Yerel Yönetimler Başkanlığı
“Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Eğitim Politikaları
Çalıştayı” Sonuç Raporu
24 Eylül 2014 Çarşamba, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kabul Salonu
YEREL YÖNETİMLER BAŞKANLIĞI
AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER BAŞKANLIĞI
YEREL YÖNETİMLERDE GENÇLİK VE EĞİTİM POLİTİKALARI
ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU
ÇALIŞTAYIN AMACI
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 24 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilen “Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Eğitim Politikaları Çalıştayı” Genel Başkan
Yardımcısı Abdulhamit GÜL, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI, Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay KILIÇ, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Akademisyenler ve STK temsilcilerinin
katılımı ile tamamlanmıştır.
Ak Partili Belediyelerimiz “Bilgi Evleri”, “Eğitim Destek Merkezleri”, “Gençlik Merkezleri”,
“Kültür Evleri” v.b. adlarla yürütülen Eğitim ve Gençlik Destek Programları ile 05-15 yaş
grubu başta olmak üzere tüm çocuk ve gençlerimizin eğitim ve gelişimlerine katkıda
bulunmaktadırlar.
Bu çalıştayda; bugüne kadar yürütülen bu hizmetlerin; daha yaygın etkin ve verimli
olabilmesi için nelerin yapılması gerektiği, öncelikli hedef kitlesinin kimler olması gerektiği,
eğitim, içerik ve yönteminin nasıl oluşturulması gerektiği gibi hususlar müzakere edilmiş,
başarılı örnek uygulamaların paylaşılmak suretiyle yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Çalıştayda ayrıca, Belediyelerimizin yetki sınırları içerisinde, gençleri tehdit eden her türlü
zararlı alışkanlık ve bağımlılıklara karşı ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, Yeşilay
gibi toplum sağlığıyla doğrudan ilişkili kurumlarla ve yerel sivil toplum kuruluşları ile daha
güçlü ilişkilerin kurulması ve iş birliğinin yapılması hususu özellikle vurgulanmıştır.
Çalıştayda müzakere edilen konuların nihai raporu daha sonra yayınlanacak olup
katılımcıların görüş ve önerilerinin konu başlıkları özetle aşağıda sıralanmıştır.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
BELEDİYELERİN GENÇLİK VE EĞİTİM DESTEK PROGRAMLARI
Merkezleri vb.)
1.
(Bilgi Evleri–Gençlik
Gençlik ve Eğitim destek programlarının ”Bilgi Evleri” adıyla AK Partili Belediyelerde
yaygınlaştırılması,
2.
Gençlik ve Eğitim destek programları uygulamalarının örgün öğrenime destek
programları misyonunun yanı sıra bir yaygın eğitim programına dönüşmesi,
3.
Gençlik ve eğitim destek programlarının kültür, sanat, tarih ve edebiyat alanlarında
öncülük ve rehberlik yapması, bu faaliyetlerin yaygınlaştırılması,
4.
Gençlik ve eğitim destek programları uygulamalarında ülkemizin yetiştirdiği önemli
bilim, kültür, sanat ve siyaset adamlarının gençlere tanıtılması,
5.
Bilgi Evleri-Gençlik Merkezleri gibi uygulamaların daha etkin ve verimli işletilebilmesi
için belediyelerin yönetim yapılarında müstakil birimler haline getirilmesi,
6.
Gençlik ve eğitim destek programları uygulamalarında Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik
ve Spor Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla etkin ve yaygın bir iş birliğine
gidilmesi,
7.
Gençlik ve Eğitim destek programları için şehrin ihtiyaçları ve mevcut eğitim imkânları
dikkate alınarak “Eğitim ve Gençlik Strateji Belgesi “ hazırlanması,
8.
Gençlik ve eğitim destek programları uygulamalarında eğitimcilerin bilgi ve
donanımlarını
geliştirecek
programların
hazırlanması
ve
programların
uygulanmasında eğitim uzmanları, Üniversiteler ve STK’larla işbirliği yapılması,
9.
Gençlik ve Eğitim destek programları kapsamında yapılacak faaliyetlerde, ailelerin
beklentileri ile birlikte gençlerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin de gözetilerek yol
haritasının çıkartılması,
10.
Belediyelerimizin, okul öncesi çocuklarımıza yönelik ( yuva, kreş vb. ) uygulamalarının
yaygınlaştırılması,
11.
Okul öncesi çocuklarımız ve annelerine yönelik oluşturulan programlarda çocuk –
anne ilişkisinin sağlıklı kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması,
12.
Yerel Yönetimlerde Gençlik Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefi için Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile işbirliğine gidilmesi,
13.
Gençlik ve Eğitim destek programları uygulamalarında, kurslarını tamamlamış
öğrencilere “Edinilmiş Eğitimin Tanınması” bağlamında Belediyelerce verilen
sertifikaların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tanınmasının teklif edilmesi,
14.
Gençlik ve eğitim destek programları uygulamalarından özellikle engelli gençlerin
daha rahat istifade edebilmeleri için gereken mekânsal düzenlemelerin yapılması ve
hassasiyetle takip edilmesi,
15.
Gençlik ve eğitim destek programları uygulama çeşitleri ve hedef kitle beklentilerini
tespit için periyodik saha araştırmalarının yapılması,
16.
Gençlik ve eğitim destek programları uygulama hizmetlerinin işletiminde STK’larla iş
birliğinin esas alınması,
17.
Gençlik ve Eğitim destek programları uygulamalarında alınan hizmetlerle ilgili
periyodik ölçme ve değerlendirme yapılması,
18.
Belediyelerimizin, Gençlik faaliyetlerinde İzcilik ile ilgili faaliyetlerin teşvik edilmesi ve
ilgili STK’larla işbirliği yapılması,
19.
Her şehrimizde bir “Bilim Merkezi” kurulması için belediyelerimizin ilgili bakanlıklar,
üniversiteler ve STK’larla işbirliği yapması,
20.
AK Partili belediyelerde Gençlik Kamplarının yaygınlaştırılması, belediyelerimizin var
olan gençlik kamplarını, gençlik kampı bulunmayan diğer belediyelerle ortak
kullanıma açması,
21.
Meslek edindirme ve teknik eğitim kurslarının ( İsmek, Belmek vb. ) yaygınlaştırılması,
BELEDİYELERİN ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE
POLİTİKASI
1.
Belediyelerimizin, Hükümetimizin madde bağımlılığı ile mücadele konusunda
hazırladığı eylem planı ile uyumlu çalışmalar yapması,
2.
Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yeşilay ile daha aktif, nitelikli,
güçlü iş birlikleri oluşturulması,
3.
Belediyelerin Yeşilay gibi STK’ların madde bağımlılığı ile mücadelelerinde imkanlar
ölçüsünde var olan tesislerini kullanıma açması,
4.
Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri ve Belediyelerin gençlik kamplarında madde
bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirmeler yapılması,
5.
Zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığı ile yapılacak mücadelede bilgilendirici afiş,
broşür, billboardların yaygınlaştırılması için belediyelerin destek vermesi,
6.
Belediyelerin uyuşturucu ile mücadele konusunda hazırlanmış kamu spotlarını kendi
web siteleri, toplu taşıma araçları ve kendi denetimlerindeki açık hava mecralarında
göstermesi,
7.
Madde bağımlıları için barınak haline gelen metruk bina gibi yerlere dönük gerekli
tedbirlerin süratle alınarak sonuçlandırılması,
ÖĞRENCİ YURTLARI
Belediyelerin yurt yapmasına imkân tanıyan yasal düzenlemenin sonucu olarak;
1.
Belediyelerimizin ihtiyaç görülen yerlerde öğrenci yurtları inşa etmesi ve işletmesi,
2.
Belediyelerimizin ilgili STK’larla öğrenci yurtları konusunda işbirliği yapması inşa
etmesi bu konuda gerekli tahsisleri yapması,
3.
Belediyelerimizce, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
yurtlarındaki öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif etkinliklerinde her türlü desteğin
verilmesi, iller arası turnuva ve etkinliklerde Gençlik ve Spor Bakanlığıyla gerekli
işbirliğinin sağlanması,
KATILIMCI LİSTESİ
MODERATÖR: Prof. Dr. Erol GÖKA
1. Abdulhamit GÜL, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı
2. Prof. Dr. Nabi AVCI, Milli Eğitim Bakanı
3. A. Çağatay KILIÇ, Gençlik ve Spor Bakanı
4. Erol KAYA, Yerel Yönetimler Başkan Yrd., Çevre ve Şehircilik Komisyonu Bşk., İstanbul
Milletvekili
5. Bilal UÇAR, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili
6. Özcan ULUPINAR, Yerel Yönetimler Başkan yardımcısı, Zonguldak Milletvekili
7. Oktay SARAL, Yerel Yönetimler Başkan yardımcısı, İstanbul Milletvekili
8. Mustafa BALOĞLU, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili
9. Hüseyin BÜRGE, İstanbul Milletvekili
10. İ. Melih GÖKÇEK, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
11. Tahir AKYÜREK, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
12. Osman ZOLAN, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
13. Mesut AKGÜL, Mamak Belediye Başkanı
14. Mustafa AK, Keçiören Belediye Başkanı
15. Hilmi TÜRKMEN, Üsküdar Belediye Başkanı
16. Mevlüt UYSAL, Başakşehir Belediye Başkanı
17. Lokman ÇAĞIRICI, Bağcılar Belediye Başkanı
18. İsmail ERDEM, Sancaktepe Belediye Başkanı
19. Muhammed Rıdvan FADILOĞLU, Şehitkamil Belediye Başkanı
20. Nazım MAVİŞ, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, MKYK Yedek Üyesi
21. Doç. Dr. Asım BALCI, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
22. Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
23. Refik TUZCUOĞLU, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Koordinatörü
24. Ömer ARISOY, Zeyntinburnu Belediye Başkan Yardımcısı
25. Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN, Yeşilay Genel Başkanı
26. Fatih SERENLİ, Önder Vakfı Eğitim Komisyonu Sorumlusu
27. Yusuf TÜLÜN, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı
28. Abdullah SERENLİ, Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
29. Hasan SUBAŞI, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı
30. Ali DAYIOĞLU, Semerkand Vakfı Eğitim Koordinatörü
31. Şükran ERDOĞAN, TÜRGEV Eğitim Koordinatörü
32. İdris TOPÇUOĞLU, Lider Eğitim Derneği Başkanı
33. Turgay ALDEMİR, Anadolu Platformu Genel Başkanı
34. Abdulvahit YÜCEL, Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı
35. Abdulkadir ÖZEL, Cihannüma Derneği
36. Şaban KARAKÖSE, EBSAD Başkanı, Eğitim Uzmanı
37. Alpaslan DURMUŞ, EDAM Danışman
38. Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı
39. Prof. Dr. Hamza ATEŞ, Medeniyet Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı
40. Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi
41. Prof. Dr. Halil EKŞİ, Marmara Üniversitesi
42. Prof. Dr. Necmettin ALKAN
43. Yrd. Doç. Dr. Zarife Şeyma ALTIN, İstanbul Ünv. Değerler Eğitim Merkezi Kurucusu
44. Yrd. Doç. Dr. Erhan TECİM, Aksaray Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üyesi
45. Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ÇALIŞKAN, Afyonkarahisar Belediye Başkan Danışmanı
46. Yrd. Doç. Dr. İdris VARICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
47. Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALPAYDIN, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği Yön.Krl. Başkanı
48. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Lütfi ASLAN
49. Veli KARATAŞ, İlahiyatçı
50. Selim CERRAH, Ak Parti Ankara İl Başkan Yrd., Yerel Yönetimler Başkanı
51. Selim TEMURCİ, Ak Parti İstanbul İl Başkan Yrd., Yerel Yönetimler Başkanı
52. Kenan DANIŞMAN, Ak Parti İstanbul İl Başkan Yrd.
53. Zehra TAŞKESENLİOĞLU, Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi
54. Yıldız KONAL SÜSLÜ, Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi
Download

Yerel Yönetimler Başkanlığı “Yerel Yönetimlerde