Tam Olarak Belirtilecek)
02- Aracın Ruhsat Fotokopisi.
03- Aracın Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçe Fotokopisi.
04- Vergi Levha Fotokopisi.
05- Sürücü Belgesi Fotokopisi. (Birden Fazla İse Ayrı Ayrı)
06- Sürücü Adli Sicil Kaydı Belgesi (Birden Fazla İse Ayrı Ayrı)
07- Sürücünün SRC-2 ve Psikoteknik Belgesi
08- Sözleşme (Şahsen Başvuru)
01- Başvuru Formu (İlçeler Arasında Yapıyorsa Güzergâhını
Belirtilecek.)
02- Aracın Ruhsat Fotokopisi.
03- Aracın Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçe Fotokopisi.
04- Vergi Levha Fotokopisi.
05- Sürücü Belgesi Fotokopisi. (Birden Fazla İse Ayrı Ayrı)
06- Sürücü Adli Sicil Kaydı Belgesi (Birden Fazla İse Ayrı Ayrı)
07- Sürücünün SRC-2 ve Psikoteknik Belgesi (Şahsen Başvuru)
01- Başvuru Formu
02- Oda Kayıt Belgesi (Reklam ve Tanıtım Faaliyetiyle Uğraştığına
Dair)
03- Vergi Levhası (Şahsen Başvuru)
01- Başvuru Formu
02- Yetki Belgesi Fotokopisi
03- Araç Ruhsat Fotokopisi
04- Ayrı Ayrı Araç Sözleşmesi
05- Yapılan Proje (Fotoğraf) (Şahsen Başvuru)
3 İş Günü
3 İş Günü
3 İş Günü
3 İş Günü
7
Seyahat Kartı (Engelli)
8
Seyahat Kartı (Refakatli)
9
Seyahat Kartı(65 Yaş
Malul)
10
Seyahat Kartı
(Posta Hizmetlileri)
11
Seyahat Kartı
(Zabıta Hizmetleri)
12
Seyahat Kartı
(Jandarma Hizmetleri)
13
Seyahat Kartı
(Emniyet Hizmetleri)
14
Seyahat Kartı (Sarı Basın
Kartı Sahipleri için)
Akıllı bisiklete başvuru
(Kullanıcı aktivasyonu)
15
16
17
Şehit-Gazi ve yakınları
Kartı
Yol üzerinde Tabela/Afiş/
Işık vs.
Asılması işlemi
18
Geçiş Yolu İzin Belgesi
19
Deniz Hizmetleri
Konusunda Gelen
1.Özürlü sağlık kurulu rapor fotokopisi
2.1 adet resim
1.Özürlü sağlık kurulu rapor fotokopisi
2.1 adet resim
1.Kimlik bilgileri
2.1 adet resim
3.Malul maaş bildirgesi
1.Kurumundan resmi yazı
2.Kimlik bilgileri,
3.1 adet resim
4. Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ücretin yatırıldığına dair belge
1.Kurumundan resmi yazı
2.Kimlik bilgileri
3.1 adet resim
4. Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ücretin yatırıldığına dair belge
1.Kurumundan resmi yazı
2.Kimlik bilgileri,
3.1 adet resim
4. Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ücretin yatırıldığına dair belge
1.Kurumundan resmi yazı
2.Kimlik bilgileri,
3.1 adet resim
4. Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ücretin yatırıldığına dair belge
1.Başbakanlık Enformasyon Genel Müd.sarı basın kartı fot.
2.1 adet resim
3. Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ücretin yatırıldığına dair belge
1.Akıllı bisiklet kullanıcı sözleşmesi (idare tarafından verilecek)
2.1 adet resim
1.adet resim
2.Şehit yakını ya da gazi olduğunu ispatlayan belge
1.Dilekçe
2- Asılacak tabela/afiş/ışığa ait plan proje
3- Asılacak yerin mülkiyet belgesi
4- Asılacak yerin harita/plan üzerinde işaretlenmiş örneği
5-Taahhütname
6- Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ücretin yatırıldığına dair belge
1-Dilekçe
2- İlçe Belediyesince uygun görülmüş vaziyet planı
3- Tapu (son üç ay içerisinde alınmış)
4- Koordinatlı ve onaylı aplikasyon belgesi (son üç ay içerisinde alınmış)
5- İmar Durum Belgesi (son üç ay içerisinde alınmış)
6- Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ücretin yatırıldığına dair belge
1-3071 Sayılı Dilekçe Kanunun Şekli Şartlarını taşımak kaydıyla Yazı
İşleri Şube Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından, Numara Alınmış ve
Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı.
1 İş Günü
1 İş Günü
1 İş Günü
1 İş Günü
1 İş Günü
1 İş Günü
1 İş Günü
1 İş Günü
1 İş Günü
1 İş Günü
7 iş günü
7 iş günü
5 İş Günü
Dilekçeler
1-İlgili Esnaf Odası Mesleki Faaliyet Belgesi, (aynı yıla ait)
a ) Deniz Araçlarına Geçici 2-Denize Elverişlilik Belgesi,
Çalışma Ruhsatı Verilmesi 3-Gemi Tasdiknamesi,
(Şahıs)
4-Tonilato Belgesi,
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5 İş Günü
20
21
1-İlgili Oda Mesleki Faaliyet Belgesi (aynı yıla ait)
b Deniz Araçlarına Geçici 2-Denize Elverişlilik Belgesi,
Çalışma Ruhsatı Verilmesi 3-İmza Sirküleri
(Şirket))
4-Ticari Sicil Gazete Kaydı
5-Gemi Tasdiknamesi,
6-Tonilato Belgesi,
Deniz Üzerinde İşletilen
1-3071 Sayılı Dilekçe Kanunun Şekli Şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Genel Evrak
Her Türlü Toplu Taşıma
Kaydından, Numara Alınmış ve Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı veya UKOME Müdürlüğüne doğrudan
Araçlarının Bilet, Ücret,
müraacat,
Tarife, Zaman Ve
2-Ulaşıma Yönelik Sorunların Bildirimi Esnasında varsa Talebi ile Ek Bilgi, Belge ve projeler
Güzergahlarını
Belirlenmesi
1-3 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Hamdi Alper KOLUKISA
: Ulaşım Dairesi Başkanı
: Uğur Mumcu Bul. No:14
Menteşe/MUĞLA
: 0.252 214 10 96
: 0 252 212 07 18
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:Ahmet Müfit BAYRAM
:Genel Sekreter Yardımcısı
: Uğur Mumcu Bul. No:14
Menteşe/MUĞLA
: 0.252 214 10 96
: 0 252 212 07 18
: [email protected]
Download

Ulaşım Dairesi Başkanlığı