ODTÜ Psikoloji
Bölümü
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Bülteni
ODTÜ-TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama
Merkezi (MODSİMMER) binasında, bölüm ve proje asistanları-
mızın kullanımı için 12 kişilik yer
tahsis edilmiştir.
Makaleler
Bozo, Ö., Tathan, E., & Yılmaz, T. (2014). Does perceived social support buffer the negative
effects of type C personality on quality of life of breast cancer patients? Social Indicators Research, 119(2), 791-801.DOI: 10.1007/s11205-013-0503-8
Meunier, B., Atmaca, S., Ayrancı, E., Gökdemir, B. P., Uyar, T., & Baştuğ G. (2014). Psychometric properties of the Turkish version of the Acceptance and Action Questionnaire-II
(AAQ-II). Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 14(2), 179-196.
Sözel Bildiri ve Poster Sunumları
Bilgiç, R., Duman, K. C., & Dablan, E. (July, 2014). Effects of subordinate gender and leadership
type on evaluation of a female leader. Poster Presentation presented at 28th International
Congress of Applied Psychology, Paris, France.
Bozo, Ö., Kıdıkoğlu, E., Gökçe, D., & Ar, Y. (2014). The moderator roles of illness related
variables on the relationship between social inhibition and quality of life among breast cancer
patients. Oral presentation presented at 28th International Congress of Applied Psychology,
Paris, France.
Demirbaş, H., & Gökdemir, B. P. (September, 2014). How do the relationships between trait
anger/anger expression styles and suicide probability differ according to the type of childhood
trauma experiences. Oral Presentation presented at 20th International Congress on Child
Abuse and Neglect, Nagoya, Japan.
Dilekler, İ., Doğulu, C., & Bozo, Ö. (2014). Adherence to medical regimen in type II diabetes
patients: A theory of planned behavior perspective. Oral presentation presented at
28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.
Sözel Bildiri ve Poster Sunumları (devam)
Gök, A. C., & Gençöz, T. (July, 2014). Associated factors of psychopathological
symptoms: Role of early maladaptive schemas, schema coping processes and parenting. Oral
Presentation presented at 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.
Gunes, S., & Sahin-Acar, B. (September, 2014). The effects of autobiographical memory
functions, self-esteem and well-being on memory characteristics of Turkish college students.
Poster presented at the EARA, Çeşme, İzmir.
Törenli, Z., & Bozo, Ö. (2014). Possible correlates of orthorexia nervosa. Oral
presentation presented at 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.
Türkoğlu, B. (2014). Ambivalence of masculinity: I enjoy the authority but I don’t want to feel
burdened (Oral Presentation). 37thAnnual Scientific Meeting of the International Society of
Political Psychology (ISPP), Rome, Italy.
Tebrikler
Bölümümüz asistanlarından Beril Türkoğlu, 1st International Symposium of Men and Masculinities kongresinde (Izmir, Turkey, September 2014) kongre düzenleme üyesi olarak görev almıştır.
Kendisini tebrik ederiz.
Proje ve Çalıştaylar

Temmuz ayında, John Kirkland Bölümümüz’e misafir öğretim üyesi olarak gelmiş ve
TAS45 Toddler Attachment Sorting ölçümünün Türkçe uyarlama projesinde Prof. Dr. Nebi Sümer, Prof. Dr. Sibel Kazak Berument, Arş. Gör. Şükran Okur ve yüksek lisans öğrencisi Bahar Bahtiyar ile çalışmalarda bulunmuştur.

John Kirkland Bölümümüz’de ‘A workshop for introducing assessment of toddlerparent relationships the TTAS60’ isimli bir günlük bir çalıştay gerçekleştirmiştir.
Download

Bölüm Bülteni - METU, Department of Psychology