ASIL ADAYIN ATAMA İLE İLGİLİ OLARAK İLGİLİ BİRİME BAŞVURMASI GEREKMEKTEDİR.
ÜNİVERSİTEMİZİN 26.11.2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANINDA YER ALAN KADROYA MÜRACAAT EDEREK 24/12/2015 TARİHİNDE YAPILAN SINAV SONUCUNA GÖRE İLGİLİ KADROYA ASIL
OLARAK ATANACAK ADAYIN AŞAĞIDA YER ALAN BELGELERİ EN GEÇ 11/01/2016 (MESAİ BİTİMİ) TARİHİNE KADAR TAMAMLAYARAK ATANACAĞI BİRİME TESLİM ETMESİ
GEREKMEKTEDİR.
BELGELER:
Dilekçe
Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)
Özgeçmiş
Sağlık Raporu (Heyet)
Fotoğraf (6 adet)
Sabıkasızlık Belgesi
Askerlik Belgesi
Hizmet Belgesi
BİRİMİ:DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Sıra
Adı Soyadı
No
Başvurulan Böl./Program
Başvurulan
Kadro
ALES
Notu
Giriş
ALES Notu Lisans Mez. Lisans Mez. Lis.MezN
Giriş Sınavı Sın.Notu
%35
Notu
Notu
otu %30
Notu
% 35
4 lük
100 lük
(A)
(B)
(C )
TOPLAM
BAŞARI
PUANI
(A+B+C)
Öğretim
Görevlisi
70,40374
24,641309
68,173309
1
İsmail Volkan OTAMIŞ
Ulaştırma Hizmetleri
/Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği
2
Kadir BAYSAL
Ulaştırma Hizmetleri /Sivil
Öğretim
Hava Ulaştırma
Görevlisi
İşletmeciliği
66,94
20,082
67
23,45
AÇIKLAMA (ASİL/YEDEK)
ASİL
SINAVA GİRMEDİ
Download

tıklayınız