.…./..…/2014
TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞINA
Ekte sunmuş olduğum bilgi ve belgelere istinaden aşağıda işaretlemiş olduğum işlemlerin yapılmasını arz ederim.
Sicil Limanı/Sicil No………………………....
T.C. Kimlik No.…………………………………
Yeterliliği…………………………………….
Ad-Soyad………………………………………
Askerlik Durumu… Yaptım
Tecilli
Sabıka Bilgisi…………Var
Yok
Teslimat Adresi……………………………..
İmza:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Cep Tel…………………………………………….
(İmzanızı kutu dışına taşırmayınız)
E-mail………………………………………………
İkinci kişi…………………………………………..
Cüzdanı Teslim:
Ettim
Etmedim
NOT:……………………………………………………….…………………………………………………..
GEMİADAMI CÜZDANI İŞLEMLERİ
Gemiadamı Cüzdanı İlk Müraacat
Gemiadamı Cüzdanı Yenileme
Gemiadamı Cüzdanı Zayi
Yeterlilik Terfi
Yeterlilik Belgesi Süre Uzatma
Yeterlilik Düşürme (hizmet yetersiz ise)
Telsiz Belgesi ilk işleme (REO,GOC,ROC)
Telsiz Belgesi Süre Uzatma
STCW İŞLEMLERİ
Denizde Kişisel Can.Kurt. Tek. Eğt. Bel.
Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi
Yangın Önleme ve Yang. Müc.Eğt. Bel.
Personel Güv. Ve Sos. Sorum. Eğt. Bel.
Can Kurtarma Araçlarını Kul. Eğt. Bel.
Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi
Güvenlik Farkındalık Belgesi
Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Belgesi
Seyir Vardiyası Tutma Belgesi
Makine Vardiyası Tutma Belgesi
İleri Yangınla Mücadele Belgesi
İlk Yardım Eğitimi Belgesi
Tıbbi Bakım Eğitimi Belgesi
Radar Gözlem ve Plotlama Eğt. Belgesi
Oto. Radar Plot. Aygıtları. Kul. Eğt. Belgesi
Elek. Harita Gösterim ve Bilgi Sis. (ECDIS)
Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM,BTM)
Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM)
Hızlı Can Kurt. Botu. Kul. Eğt. Belgesi
VHF Haberleşme Belgesi
Gemi Güvenlik Zabiti
Gemi Aşcı Uygunluk Eğitimi Belgesi
Yolcu Gemilerinde Çalışma Belgesi
Ham Petrolle Yıkama Eğt. Belgesi
Petrol Tankeri Tanıtım/İşlemleri
Kimyasal Tanker Tanıtım/İşlemleri
Petrol ve Kimyasal Tankerlerinde Yük İşlemleri
için TEMEL Eğt. Belgesi
Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri
için TEMEL Eğt. Belgesi
Petrol Tankerlerinde Yük İşlemleri için İLERİ
Eğt. Belgesi
Kimyasal Tankerlerde Yük İşlemleri için İLERİ
Eğt. Belgesi
Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri
için İLERİ Eğt. Belgesi
SINAV MÜRACAAT ve DİĞER İŞLEMLER
Zabitan Sınavı
GMDSS Sınavı (REO,GOC,ROC)
Tayfa Sınavı (Gemici, Yağcı v.b.)
Genel İngilizce Sınavı
Deniz Hizmet Hesabı
Sicil Nakil Talebi
Sicil Nakil Dosyası Gelen
ADB İlk Müracaat
ADB Yenileme
KMT İlk Müracaat
KMT Yenileme
Aday Dalgıç / Balıkadam İşlemleri
Kayıt Tarihi: … /… /2014
Kayıt No:………………
Memurun Adı-Soyadı:………………………………..
Memurun İmzası:
Download

Başvuru Dilekçesi - Tuzla Liman Başkanlığı