08-17/12/2014 tarihleri arasında yapılan DSİ Mühendislik Giriş Sınavı neticesinde boş
kalan kadrolarımıza “DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği” nin 19. Maddesinin (4)
numaralı paragrafı kapsamında yedek adaylar arasından yapılan yerleştirmede atanmaya hak
kazanan aşağıdaki listede yer alan şahısların istenilen belgeleri 04/03/2015 tarihi mesai
bitiminde Kurumumuz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında olacak şekilde posta veya
elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Bilginize sunulur.
SIRA
NO
ADI SOYADI
ATANACAĞI İL
UNVANI
1
Zeliha Gamze ÖZER
8. Bölge(Ağrı)
İnşaat Mühendisi
2
Fatih GÜLSÜN
18. Bölge(Afyonkarahisar)
İnşaat Mühendisi
3
Halil İbrahim ÖZOĞLU
22. Bölge(Bayburt)
İnşaat Mühendisi
4
Selami AKYOL
22. Bölge(Bayburt)
İnşaat Mühendisi
5
Burak BOZ
21. Bölge(Aydın)
İnşaat Mühendisi
6
Çağrı YALINKILIÇ
23. Bölge(Kastamonu)
İnşaat Mühendisi
7
Kübra Nur ÖZTÜRK
26. Bölge(Artvin)
Harita Mühendisi
8
Mustafa ATABAYCAN
8. Bölge(Erzurum)
Harita Mühendisi
9
Ragıp BAKAR
24. Bölge(Kars)
Harita Mühendisi
10
Zafer ÇAM
9. Bölge(Tunceli)
Harita Mühendisi
11
Bahadır Engin AKAN
24. Bölge(Kars)
Makina Mühendisi
12
Muhammed Sıddık ASLAN
17. Bölge(Van)
Makina Mühendisi
13
Didem AKKUŞ
19. Bölge(Sivas)
Elektrik-Elektronik Mühendisi
14
Cihat Can SUSAM
18. Bölge(Isparta)
Jeoloji Mühendisi
İSTENİLEN BELGELER
 Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 İkametgah belgesi
 Adli sicil kaydı
 Seyahate ve araziye elverişli olduğunu bildirir sağlık kurumlarından (Aile hekimi, tek
hekim veya özel sağlık kurumu) alınacak sağlık durum belgesi.
 2 adet vesikalık fotoğraf
 Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti)
NOT : Diplomanın aslı veya noter v.b. makamlarca tasdikli suretini giriş
sınavında kurumumuza vermiş olanlardan yeniden diploma istenilmemektedir.
Download

DSİ Mühendis Alımı Yedek Atamaları Duyurusu