T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
DUYURU
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun
olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları birimi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi’ndeki koşulları sağladığını belirterek ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği ve doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri ile yönergenin ekindeki Ek 2 formunu, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan
dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler için 4 takım halinde vereceklerdir. Ayrıca profesör kadrosuna başvuran adayların dilekçelerinde ve dosyalarında başlıca araştırma eserini belirtmiş olmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar dilekçelerinde; (yardımcı doçentler yabancı dil sınavına hangi dilden gireceklerini belirteceklerdir) başvurdukları anabilim dalı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri'ne ilişkin Yönergedeki koşulları sağladığını belirterek ekinde, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma ve doktora belgelerinin onaylı örnekleri ile söz konusu yönergenin
ekindeki Ek 2 formu ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı alt bendi ile Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının 18.11.2008 tarihli ve 33595 sayılı yazısında belirtilen YÖK Genel Kurulunun 06.11.2008 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların Üniversitemizin
yapacağı Yabancı Dil Sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 (yetmiş) puan alması gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeri'ne ilişkin yönergenin 11.
maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu yönergede öngörülen kriterler aranmayabilir.
Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılacak, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav yeri ve
tarihleri daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.
Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.(Başvuruya ilişkin ayrıntı bilgilere
www.erdogan.edu.tr ve http://personel.erdogan.edu.tr/ adreslerinden ulaşılabilir.) İlgililere duyurulur.
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM
DALI
KADRO UNVANI
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
BÖLÜMÜ
ORTODONTİ
YARDIMCI DOÇENT
1
5
İlgili alanda doktora yapmış olmak veya uzmanlığını almış
olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
BÖLÜMÜ
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ
ANABİLİM DALI
YARDIMCI DOÇENT
1
3
Spor Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora
yapmış olup spor yapan ve yapmayan öğrencilerin başarı
düzeyleri konusunda çalışma yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
BÖLÜMÜ
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ
ANABİLİM DALI
YARDIMCI DOÇENT
1
3
Profesyonel futbolcuların iş doyumu konusunda çalışma yapmış
olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
BÖLÜMÜ
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ
ANABİLİM DALI
YARDIMCI DOÇENT
1
3
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora yapmış olup
futbol klasman hakemlerinin maruz kaldıkları davranışlar
konusunda çalışma yapmış olmak.
FINDIKLI UYGULAMALI
BİLİMLER YÜKSEKOKULU
ULUSLARARASI TİCARET
VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
YARDIMCI DOÇENT
1
1
İktisat programı doktora mezunu olmak.
KADRO KAD.
ADEDİ DER.
AÇIKLAMA
Download

Duyuru - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi