Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Mesleki İngilizce II
Kredi
5
Saatler/Kredi
Yıl-Dönem
2014-2015/Bahar
Bölüm/Program/ABD
Turizm İşletmeciliği
Ders Kodu
Ders Düzeyi
FTUİ 3518
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
*Öğretim Eleman(lar)ı:
Yrd. Doç. Dr. Pelin ARSEZEN-OTAMIŞ
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma, sunum.
Ders Amaçları: Bu ders öğrenciye işletme konularıyla ilgili kelime bilgisini artırmak, bu konularla ilgili güncel
gelişmelerin takip edilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Dersin konusu ve amacı
II. Hafta
Gramer kuralları
III. Hafta
Gramer kuralları
IV. Hafta
Gramer kuralları
V. Hafta
Yönetim ile ilgili konu
VI. Hafta
Yönetim ile ilgili konu
VII. Hafta
Ekonomi ile ilgili konu
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Ekonomi ile ilgili konu
X. Hafta
Ekonomi ile ilgili konu
XI. Hafta
Pazarlama ile ilgili konu
XII. Hafta
Pazarlama ile ilgili konu
XIII. Hafta
Pazarlama ile ilgili konu
XIV. Hafta
Finans ile ilgili konu
XV. Hafta
Finans ile ilgili konu
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. İşletmelerle ilgili kelimeleri öğrenir.
2. İşletme konularıyla ilgili gelişmeleri takip edebilir.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Cotton, D., Robbins, Sue,Business Class, Longman.
Önerilen Kaynaklar:
Anne Laws, The Business Skills Series: Meetings, Summertown Publishing, 2009.
Ian Badger, Pete Menzies, English for Business Life Course Book Pre-Intermediate Level, Marshall Cavendish, 2008
Ön/Yan Koşulları:
Mesleki İngilizce II
Faaliyetin Süresi (Saat)
Faaliyetler
Teorik Ders
Faaliyetin Sayısı
Öğretim
Elemanı
Öğrenci
Tahmin Edilen
Ortalama İş Yükü
(faaliyet
sayısı*faaliyet süresi)
14
3
3
42
Bireysel veya Grup
Halinde Çalışma
14
1
1
14
Ödevlerin yapılması ve
yazılı olarak teslimi
7
2
2
14
1
1
1
14
1
28
1
21
1
1
1
25
1
39
1
32
Sınıf Çalışması
(Uygulamalar vs)
Dönem Projesi
Proje Sunumu
Kısa Sınav
Ara Sınav
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
Final Sınavı
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(Saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25= 125/25=5
125
Download

Mesleki İngilizce-II - Turizm İşletmeciliği