IMO ÜYE DEVLETLERİ GÖNÜLLÜ DENETİM ŞEMASI RAPORU İNCELEME
NOTLARI
30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Almanya, Danimarka, Maldivler ve Azerbaycan’dan birer
denetimcinin katıldığı heyet IMO Bayrak Devleti ve Liman Devleti zorunlu kurallarına
uyumu konusunda kamu kurumlarıyla görüşmeler yapmış, dökümanları incelemiş ve sunulan
uygulamaları değerlendirerek bir çeşit ön denetim gerçekleştirmişlerdir.
Denetimin amacı şu şekilde tanımlanmaktadır :
-
Denetimin amacı, bayrak devleti, liman devleti ve kabotaj uygulamalarını gözden
geçirmek,
Zorunlu IMO kurallarına uyum durumunu araştırmak,
Türkiye’nin SOLAS (1974) ve MARPOL (73/78 Annexes I, II ve V) uygulamalarına
ne ölçüde uyulduğunu tespit etmek,
STWC (1978) , Load Line, Tonnaj ölçümleri, COLREG (1972) uygulamalarının
uluslararası normlara uygun yapılıp yapılmadığı,
IMO uygulamalarının ülkedeki denizcilik aktivitelerine, kayıtları ve denizcilik
uygulamalarına olan etkileri araştırılmıştır.
Denetimde dikkat çekici noktalar şu şekilde yer almaktadır:
-
-
-
Genel IMO uygulamaları yapılmaktadır,
Kayıtlar uygun şekilde tutulmaktadır,
Genel IMO Performans değerlendirmesi (IMO-PERGE sistemi) uygulamasının
indikatörleri kontrol edilmiştir,
Bayrak devleti aktiviteleri düzgün işlemektedir,
Gemi Ekipmanları Uygulamasında MARPOL ve SOLAS Kurallarına uyulmaktadır,
STCW kursları uygun şekilde yapılmaktadır. 2013 yılında 44,706 görevli ve mühendis
olduğu tespit edilmiştir.
IMO’ya yapılan raporlama uygundur.
Türkiye’de 9 klas kuruluşu bulunmaktadır bunlardan 8’i IACS klası tarafından
tanınmakta biri ise IACS dışındadır (Turk Loydu). Kamu kurumları tarafından bu
kurumlar denetlenmekte ve izlenmektedir.
Bu denetlemelerin kamu kurumları tarafından nasıl yapıldığı konusunda çok kısa
zaman önce bir uygulama yayınlanmış olsa da düzenleme ve izleme durumlarının
gerekli surveylerin nasıl yapıldığı konusu eksiktir.
Tanınmış Kurumlar (recognized organizations –RO) denetimi konusu
düzenlenmelidir.
Bayrak Devleti Surveyleri konusunda sürveyörlerin nitelikleri arttırılması için
eğitimler düzenlenmelidir
Bayrak Devleti İncelemeleri IMO uygulamaları standartlarına getirilmelidir
IMO uygulamalarından ( MSC.255 (84)) bazılarına tam uyum söz konusu değildir.
Bunlar düzeltilmek üzere raporda detaylandırılmıştır.
Liman devleti uygulamaları konusunda Türkiye Akdeniz MOU (1997’den beri) ve
Karadeniz MOU (2000’den beri) üyesidir. Bu üyeliklerdeki performansı iyidir.
-
-
Gemi trafik hizmetleri ve gemi rotalandırma konusunda IMO kurallarına
uyulmaktadır.
Arama Kurtarma Hizmetleri konusunda COSPAS-SARSAT Sistemleri AIS
aktiviteleri ve LRIT uygulamaları yapılmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından deniz kirliliği denetlenmektedir.
Sonuç olarak iyi uygulamaların yanı sıra geliştirilmesi gereken noktalarda mevcuttur.
Özellikle tanınmış kurumlar (klas kuruluşları) denetimleri konusunda uygulamalar
geliştirilmelidir. Türk Bayrağı kontrolleri zorunlu surveyleri geliştirilmelidir, liman
devleti ve bayrak devleti konularındaki eksikler giderilmelidir.
Liman ve bayrak devleti uygulamalarında denetim sistemi geliştirilmesi
gerekmektedir.
Download

Denetim Raporu İnceleme Notları