Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kredi
Yıl-Dönem
5
2014-2015/Bahar
Bölüm/Program/ABD
Turizm İşletmeciliği
Ders Kodu
Ders Düzeyi
TUİ 4504
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
*Öğretim Elemanı:
Saatler/Kredi
Yrd. Doç.Dr. Ayşe ÇELİK YETİM
T 3 U 0 L 0 K 3
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, tartışma, uygulama
Ders Amaçları: Müşteri İlişkileri Yönetimini kavramak
Ders İçeriği:
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
VI. Hafta
VII. Hafta
VIII. Hafta
IX. Hafta
X. Hafta
XI. Hafta
XII. Hafta
XIII. Hafta
XIV. Hafta
XV. Hafta
Temel Kavramlar ve Müşteri İlişkileri Yönetimi.
Müşteri ilişkileri Yönetimi Değer Zinciri.
Müşteri İlişkileri Yönetimi için Bilgi Teknolojileri
Vaka analizi
Müşteri Portfolyo Analizi
Arasınav
Müşteri Veritabanı oluşturma.
Network oluşturma ve yönetimi
Müşteriler için değer yaratma
Vaka analizi
Bütünleşik CRM Stratejileri
Müşteri İlişkileri Yönetimi Düzenlenmesi
Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuvar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin
fırtınası, gösteri,ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.
CRM’in gelecekteki önemi
Tekrar
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. İşletme alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Önerilen Kaynaklar:
Ön/Yan Koşulları:
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Faaliyetin Süresi (Saat)
Faaliyetler
Teorik Ders
Faaliyetin Sayısı
Öğretim
Elemanı
Öğrenci
Tahmin Edilen
Ortalama İş Yükü
(faaliyet
sayısı*faaliyet süresi)
14
3
3
42
Bireysel veya Grup
Halinde Çalışma
14
1
1
14
Ödevlerin yapılması ve
yazılı olarak teslimi
7
2
2
14
1
1
1
14
1
28
1
21
1
1
1
25
1
39
1
32
Sınıf Çalışması
(Uygulamalar vs)
Dönem Projesi
Proje Sunumu
Kısa Sınav
Ara Sınav
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
Final Sınavı
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(Saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25= 125/25=5
125
Download

TUİ 4504 Müşteri ilişkiler yönetimi