Değerli Akademisyenler
Merhaba,
1984’te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu
süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma
masalarına, kütüphanelerine girdik, onlarla omuz omuza olduk ve olmaya da devam edeceğiz.
Teknolojinin gelişimine paralel olarak önümüzdeki senelerde sizinle daha çok
tabletinizde, bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda karşılaşacağız. Sizin yeni
teknolojiden ve kitabın elektronik ortama aktarılarak içeriğin zenginleştirilmiş halinden faydalanmanızı sağlayacağız. Umuyoruz ki Beta yayınevi oluşan bu yeni
mecrada sizinle nice otuz yıllar daha beraber olur ve nesiller boyunca bilgi taşımaya devam eder.
2014-2015 eğitim döneminin herkese başarı getirmesi dileğiyle
Saygılarımla
Seyhan Satar
Yönetim Kurulu Başkanı
BİLGİ
İÇİNDEKİLER
Yayın
Nur Baylav
[email protected]
Bankacılık......................................................... 2
Grafik
Gülgonca Çarpık
[email protected]
Eğitim............................................................... 3
Dağıtım
Erhan Sancı
[email protected]
Hukuk............................................................... 5
Finans
Berrin Çevikkan
[email protected]
İşletme............................................................. 7
Satış
Cenker Tanırcan
[email protected]
Lojistik............................................................. 9
Selçuk Türkeri
[email protected]
Pazarlama...................................................... 11
Betawww.betayayincilik.com
[email protected]
Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11
Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Tel: (0212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0212) 513 87 05 - 511 36 50
Dış Ticaret........................................................ 3
Ekonomi........................................................... 4
İletişim............................................................. 6
Kamu Yönetimi................................................. 9
Muhasebe-Finans........................................... 10
Sağlık............................................................. 11
Teknik............................................................. 12
Sözlük............................................................ 13
Cep Kanunları................................................. 14
1
Araştırma Yöntemleri
Bankacılık
Sosyal Bilimler Kataloğu – 2014
MYO Kataloğu – 2014
Bankacılığa Giriş
Mehmet Yazıcı
Bankacılığa giriş kitabının amacı; oldukça büyük bir dünya olan bankacılık alanında
detay bilgiler vermekten ziyade ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilere ve konu
ile ilgilenenlere başlangıç düzeyinde, sektörün temel kavram, yapı, işleyiş, organizasyon, kurum, düzenleme, ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgiler kazandırmaktır.
Bankacılığın geleneksel yapısının yanında modern teknoloji ve iletişim altyapısındaki değişimle birlikte neredeyse hergün ve hızla şekil değiştirmesi sektörün ve bu
konudaki bilgilerin dinamik şekilde izlenmesini ve güncellenmesini gerektirmektedir.
Bu nedenle kendilerini sürekli olarak geliştirmek isteyen öğrenci ve ilgililere konuya
ilişkin temel teşkil eden kitabın okunması yanında bankacılığa ve makro ekonomiye
ilişkin bilgilerin sürekli olarak takip edilmesi önerilmektedir.
Banka Hukuku
Banka İşlemleri
Alptekin Güney
Alptekin Güney
2013, 2. Baskı
13.5x19.5 cm
9.5 TL
9786053330271
2012, 6. Baskı
16.2x23.5 cm
13 TL
9786053776772
2013, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
17.5 TL
9786053779926
Banka Kredileri ve
Yönetimi
Bankacılık ve
Sigortacılıkta Pazarlama
Birgül Şakar
Aziz Öztürk,
Ömer Faruk Güven
2013, 4. Baskı
16.2x23.5 cm
18 TL
9786053774334
2014, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
18 TL
9786053330776
Bankacılık Giriş ve İlkeleri
Ferudun Kaya
Bu çalışma ile bankacılık mevzuatı bağlamında insan kaynağı yetiştiren
yükseköğretim kurumlarına ve bankacılık alanında faaliyet gösteren tüm kişi ve
kuruluşlara bundan önce yapılan tüm çalışmalar gibi ışık tutulması hedeflenmiştir.
Yirmi üç bölümden oluşan bu eserde banka ve bankacılık işlemlerine yer verilmiştir. Her bölüm kısa açıklayıcı bir girişten sonra ilgili konuların anlatımı ile
devam etmekte, konuları açıklayıcı nitelikteki bilgi ve belgeler ile sonlanmaktadır.
Bu eserde gösterilen çabaların, okuyucuların banka ve bankacılık teknikleri hakkında elde edecekleri bilgi düzeyi ile doğru orantılı olarak karşılığını alacağını
umuyoruz.
2
2013, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
23.5 TL
9786053779520
Dış Ticaret / Eğitim
MYO Kataloğu – 2014
Dış Ticaret İşlemleri
Muhasebesi
Ferudun Kaya
2011, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
16 TL
9786053775157
Dış Ticaret Finansmanı
Ferudun Kaya
2013, 3. Baskı
16.2x23.5 cm
18.5 TL
9786053778905
Dış Ticaret İşlemleri
Yönetimi
E-Dış Ticaret İşlemleri
Yönetimi
Ferudun Kaya
S.Sedat Akgöz
2013, 4. Baskı
16.2x23.5 cm
23.5 TL
9786053779780
2011, 2. Baskı
18.5x23.5 cm
21.5 TL
9786053776246
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Ferudun Kaya
Türkiye, yaşanan küresel krizlerden etkilenmemek ve sanayileşmiş ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyelerine ulaşmak adına çeşitli ekonomik politikalar uygulanmakta, küreselleşen dünyada var olan kaynaklarını etkin şekilde değerlendirerek,
dünyadaki stratejik konumunu güçlendirmeye çalışmaktadır. Çalışma içerisinde konuların teorik açıklamaları çok basit düzeye indirgenmekle birlikte, anlaşılabilirliğini
daha da kolaylaştırmak amacıyla bazı teorik bilgiler, değişik tablo, şekil, belge ya da
bilgi notu halinde verilen ek bilgilerle görselleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada
olabildiğince konuların özüne inilerek, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere atıf yapılmak
suretiyle okuyuculara son baskısı ile güncellenerek sözü edilen kaynaklara ulaşma
yolları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
2013, 4. Baskı
16.2x23.5 cm
18 TL
9786053330066
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
R. Turan, M. Safran, N. Hayta, M.A. Çakmak, C. Dönmez, M. Şahin
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi (XIX.-XX. Yüzyıl
Türkiye Tarihi)
Üniversitelerimizde mecburi ders olarak okutulan
bu dersin, yardımcı ders kitabı eksikliğini giderebilmek amacıyla ortak çalışmalarımız sonucunda
ortaya çıkardığımız bu eser dipnotları, kronoloji
ve geniş bibliyografyası ile orta ve yükseköğretim
öğrenci ve öğretmenlerine ödev ve araştırmalarında yardımcı olabileceği kanaatiyle 1938’den
sonrasının da eklendiği, en güncel ve genişletilmiş son baskısıdır.
2013, 19. Baskı
16.2x23.5 cm
16,25 TL
9786053779643
Orhan Doğan
2013, 4. Baskı
16.2x23.5 cm
16,20 TL
9786053779803
3
Eğitim / Ekonomi
MYO Kataloğu – 2014
Kitaplarımızın içindekiler
bölümüne web sitemizden
ulaşabilirsiniz.
www.betayayincilik.com
Uygulamalı Matematik
Türk Dili
Kamil Temizyürek,
Nurdan Çolakoğlu
Mehmet Sarı
2009, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
18 TL
9786053771227
2011, 10. Baskı
16.2x23.5 cm
12.96 TL
978054689002
Uygulamalı Fen ve Doğa
Bilimleri
Kamil Temizyürek
2009, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
14 TL
9786053770022
Toplu siparişleriniz için satış
temsilcilerimizden fiyat alınız.
[email protected]
[email protected]
Temel Ekonomi
Tümay Ertek
Bu ders kitabı Mikroekonomiye Giriş ve Makroekonomiye Giriş kitaplarımızın birleştirilip kısaltılması ve üzerinde bazı değişikliler yapılması hâli olup, fakültelerde, yüksek
okullarda ve meslek yüksek okullarında okutulan giriş düzeyindeki ekonomi derslerinde temel veya yardımcı ders kitabı olarak okutulabilir. Öğrencilerin temel ekonomi
konularını daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla ayrıca, Temel Ekonomi için Alıştırmalar
kitabı hazırlanmıştır. Arzu eden öğrenciler ek olarak bu kitaptan da yararlanabilirler.
Bu kitapta, ekonomi ile ilgili gazete haberleri, köşe yazıları ve karikatürler yer almaktadır. Bunlar hem ekonomi teorisinin, hem de Türkiye’nin ekonomik sorunlarını daha
iyi anlaşılıp irdelenmesine katkıda bulunacaktır. Mikroekonomiye Giriş ve Makroekonomiye Giriş kitaplarımızda olduğu gibi bu kitabımızda da basından örnekler kitabın
en önemli özelliğidir.
4
İktisada Giriş
Makro Ekonomiye Giriş
Mikroekonomiye Giriş
Tümay Ertek
Tümay Ertek
Tümay Ertek
2012, 5. Baskı
16.2x23.5 cm
13.5 TL
9786053776499
2008, 3. Baskı
16.2x23.5 cm
17.5 TL
9789752958575
2012, 4. Baskı
16.2x23.5 cm
20 TL
9789752952539
2011, 3. Baskı
16.2x23.5 cm
17,5 TL
9789752959835
Mikroekonomi Teorisi için
Alıştırmalar
Tümay Ertek
2010, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
12.5 TL
9786053773757
Ekonomi / Hukuk
MYO Kataloğu – 2014
Kitaplarımızın içindekiler
bölümüne web sitemizden
ulaşabilirsiniz.
www.betayayincilik.com
Toplu siparişlerinizde kargo
tarafımızdan ödenmektedir.
Makro İktisat
Tümay Ertek
2012, 3. Baskı
16.2x23.5 cm
12TL
9786053776482
Temel Ekonomi İçin
Alıştırmalar
Tümay Ertek
2011, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
12.5TL
9786053770954
Toplu siparişleriniz için satış
temsilcilerimizden fiyat alınız.
www.betayayincilik.com
[email protected]
[email protected]
Medeni Hukuk
Turgut Akıntürk, Derya Ateş Karaman
Medeni Hukuk isimli bu kitabın tıpkıbasım yerine yeniden güncellenmesi ihtiyacı
ise Medeni Kanunda 5737, 6217, 6462 Sayılı yasalar ve bazı Anayasa Mahkemesi
Kararları ile yapılan değişikliklerden doğmuştur. Bu değişikliklerin bazıları kitabın 18.
basısında bulunmakla birlikte eksiklikler bu basıda tamamlanmıştır.
Diğer yandan son üç basıda da içeriğe dâhil edilen 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar
Kanunu, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununa ilişkin güncellemeler de yapılmıştır.
Borçlar Hukuku
Genel Hukuk
Turgut Akıntürk,
Derya Ateş Karaman
Müjdat Şakar
2014, 22. Baskı
13.5x19.5 cm
16 TL
9786053330806
2013, 3. Baskı
16.2x23.5 cm
17.5 TL
9786053330424
Genel Hukuk Bilgisi
(Hukuka Giriş)
2014, 20. Baskı
13,5x19,5 cm
19.5 TL
9786053330813
İş Hukuku
Leyla Çakıcı Gerçek
Tankut Centel,
Murat Demircioğlu
2010, 2. Baskı
13,5x19,5 cm
11 TL
9786053773467
2013, 17. Baskı
13,5x19,5 cm
19.5 TL
9786053779490
5
Hukuk / İletişim
MYO Kataloğu – 2014
İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Ticaret Hukukunun Genel
İlkeleri
Ticari İşletme Hukuku
(Ders Notları Soru Örnekleri)
Ayşe Nur Berzek
Mehmet Bahtiyar
2013, 10. Baskı
16.2x23.5 cm
18 TL
9786053779605
2013, 14. Baskı
13.5x19.5 cm
13 TL
9786053330110
Halkla İlişkiler ve İletişim
İletişim Olarak Reklamcılık
Nedir Bu Reklam?
Fatma Gecikli
M.Nurdan Öncel Taşkıran
Muazzez Babacan
2013, 3. Baskı
16.2x23.5 cm
23 TL
9786053330073
2010, 1. Baskı
13,5x19,5 cm
16 TL
9786053771975
2013, 2. Baskı
16x21 cm
32.5 TL
9786053776338
Mehmet Bahtiyar
Müjdat Şakar
2013, 11. Baskı
13.5x19.5 cm
10 TL
9786053778936
2014, 6. Baskı
16,2x23,5 cm
17.5 TL
9786053330486
Güzel Konuşma
Bir Markadır
Şermin Tekinalp
2013, 3. Baskı
13.5x19.5 cm
12 TL
9786053778899
Halkla İlişkiler Nedir?
Filiz Balta Peltekoğlu
Halkla ilişkiler, iletişim kurma zorunluluğu olan her kurum ya da kuruluşun gerek duyduğu
bir disiplin, bir uygulama alanıdır. Yani bir STK’ da, bir kamu kurumu da, bir işletme de, bir
siyasal örgüt de halkla ilişkilere gereksinim duyar. Ancak farklı alanlara uygulanabilmesi
ve farklı disiplinlerle besleniyor olması, halkla ilişkileri bir yandan zenginleştirirken diğer
taraftan ise ne yazık ki üzerinde kolaylıkla fikir yürütülebilen bir alan haline dönüştürmekte. Oysa halkla ilişkiler kendine özgü kuralları olan, iletişimle yaşamsallık kazanan
bir disiplindir. Nitekim ilk uygulamalardan günümüze her yeni iletişim araç ve yönteminin
halkla ilişkiler araç ve yöntemi haline gelmesi, iletişim ve halkla ilişkiler arasındaki ilişkinin en önemli dayanağıdır. Günümüzde ise dijital ortama taşınan iletişim, halkla ilişkiler
uygulamalarını etkilemiş, sosyal medya en kısa sürede halkla ilişkiler araç ve yöntemi
haline dönüşmüştür. İşte, “Halkla İlişkiler Nedir” in yeni baskısında kitabın satırları arasına sosyal medyanın dahil edilmesinin temel nedeni bu yaklaşım oldu.
6
2014 8. Baskı
18,5x21 cm
55 TL
9786053330646
İletişim / İşletme
MYO Kataloğu - 2014
Girişimcilik
Himmet Karadal
Kitapta girişimcilik, stratejik, ekonomik, teknolojik,
sosyal, finansal, doğal ve teşvik olmak üzere çeşitli
boyutlarıyla incelenmekte; sosyal sermaye ve farklılıkların yönetimi gibi ilginç konularla ilişkilendirilmektedir. Nitekim, ekogirişimcilik, stratejik girişimcilik,
sosyal girişimcilik, iç girişimcilik, kurumsal girişimcilik, küresel girişimcilik, kamu girişimciliği, göçmen
girişimciliği ve kadın girişimciliği gibi güncel konular
kitapta birer bölüm olarak sunulmaktadır.
Adım Adım Reklam Üretimi
Nesrin Tan Akbulut, E. Balkaş
2013, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
16.5 TL
9786053779735
2006, 1. Baskı
13,5x19,5 cm
25 TL
9789752955219
İletişim Araştırmaları ve
Kuramları
Şermin Tekinalp, Ruhdan Uzun
2013, 4. Baskı
13,5x19,5 cm
15 TL
9786053330134
Girişimcilik Keşif Süreci
Girişimcilik
Girişimcilik
Seyfi Top
Mehmet Marangoz
Nazan Yelkikalan
2006, 1. Baskı
16.2x23,5 cm
20 TL
9789752955096
2012, 1. Baskı
16.2x23,5 cm
19.5 TL
9786053777663
2013, 1. Baskı
16.2x23,5 cm
14 TL
9786053778783
İnsan Kaynakları Yönetimi
Zeyyat Sabuncuoğlu
İşletmelerin en büyük silahı, ne hammadde, ne
malzeme ve enerji, ne de makinadır. En güçlü silah sosyal atom olarak nitelenen insan kaynağıdır.
Onu, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde
kullanan işletmeler rekabetçi ortamda başarılı olabilirler. İnsan kaynakları yönetimi çok boyutlu olarak
mercek altına alınmış, mutlu işletme ve mutlu insan
dengesi araştırılmaya çalışılmıştır. İlk kez 1982 yılında yayınladığımız “Personel Yönetimi” adlı kitap
sekiz baskı geçirmiş ve bugün misyonunu tamamlayarak yerini “İnsan Kaynakları Yönetimi” kitabına
bırakmıştır. Bu değişim, insan kaynakları alanında
izlenen yeni yaklaşım ve gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
2013, 7. Baskı
16.2x23.5 cm
25 TL
9786053775164
Genel İşletme
Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol
2013, 2. Baskı
16,2x23,5 cm
15 TL
9786053779537
7
İşletme
MYO Kataloğu – 2014
İşletme Biliminin Temel İlkeleri
Mümin Ertürk
Kişilerin ve toplumların gelişmesi ve refah düzeyinin yükselmesinde en temel kurum olan “işletme” lerin önemi, özellikle
küreselleşme ile birlikte daha iyi anlaşılır olmuştur. Bu çerçevede kurumların yapılarının ve özelliklerinin incelenmesi
ile ilgili yayınlar da sürekli bir artış göstermiştir.
Hazırlamış olduğumuz İşletme Bilimin Temel İlkeri kitabımız
batının ve özellikle Amerikan yazınından ilgili kaynakların
dikkatli bir şekilde incelenmesinin, yazarın tecrübesi ile yorumlanması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu şekli ile eser, hem
işletme ve işletmeciliği öğrenmek isteyenlere, hem de daha
ileri düzeyde araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olacak
niteliktedir. Nitekim kitabın sık sık yeniden basılması, bu
niteliğini doğrulamaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi
Mümin Ertürk
2011, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
20 TL
9786053774044
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Sigortacılık
Temel İstatistik
Canan Çetin, Esra Dinç Özcan
Emel Bahar
Ferudun Kaya
Fazıl Güler
2014, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
16.5 TL
9786053330998
2011, 1. Baskı
16,2x23,5cm
18 TL
9786053775447
2014, 4. Baskı
16.2x23.5 cm
27.5 TL
9786053331315
2007, 1. Baskı
16.2x23,5 cm
10TL
9789752955943
Temel İşletmeciliğe Giriş
Tüketici Davranışları
Yönetim ve Organizasyon
Yönetim ve Organizasyon
Canan Çetin
A. Hamdi İslamoğlu,
Remzi Altunışık
Polat Tuncer
Mümin Ertürk
2012, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
16 TL
9786053778257
2013, 4. Baskı
16.2x23.5 cm
12.5 TL
9786053779834
2013, 3. Baskı
16,2x23,5 cm
17.5 TL
9786053779971
8
2013, 9. Baskı
16.2x23.5 cm
25 TL
9786053779841
2013, 4. Baskı
18.5x23,5 cm
35 TL
9786053779346
Kamu Yönetimi / Lojistik
MYO Kataloğu – 2014
Kitaplarımızın içindekiler
bölümüne web sitemizden
ulaşabilirsiniz.
www.betayayincilik.com
Yerel Yönetimlerin Güncel
Sorunları
Kemal Görmez,
Mustafa Ökmen
2009, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
16 TL
9786053771142
Şehir ve Toplum
M.Yavuz Alptekin
2012, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
17.5 TL
9786053778288
Bir Ders Konusu Olarak
‘Devlet’ ya da Genel Kamu
Hukuku Dersinin Kökenleri
Rukiye Akkaya Kia
2013, 1. Baskı
13.5x19.5 cm
14 TL
9786053778356
Toplu siparişleriniz için satış
temsilcilerimizden fiyat alınız.
[email protected]
[email protected]
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
G. Cerit, A. Deveci, S. Esmer
Denizciliğin erişilebilen tarihine ilişkin ilk bulgular Anadolu coğrafyasını adres göstermektedir. Dünyanın ilk denizcilerinin gemileri, filoları, tersaneleri, limanları, tüccarları, balıkçıları, gezinti tekneleri, sporcuları ile uygarlıkları bu topraklardan dünyaya taşıdıkları bilinmektedir. Gemi teknolojilerinde ve notik bilimlerdeki gelişmenin
ticarete etkisi ve sanayi devriminin kazandırdığı ivme ile yirminci yüzyılda ulaşılan
küresel bütünleşme; deniz ticaretine, denizcilik bilimine ve denizcilik eğitimine yeni
bir boyut getirmiştir.
Türkiye’de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi eğitiminin yirmi beşinci yılında bu kitap
ile dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen deniz işletmeciliği alanındaki bilimsel ve
eğitsel birikimin ana başlıklarıyla paylaşılabilmesi amaçlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi
Bölümleri’nin öğretim üye ve görevlilerince hazırlanan bu kitabı öğrencilerin, araştırmacıların, sektör temsilcilerinin ve idari birimlerin ilgisine sunmaktayız.
2013, 1. Baskı
18.5x23.5 cm
29,9 TL
9786053779810
Demiryolu Taşımacılığı
Depo ve Envanter Yönetimi
Entegre Lojistik Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Ö. F. Görçün, Ö. Görçün
Ömer Faruk Görçün
Ömer Faruk Görçün
2010, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
28 TL
9786053773559
2013, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
12.5 TL
9786053778875
M. Erdal, Ö. F. Görçün, M. S. Saygılı, Ö. Görçün
2010, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
32 TL
9786053773726
2013, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
17 TL
9786053778981
9
Lojistik / Muhasebe-Finans
MYO Kataloğu – 2014
Toplu siparişlerinizde kargo
tarafımızdan ödenmektedir.
www.betayayincilik.com
Karayolu Taşımacılığı
Ömer Faruk Görçün
2010, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
28 TL
9786053773542
Banka Muhasebesi
Alptekin Güney
2013, 3. Baskı
16.2x23.5 cm
15 TL
9786053330288
10
Tehlikeli Madde Lojistiği ve
İş Güvenliği
M. Erdal, Ö. F. Görçün
Toplu siparişleriniz için satış
temsilcilerimizden fiyat alınız.
2010, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
32 TL
9786053773528
Maliyet ve Yönetim
Muhasebesi
Necmettin Erdoğan,
Metin Saban
2014, 6. Baskı
16.2x23.5 cm
32.5 TL
9786053330974
Şirketler Muhasebesi
Şirketler Muhasebesi
G. Mine Gerni
Yunus Kishalı
2012, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
18 TL
9786053777885
2012, 14. Baskı
16.2x23.5 cm
20 TL
9786053777861
[email protected]
[email protected]
Uluslararası Finansman
Sigorta Matematiği
Ferudun Kaya
Çiğdem Özar, Elif Çakmakoğlu
2013, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
16 TL
9786053330059
2013, 1. Baskı
18.5x23.5 cm
35 TL
9786053779773
İthalat, İhracat ve Kambiyo
İşlemleri
Finans ve Sigorta
Matematiği
Salih Kaya
Serkan Dilek
2008, 1. Baskı
18.5x23.5 cm
24 TL
9789752958678
2014, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
13.5 TL
9786053331001
Pazarlama / Sağlık
MYO Kataloğu – 2014
Hizmet Pazarlaması
Hizmet Pazarlaması
Kişisel Satış Teknikleri
Pazarlama Araştırmaları
Kasım Karahan
A.H. İslamoğlu, B. Candan,
Ş. Hacıefendioğlu
Aypar Uslu
Ercan Gegez
2012, 6. Baskı
13.5x19.5 cm
10 TL
9786053776703
2010, 3. Baskı
18,5x23,5 cm
32.5 TL
9786053773764
2006, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
18 TL
9789752955894
2011, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
23 TL
9786053775171
Pazarlama İlkeleri
A.Hamdi İslamoğlu
Birinci bölümde pazarlama felsefesi ve pazarlama sorunlar›na yaklafl›mlar; ikinci bölümde pazarlama yönetim süreci; üçüncü bölümde pazarlar
ve tüketici davran›fllar›; dördüncü bölümde hedef
pazar›n tayini, beflinci bölümde büyüme stratejileri, alt›nc› bölümde mal, yedinci bölümde fiyat,
sekizinci bölümde da¤›t›m, dokuzuncu bölümde
fiziksel da¤›t›m ve onuncu bölümde tutundurma
politikalar› ifllenmifltir.
2013, 4. Baskı
16.2x23.5 cm
24 TL
9786053330219
Satış Teknikleri
Polat Tunçer
2012, 6. Baskı
13.5x19.5 cm
16 TL
9786053778264
Temel Pazarlama Bilgisi
A.Hamdi İslamoğlu
2012, 4. Baskı
16.2x23.5 cm
15 TL
9786053770657
Uluslararası Pazarlama
Yönetimi
Mehmet Karafakioğlu
2012, 7. Baskı
16.2x23.5 cm
22 TL
9786053776871
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Sağlık İşletmeciliği
Metin Ateş
Metin Ateş
2013, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
19.5 TL
9786053775362
2012, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
24 TL
9786053777489
11
Sağlık / Teknik
MYO Kataloğu – 2014
Kitaplarımızın içindekiler
bölümüne web sitemizden
ulaşabilirsiniz.
www.betayayincilik.com
Sağlık Sistemleri
Sağlık İşletmelerinde Kalite
Metin Ateş
Akın Marşap
2013, 2. Baskı
16.2x23.5 cm
22 TL
9786053778912
2014, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
32 TL
9786053331407
Alternatif Akım Devreleri &
Problem Çözümleri
Doğru Akım Devreleri &
Problem Çözümleri
Mustafa Yağımlı
Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar
2013, 5. Baskı
18.5x23.5 cm
29.5 TL
9786053779988
2014, 7. Baskı
18.5x23.5 cm
38 TL
9786053773382
112 Acil Sağlık Hizmetleri
Yönetimi
Haluk Tanrıverdi, G. Köksal
2012, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
26 TL
9786053776932
Dijital Elektronik
Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar
2014, 7. Baskı
18.5x23.5 cm
43.5 TL
9786053777526
Toplu siparişleriniz için satış
temsilcilerimizden fiyat alınız.
[email protected]
[email protected]
PIC 16F877A Proje
Tasarımı
Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar
2007, 1. Baskı
18.5x23.5 cm
26 TL
9789752956919
İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi
Şakir Uğur Gözü
PIC Mikrodenetleyicileri
16F84A & 16F628A
Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar
2006, 1. Baskı
18.5x23.5 cm
26 TL
9789752955509
12
Yapı işletmeciliğinin en önemli konularından olan “Metraj İşlemi Ve Keşif Düzenlemesiyle Maliyet Hesapları”
örnekleri ve açıklamalarıyla hazırlanan kitap, TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası 1.11.1984 tarih ve 186 sayılı
kararı ile, TMMOB Mimarlar Odası 5.03.1985 tarih ve
306 sayılı kararıyla satışa uygun görülen; genç teknik
elemanların ve adaylarının okul içi ve sonrasında kullanabilecekleri bu kitap; tamamı yeniden düzenlenmiş,
yeni çizimleriyle ve tablolarıyla güncellenerek 2014
baskısıyla sizlere sunulmuştur. Kitap; arama kolaylığıyla konular basite indirilerek açıklanmış, çeşitli yapı teknik resim bilgisi ve detayları verilerek 1. keşif işlemi için
uygulamalı anahtar kitap niteliği kazandırılmıştır.
2014, 16. Baskı
16.2x23.5 cm
21.6 TL
9786053330943
Sözlük
MYO Kataloğu – 2014
Ekonomi El Sözlüğü
Erhan Arda
2011, 2. Baskı
13.5x19.5 cm
23 TL
9786053775249
Ekonomi Sözlüğü
(Türkçe,İngilizce,Rusça)
Türk Medeni Kanunu
Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
(İng.-Türkçe) (Türkçe-İng.)
N. Batmaz, M. Nakip,
A. Nurmuhamatulı
A.Nevzad Odyakmaz
Orhan Şener
2007, 1. Baskı
13.5x19.5 cm
10 TL
9789752956575
2014, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
29.5 TL
9786053330455
2003, 2. Baskı
13.5x19.5 cm
10 TL
9789752952416
Hukuk Sözlüğü
(İng.-Türkçe) (Türkçe-İng.)
Hukuk Terimleri Sözlüğü
İtalyanca-Tr/Tr-İtalyanca
Collins gem Eng.-Tr.
Dictionary Tr. - İng. Sözlük
Orhan Şener
Yasemin Yaşa
2013, 1. Baskı
16.2x23.5 cm
35 TL
9786053330400
2013, 1. Baskı
13.5x19.5 cm
25 TL
9786053779353
2011, 1. Baskı
7.5x11 cm
9.5 TL
9780007457816
Collins Türkçe Cep
Sözlüğü Tr.-İng./ İng. Tr.
2011, 1. Baskı
7.5x11 cm
14 TL
9780007457809
Toplu siparişleriniz için satış
temsilcilerimizden fiyat alınız.
[email protected]
[email protected]
Colins Cobuild İngilizce
Öğrenenler için Sözlük
2011, 1. Baskı
7.5x11 cm
9.9 TL
9780007461035
Kitaplarımızın içindekiler
bölümüne web sitemizden
ulaşabilirsiniz.
www.betayayincilik.com
Toplu siparişlerinizde kargo
tarafımızdan ödenmektedir.
www.betayayincilik.com
13
Cep Kanunları
Hukuk Kataloğu – 2014
MYO Kataloğu – 2014
Cep Kanunları
——————————————————————————————————————————
BASKI FİYATI
ISBN
KİTAP ADI
YAZARI
YILI
(TL)
———————————————————————————————————————————————————
9786053330677 9786053330684 9786053330707 9786053330691 9786053330714 9786053330721 9786053330653 9786053330738 9786053330660 9786053330745 9786053777427 9786053778431 9786053778653 9786053778462 9786053778530 9786053778479 9786053778622 9786053778646 9786053778615 9786053773061 14
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
İcra ve İflas Kanunu İş Kanunu ve Çalışma Yaşamı Kanunu İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları Türk Borçlar Kanunu Türk Ceza Kanunu Türk Medeni Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Türk Medeni Kanunu Türk Ticaret Kanunu T.C. Anayasası Avukatlık Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu İdari Yargılama Usulü Kanunu Kat Mülkiyeti Kanunu Milletlerararsı Özel Hukuk Mevz. T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK, Pvsk İlg. Mev. Tüm Vergi Kanunu İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Celal Ülgen Celal Ülgen
Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen
Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen
Celal Ülgen Celal Ülgen Celal Ülgen 2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014 2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2010
8,5
7,5
7,5
9,5
8,5
6,5
8,5
11
9
10,5
2,5
6
9,5
5,5
6
6
10
12,5
13,9
8
Beta Dergi
15
NOTLAR
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Download

MYO Yayınları Kataloğu 2014