Arbella 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
ŞARTNAME
YARIŞMANIN AMACI
Arbella Makarna olarak, kurumsal kimliğimizi sosyal sorumluluk ve sanatsal projelerle de pekiştirmek üzere
çıktığımız bu yolda Türk ve dünya fotoğrafçılarını buluşturan bir platform oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu sene
dördüncüsünü düzenleyeceğimiz yarışmada kategorilerimizi "Engelsiz Yaşam", "Renkler ve Makarna" ve
"Serbest" olarak belirledik.
Renkler ve Makarna kategorisinde; Tüm dünyada bilinen ve tüketilen evrensel lezzet makarna ile dünya sofralarına
konuk olmak, zengin kültür mozaiğini, renkli mutfak ve sofra geleneklerini fotoğraf sanatçılarının vizöründen
yansıtmak istemekteyiz.
Engelsiz Yaşam kategorisinde; engelin bedende ya da zihinde değil düşünce ve düşlerde olduğunu, farklılıklarımıza
engel ya da eksiklik olarak değil, yaşamı zenginleştiren özellikler olarak bakabilen, engellileri toplumsal yaşamda
engelli kimlikleri ile değil sahip oldukları yetenek, deneyim ve birikimi ifade eden kimlikleri ile gösterebilen,
engellilere yardım eli uzatılması gereken "öteki" değil, engelleri ancak ve ancak birlikte aşabileceğimiz "biz" ’in bir
parçası olarak bakabilen, "engel" ve “engellilik” kavramlarını alışılmışın dışında bir yaklaşımla anlatmayı hedefleyen
fotoğrafları görmeyi arzu ediyoruz.
Hedefimiz, Arbella Makarna olarak çıktığımız bu yolda fotoğraf sanatçılarının çabasını ödüllendirerek, fotoğraf
sanatına duyulan ilgiyi canlı tutmayı, duyguların bu sanat kanalıyla kitlelere iletilmesine aracı olabilmeyi
sürdürmektir.
KATILIM KOŞULLARI






Yarışmaya katılım, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Düzenleme kurulu, jüri
üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ve Arbella Makarna çalışanları yarışmaya
katılamazlar.
Katılım ücretsizdir.
Yarışmada toplam 3 ayrı kategori vardır. Yarışmacılar her kategoriye en fazla 4 (dört ) fotoğraf ile
katılabilirler.
Daha önce ARBELLA fotoğraf yarışmasında ödül, mansiyon, özel ödül veya sergileme alan fotoğraflar
kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400 piksel olarak
ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların büyük boy
baskıları ARBELLA MAKARNA tarafından yaptırılacaktır. Bu nedenle çözünürlük ayarlarına dikkat
edilmeli, en üst düzey kalitede kayıt seçeneği ile JPG formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara
uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.
Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler. Ancak
manipülasyon içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışma kategorileri şu şekildedir:
A . Renkler ve Makarna (Renkli)
B . Engelsiz Yaşam (Renkli, Siyah-Beyaz)
C . Serbest (Renkli, Siyah-Beyaz)















Fotoğraflar FIAP TRAD tanımına uygun olmalıdır. FIAP TRAD Tanımı: Minimal düzeltmelerle orijinal
görüntünün içerik ve mekanın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında
orjinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.
Siyah beyaz fotoğraflar FIAP ın siyah beyaz tanımına uygun olmalıdır. Koyu griden (siyah) açık griye
(beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle
yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah beyaz kategorisine girer; böyle bir
çalışma FIAP yarışma katalogu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve
beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise
renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.
Tüm kategoriler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Yarışmaya baskı veya
CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir.
Katılımcılar www.arbella.tv adresine internet üzerinden ulaşarak Arbella 4. Uluslararası Fotoğraf
Yarışmasına katılabileceklerdir.
Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için arbella.tv sitesine üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak
zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılırlar.
Arbella tarafından katılımcılara mail yoluyla sergi davetiyesi gönderilecektir.
İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar
oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa
sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa
kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve
katılım kesinlikle kabul edilmez.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar www.arbella.tv internet sitelerinde
yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel
ödül alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014 kitabında
kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların bulunduğu bir CD, ARBELLA tarafından tüm
katılımcılara gönderilecektir.
Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka
eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
Ödül alan eserlerin kullanım hakları Arbella Makarna (Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş) ve eser sahibine ait
olacaktır. Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren firma olan Arbella Makarna (Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş)
tarafından eserler basılı ve sanal ortamlardaki yayın organlarında gayri ticari olarak tanıtım, haber, reklam
amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için
verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini şimdiden
kabul ederler.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak her hangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan ve ödül almış
fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak
kullanıldığı eserlerle katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir
yıl süreyle kısıtlanır; kural ihlalinin tekrarı halinde yarışmacı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak
men edilir. Bu durum FIAP’a da bildirilir.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.

Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek
anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda
oluşabilecek anlaşmazlıklarda Arbella Makarna ve Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu
olmayacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi
: 01 Ağustos 2014
Son Katılma Tarihi
: 10 Aralık 2014 Çarşamba günü Saat: 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı
: 21-22 Aralık 2014
Sonuç Bildirimi
: 28 Aralık 2014
Sergi ve Ödül Töreni
: Yarışma sonrası tarih ve yeri belirten bir mail ile tüm katılımcılara
bilgi verilecektir.
Ödül Alan Fotoğrafların Web Sitesinde
: 15 Ocak 2015
Yayınlanması
SEÇİCİ KURUL
Reha BİLİR
Fotoğraf Sanatçısı
AFIAP - Hon. FBPS - Hon. SUPC
Erol DOĞANER
Fotoğraf Sanatçısı
AFIAP - UPI CR2 - Hon. SSS - GİFSAD Kurucu Üyesi
Abdulkadir KÜLAHÇIOĞLU Genel Müdür
Arbella Makarna
Mr. John LAW
UPI Zeus - UPI CR4 - FRPS - MFIAP
Yusuf Kadri ŞİRİNKAN
Öğretim Görevlisi
Şule TÜZÜL
Fotoğraf Yorumcusu
Haluk UYGUR
Fotoğraf Sanatçısı
Zirve Üniversitesi
EFIAP
Jüri toplantısı en az 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır.
ÖDÜLLER (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır.)
FIAP
: 1.000 USD ve FIAP Altın Madalya
FIAP
: 500 USD ve FIAP Gümüş Madalya
FIAP
: 250 USD ve FIAP Bronz Madalya
FIAP Mansiyonlar
: Her kategoriden 6 adet
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü : Tüm kategorilerde en fazla sergileme ve derece alan fotoğrafçı
UPI
: 1.000 USD ve UPI Altın Madalya
UPI
: 500 USD ve UPI Gümüş Madalya
UPI
: 250 USD ve UPI Bronz Madalya
UPI Mansiyonlar
: Her kategoriden 6 adet
Arbella Özel Ödülü
: Tüm kategorilerden 1 adet (Arbella Temsilcisi tarafından seçilecektir.)
Sergilemeler
: Her kategoriden en fazla 30 adet
YARIŞMA SEKRETERYASI
Aylin RAZAKİ
Arbella Makarna
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı 73/4
33281 Kazanlı-MERSİN
E-posta
: [email protected]
E-posta Destek
: [email protected]
Telefon
: +90 324 241 11 11
Faks
: +90 324 451 32 01
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve
Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği (UPI) tarafından onaylanmıştır.
Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
TFSF Onay No : 2014/032
FIAP Onay No : 2014/255
UPI Onay No
: L140047-M3G3S3B
Katılımcılar internet üzerinden katılım formu doldurmak zorundadırlar. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar
yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılacaktır
Download

buradan