T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNDEN
DUYURU
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuruda İstenen Belgeler
Profesörler İçin
- Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Belgesi
ve iki adet fotoğraf
- Ek-2 Formunun da bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 (altı) takım dosya
Doçentler İçin
- Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Belgesi
ve iki adet fotoğraf
- Ek-2 Formunun da bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya
Yardımcı Doçentler İçin
- Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Belgesi ve iki adet fotoğraf
- Ek-2 Formunun da bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya
Genel Şartlar
- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
- Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr/ ve http://erdogan.edu.tr/idari/personel/ adreslerinden ulaşılabilir. Ayrıca
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylara yapılacak yabancı dil sınavına ilişkin bilgiler http://erdogan.edu.tr/idari/personel/ adreslerinden
duyurulacaktır.
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM
DALI
KADRO UNVANI
KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
AÇIKLAMA
GÜZEL SANATLAR,
TASARIM VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
BİTKİ MATERYALİ VE
YETİŞTİRİCİLİĞİ
PROFESÖR
1
1
Toprak, erozyon ve bitki yetiştirme
alanlarında çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
GENEL BİYOLOJİ
DOÇENT
1
1
Lipaz inhibisyonu konusunda çalışma
yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
FİZİKSEL TIP VE
REHABİLİTASYON
DOÇENT
1
1
İlgili alanda doçentlik unvanı almış
olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
AİLE HEKİMLİĞİ
YARDIMCI DOÇENT
1
1
İlgili alanda uzmanlığını almış olup
diyabet polikliniğinde izlenen hastalar
üzerine çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
YARDIMCI DOÇENT
1
1
İlgili alanda uzmanlığını almış olup
fraksiyone nitrik oksit düzeyi ile ilgili
çalışma yapmış olmak.
ARDEŞEN TURİZM
FAKÜLTESİ
TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
YARDIMCI DOÇENT
1
1
Çalışma Psikolojisi alanında çalışma
yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
YARDIMCI DOÇENT
1
1
Teknoloji destekli öğretim konusunda
çalışma yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE
SANATLARI
İSLAM TARİHİ
YARDIMCI DOÇENT
1
3
İlk dönem İslam tarihi üzerine
çalışma yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
KİMYA
ANALİTİK KİMYA
YARDIMCI DOÇENT
1
5
İletken polimer kaplı modifiye
elektrotlar ile fenolik bileşiklerin
elektroanalizi konusunda çalışma
yapmış olmak.
Download

tc recep tayyip erdoğan üniversitesi rektörlüğünden duyuru