T.C.
BAŞBAKANLIK
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
………………………….BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / LİMAN BAŞKANLIĞI
DENİZ SÖRVEY RAPORU
KAPSAM:
Kabotaj Sefer Bölgesindeki Ticari Yatlar İçin Denetim Listesi
Gemi Adı
Gemi Cinsi
Gemi Belgeleri ve Dokümanlar
Gros Tonu
Sörvey
Durumu
Sörvey Yeri
Seyir Yard.Teç Notik Yayınlar
Tonilato Belgesi
Sabit VHF
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi 18 GT altı ise
AIS Klas B-CS
Gemi Tasdiknamesi (tescilli ise)
GPS ( Tam boyu 15 m ve üzeri için)
Sörvey
Tarihi
Sörvey
Durumu
Telsiz İstasyon Ruhsatnamesi
Belgenin veriliş tarihini, ruhsat numarasını ve
geminin çağrı adını yazınız.
Seyir haritası (Seyir yaptığı bölgeye uygun)
Stabilite Bukleti ( fribord boyu ≥ 24 m )
Pergel/P.Cetvel/K.Kalem/Silgi
Yükleme Sınırı Belgesi ( fribord boyu ≥ 24 m )
Pusula
Meyil Raporu ( fribord boyu < 24 m ve 12’den fazla 36
Dürbün
‘dan az “36 dahil” yolcu taşıyan tekneler için)
Sörvey
Durumu
Markalama
Gemi adı, Bağlama Limanı ve Can Simitlerinin
Markalanması
Can Kurtarma Teçhizatları
Barometre
Termometre
Sörvey
Durumu
Can Salı Can Filikası, Kurtarma Botu veya
Hizmet Botu ( En az birisi bulunacaktır) (4)
Aldis veya Şarjlı Işıldak
D.Ç.Ö Kitabı
Denizde Canlı Kalma El Kitabı
(testlerin kim tarafından ne zaman yapıldığı ve
geçerlilik tarihleri yazılacak)
Radar Reflektör (Ahşap ve fiber tekneler
Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatı
içindir. 195 cm³’ten küçük olmayacaktır.)
COLREG’e uygun fenerler, şekiller ve
sesli işaretler
Güverte / Makine Jurnali (Tam boyu 24 m ve
Can Yeleği (Kişi adedi kadar)
Çocuk Can Yeleği (mevcudun %10’u kadar)
üzeri gemiler için)
24 m’den küçük 2 adet
Can Simidi
Ana ve Yard. Makine
(1)
(elektrik-dümen sistemi)
24 metre ve üzeri 4 adet
Paraşütlü İşaret Fişeği ( 1 adet )
Ana Makine
El Maytabı ( 2 adet )
Jeneratör (mevcutsa)
Duman Kandili ( 1 adet )
Demir Irgatı, Zincir ve/veya Halatı
Yangından Korunma Teçh.
Genel Alarm
(Tam boyu 24 metre ve üzeri için)
Sabit Yangın Pompası (tam boyu 15 m ve üzeri)
Sabit Yangın Söndürme Sistemi
Sörvey
Durumu
Sörvey
Durumu
Aküler (su sev.-oksitlenme-yerleşim)
Dümen ve Donanımı
Gemi Düdüğü
(2)
(testlerin kim tarafından ne zaman yapıldığı ve
Acil Aydınlatma Sis. Akü
geçerlilik tarihleri yazılacak)
Sayfa 1 / 2
Yangın algılama ve alarm sistemi
Portatif
Yangın
Söndürme
Cihazı (3)
(2)
Elektrik sistemi/aydınlatma
8 metreden küçük….. 2X2 kg
Tatlı Su Tankı
8 m.ve üzeri ile 24 m arası 2X6kg
Yakıt Tankı
Pis Su Tankı (Banyo, tuvalet, lavabo ve
24 m ve üzeri 3X6 kg
Portatif yangın söndürme cihazı
(testlerin kim tarafından ne zaman yapıldığı ve
geçerlilik tarihleri yazılacak)
Sintine Pompası, Sintine Seviye Alarmı (tam
boyu 15 m ve üzeri)
kuzineden en az birisi varsa)
Yangın Battaniyesi (Kuzinesi bulunanlar
için)
İlk Yardım Seti
1- Can simidi bir adet ise el inceli, birden fazla ise en az biri el inceli biri ışıklı şamandıralı olacaktır.
2- Tutuşma sıcaklığı 55˚C altında yakıt kullanan 15 metre üzeri veya ana makinelerin toplam gücü 736Kw ve üstü olan yeni gemilerden istenir.
3- Toplam makine gücü 375 kW’dan büyük her gemi 45 kg’lık 1 adet foam portatif yangın söndürücü ilave edilecektir.
4- Ticari yatlarda ve balıkçı gemilerinde kabotaj seferinde can filikası, kurtarma botu veya hizmet botundan en az birinin bulunması ve %100 kapasiteyi
sağlaması yeterlidir. %100 kapasitenin sağlanamadığı durumlarda %100 kapasiteyi sağlamak için ilave can salı istenecektir. Kabotaj hattında çalışan ve
taşıdığı yolcu sayısı 12 kişiyi geçmeyen ticari yatlarda “katı yapılı can aletleri”, “can sallarının” muadili olarak kabul edilecektir.
Karar :
Uzmanın Adı Soyadı
İmzası
Sayfa 2 / 2
Download

bölge müdürlüğü / liman başkanlığı deni