Bridge 2014 Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
Düzenleyen:
Bridge 2014 Uluslararası Fotoğraf yarışması Makedonya-Kumanova’dan Parallax Fotoğraf Kulübü desteği ile İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve
Sinema Amatörleri Derneği) tarafından düzenlenmektedir.
Katılım:
Yarışma, Organizasyon Komitesi, TFSF temsilcisi ve Jüri üyeleri dışında bütün dünyadan tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına
açıktır. Ancak Organizasyon Komitesi, yarışma başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvuruları yarışma dışı bırakma hakkını saklı
tutar.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak
olası herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri
dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Durum, FIAP ve PSA’ya bildirilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişikliği yapan (kural ihlali suçu işleyen) kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl
kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak
men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Organizasyon Komitesi, fotoğrafların halka açık sunumlarda gösterilmesi ve web sitesinde kullanılması ve kataloglarda basılı halde
kullanılması hakkına fotoğrafçı ile birlikte sahiptir. Yarışmaya başvuran fotoğrafçılar bu hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
Yarışmada ödül alan eserler www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında kurumumuza ait
sayfalarda yer alacaktır.
Bölümler:
Bridge 2014 Uluslararası Fotoğraf Yarışması, ikisi baskı, dördü dijital olmak üzere toplam 6 bölümden oluşmaktadır:
Baskı: Serbest (Siyah/Beyaz)
// FIAP (M), PSA PPD
Baskı: Serbest (Renkli)
// FIAP (C), PSA PPD
Dijital: Seyahat (Siyah/Beyaz - Renkli)
// PSA PT
Dijital: İnsanlar (Siyah/Beyaz - Renkli)
// PSA PID
Dijital: Çocuk (Siyah/Beyaz - Renkli)
// PSA PID
Dijital: Yaratıcı (Siyah/Beyaz - Renkli) // PSA PID
Katılım Ücreti:
Katılım ücretinin ödenmesi zorunludur ve başvurulan bölüm sayısından bağımsız olarak tek bir katılım ücreti ödenecektir. Katılım ücreti; 25
Euro veya 35 Amerikan Doları’dır. Katılım ücretini ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmaz.
Notlar:
1.
2.
Baskı Bölümleri için; katılımcılar, baskı bölümlerine gönderecekleri fotoğrafları dijital olarak sunup fotoğrafların Organizasyon
Komitesi tarafından basılmasını tercih edebilirler. Bu durumda, basılacak her bir fotoğraf için ayrıca 2 Euro “baskı bedeli”
ödenmelidir.
Basılı fotoğraflarının kendilerine geri gönderilmesini isteyen katılımcılar, ayrıca 10 Euro “Geri Gönderim Ücreti” ödemelidir. “Geri
Gönderim Ücreti”ni ödemeyenlerin fotoğrafları geri gönderilmeyecek, TFSF Temsilcisi nezaretinde imha edilecektir.
Ödemeler moneybookers.com veya PayPal ile, bridge2014.ifsak.org.tr/payment.php web sitesinde yapılabilir.
Western Union ile ödeme yapmayı tercih eden katılımcılar için detay:
İsim: Vladimir Jovanovski;
Adres: B. B. Gucman nr.39A; City: Kumanovo, Macedonia
Takvim:
Son Katılım Tarihi (SKT)
Jüri Toplantısı Tarihi
: 01 Mayıs 2014 saat 17.00
: 07 Mayıs 2014
Sonuçların Bildirilmesi
: 15 Mayıs 2014
Sergi Açılış Tarihi:
: 14 Haziran 2014, İFSAK salonlarında
Katalog ve ödüllerin sahiplerine gönderilme tarihi
: 31 Temmuz 2014
Gönderilecek Fotoğraflar ile İlgili Bilgiler:
Bridge 2014 Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na Siyah/Beyaz veya renkli fotoğraflar gönderilebilir. Bölüm başına en fazla dört fotoğraf
gönderilebilir. Aynı fotoğraf birden fazla bölüm için gönderilemez.
Fotoğrafın ön yüzüne hiçbir şey yazılı olmamalıdır. Bir yarışmacının bir bölümdeki fotoğrafları jüriye sırayla gösterilecektir.
Başvuru Formunun ve yarışmacı bilgilerinin FIAP’ın resmi dillerinden birinde yazılmış olması gereklidir.
Fotoğrafların Gönderilmesi:
Baskı Bölümü: Baskı bölümleri için katılımcıların tercih etmeleri durumunda, ilgili fotoğraflar web sitemize (bridge2014.ifsak.org.tr) dijital
olarak yüklenebilecek veya e-mail ile ([email protected]) gönderilebilecektir. Bu seçenekte katılımcıdan gelecek olan fotoğraflar
30 cm x 40 cm boyutlarında, yüksek kaliteli fotoğraf kağıdına bastırılacaktır.
İlk seçeneği tercih etmeyen katılımcılar, fotoğraflarını çerçevesi dahil, 30 cm x 40 cm boyutlarında basılı olarak gönderebilirler. Fotoğrafın
arkasında şu bilgiler olmalıdır: Fotoğrafçının ad(lar)ı ve soyadı, Fotoğraf Derneği, eser adı, bölüm adı, her bir yarışma bölümü için fotoğrafın
numarası ve o bölüm için gönderilen toplam adet (örneğin 1/4, 2/4, 3/4 gibi). Fotoğrafların arkalarına yazılı fotoğraf isimleri Başvuru
Formu’na yazılı olanlarla aynı olmalıdır. Fark olması halinde, Başvuru Formu’ndaki bilgiler esas alınacaktır.
Baskı fotoğraflar ve CD\DVD’ye kaydedilmiş dijital fotoğraflar, katılım formu ve pay-pal veya western union ile ödenmiş katılımın ücret
dekontu, aşağıdaki adrese teslimat en son 1 Mayıs 2014 saat 17.00 olacak şekilde gönderilecektir:
Parallax; P.O. Box 207; 1300 Kumanovo; Macedonia
Dijital Bölümler: Dijital formatta gönderilecek fotoğrafların 1920x1080 pixel boyutlarında ve 300 dpi olarak gönderilmesi tavsiye edilir.
Fotoğraflara isim vermek zorunludur.
Başvuru Formu ve fotoğraflar üç ayrı şekilde gönderilebilir:
-
E-mail ile: [email protected]
Web sitemize yükleyerek: bridge2014.ifsak.org.tr
CD/DVD’ye yazılmış olarak, Başvuru Formu ve istenirse katılım ücreti dekontu ile beraber posta/kargo ile şu adrese gönderilmelidir:
Parallax; P.O. Box 207; 1300 Kumanovo; Macedonia
Tanımlar:
FIAP:
Koyu gri’den (siyah) çok açık gri’ye (beyaz), gri’nin çeşitli tonlarından oluşan fotoğraf monokrom fotoğraftır. Tek bir renkte tonlandırılmış
siyah-beyaz fotoğraf, yine siyah-beyaz fotoğraf sınıflandırmasına girer ve katalogda siyah-beyaz kategorisinde olur. Diğer yandan, kısmen de
olsa tonlandırılmış veya bir renk eklenmiş siyah-beyaz fotoğraflar renkli (polychrome) fotoğraf kabul edilir ve renkli sınıflandırmasına girer.
PSA:
Herhangi bir rengin çeşitli tonlarından (bir rengin en açık tonundan en koyu tonuna kadar) oluşan fotoğraf, monokrom fotoğraftır. İki veya
daha fazla rengin çeşitli tonlarından oluşan çok tonlu fotoğraflar ve renk eklenmiş gri tonlu fotoğraflar monokrom sınıflandırmasına
girmezler, Renkli olarak sınıflandırılmalıdır.
PSA PT:
Bir seyahat fotoğrafı zaman ve mekan hissiyatı vermeli ve bir manzarayı belirgin bir şekilde betimlemeli veya bir kültürü doğal haliyle
göstermelidir. Coğrafi bir sınırlaması yoktur. Yakın çekimler, insanlar ve cisimler çevreyi belirgin bir şekilde yansıtmalıdır. Kroplama hariç;
ekleme, yer değiştirme, çıkarma, yerine koyma gibi teknikler kabul edilmez. Tüm düzeltmeler doğal gözükmelidir. Fotoğrafın monokrom’a
çevrilmesi kabul edilir. İnfrared gibi değişiklikler kabul edilmez.
Tüm başvurular, bu yarışmayı onaylayan Uluslararası Organizasyonların yukarda belirtilen tanımlarının en kısıtlayıcı olanına uymalıdırlar.
Jüri:
Burak Şenbak
EFIAP
– Turkiye;
Marjan Janevski
AFIAP
– Makedonya;
Serkan Turaç
EFIAP
– Turkiye;
Vladimir Jovanovski
IAAP Başkanı
– Makedonya;
Zoran Djordjevic
EFIAP
– Sırbistan.
Jüri en az 3 (üç) kişi ile toplanacaktır.
Ödüller:
BRIDGE 2014 Uluslararası Fotoğraf yarışmasının ödülleri şöyledir:
FIAP Altın, Gümüş, Bronz madalyalarından ikişer adet ve 5 kurdele;
IAAP Altın, Gümüş, Bronz madalyalarından altışar adet ve 3 kurdele;
PSA Altın, Gümüş, Bronz madalyalarından altışar adet ve 3 kurdele;
UPI Altın, Gümüş, Bronz madalyalarından birer adet ve 3 kurdele;
ISF Altın, Gümüş, Bronz madalyalarından birer adet ve 3 kurdele.
Sonuç Bildirimleri, Katalog ve Fotoğrafların Geri Gönderilmesi:
Sonuç bildirimleri e-mail ile gönderilecektir.
Sonuçlar, ayrıca http://bridge2014.ifsak.org.tr/results.php ve http://www.tfsf.org.tr sitesinde açıklanacaktır.
Fotoğraf gönderip, katılım ücretini ödeyen katılımcıların tümüne basılı katalog, CD/DVD ve yarışmanın posteri gönderilecektir. Dileyen
katılımcılar, 10 Euro/Katalog tutarında ek ücret ödeyerek birden fazla katalog talep edebileceklerdir.
Yarışma komitesi email, ödül ve katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak gönderim sırasında olabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Organizasyon Komitesi:
Ali Osman Aydın
Anita Stanishkovska
Bedri Fırat Koçak
Mesut Çilingir
Salon Başkanı
Yusuf Biton
TFSF Temsilcisi:
Çetin Kaya
İletişim:
e-mail: [email protected]
Download

Bridge 2014 Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartnamesi