Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Deniz Turizmi
Kredi
5
Yıl-Dönem
2014-2015/Bahar
Bölüm/Program/ABD
Turizm İşletmeciliği
Ders Kodu
Ders Düzeyi
FTUİ 3510
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
*Öğretim Elemanı:
Saatler/Kredi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇELİK YETİM
T 3 U 0 L 0 K 3
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, tartışma, uygulama
Ders Amaçları: Öğrencilere deniz turizmi yönetmeliğini, kruvaziyer ve yat turizmini tanıtmak, Gemi Adamları
Yönetmeliği Eğitim ve Sınav Yönergesi Madde 41 gereği idare tarafından düzenlenen “Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışma
Yeterliği Belgesi” verilecek gemi adamları için öngörülen eğitimin konu içeriklerini müfredat içerisinde anlatmak ve bu
içeriği en az 21 ders saatinde tamamlamak, deniz kirliliği ve çevre konularında öğrenciyi bilgilendirmek.
Ders İçeriği:
Deniz Turizmi Yönetmeliği
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
Kruvaziyer Turizmi
Yat Turizmi
IV. Hafta
Deniz Kirliliği Ve Çevre: Genel olarak deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğini önleme
yöntemleri (MARPOL Sözleşmesi)
V. Hafta
Deniz Kirliliği Ve Çevre: Deniz kirliliğine neden olan etkiler, Çevre ve deniz kirliliğini önleme ve çevre
koruma yöntemleri
VI. Hafta
STCW: Standarts of Training Certification and Watchkeeping ( Denizde çalışanların eğitim sertifikasyon
ve vardiya tutma standartları) ve SOLAS
VII. Hafta
VIII. Hafta
IX. Hafta
X. Hafta
XI. Hafta
XII. Hafta
XIII. Hafta
XIV. Hafta
Ara Sınav
Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışma Yeterliği Eğitimi
Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışma Yeterliği Eğitimi
Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışma Yeterliği Eğitimi
Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışma Yeterliği Eğitimi
Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışma Yeterliği Eğitimi
Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışma Yeterliği Eğitimi
Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışma Yeterliği Eğitimi
Deniz Turizminin Geleceği
XV. Hafta
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Deniz turizmini öğrenir.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Önerilen Kaynaklar:
Ön/Yan Koşulları:
Deniz Turizmi
Faaliyetin Süresi (Saat)
Faaliyetler
Teorik Ders
Faaliyetin Sayısı
Öğretim
Elemanı
Öğrenci
Tahmin Edilen
Ortalama İş Yükü
(faaliyet
sayısı*faaliyet süresi)
14
3
3
42
Bireysel veya Grup
Halinde Çalışma
14
1
1
14
Ödevlerin yapılması ve
yazılı olarak teslimi
7
2
2
14
1
1
1
14
1
28
1
21
1
1
1
25
1
39
1
32
Sınıf Çalışması
(Uygulamalar vs)
Dönem Projesi
Proje Sunumu
Kısa Sınav
Ara Sınav
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
Final Sınavı
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(Saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25= 125/25=5
125
Download

Deniz Turizmi - Turizm İşletmeciliği