Arbella 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
ŞARTNAME
YARIŞMANIN AMACI
Arbella Makarna olarak; kurumsal kimliğimizi sosyal sorumluluk ve sanatsal projelerle de
pekiştirmek üzere çıktığımız bu yolda, Türk ve dünya fotoğrafçılarını buluşturan bir platform
oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu sene beşincisini düzenleyeceğimiz yarışmada, kategorilerimizi
"Yemeğini Paylaşmak", "Anne Çocuk Sevgisi" ve "Serbest" olarak belirledik.
Yemeğini Paylaşmak kategorisi:
Biz canlılar dünyayı paylaşmaktayız. Havasından, suyundan ve toprağından birlikte yararlandığımız
dünyamız, paylaştıkça mutluluk ve bereketin çoğaldığı, üzüntülerin ve yoklukların azaldığı bir
cennet.
Paylaşmanın en güzeli de yemeğini paylaşmaktır. Ailemiz, dostlar ve komşularımızla yemeğimizi
paylaşmak insanların olduğu kadar tüm canlıların da en güzel özelliğidir. Avından payını alan aslan,
sürüdeki diğerlerine bırakır kalanı. Dostlarla, sevdiklerimizle masa etrafında paylaştığımız yemekler
bizler için en lezzetli ve mutlu yemeklerdir. Bu paylaşımın önemini vurgulamayı ve bizlere yaşattığı
güzellikleri siz fotoğraf sanatçılarının objektifinden yansıtmak istiyoruz.
Anne Sevgisi kategorisi:
Dünyanın en güçlü ve eski duygusudur anne sevgisi. Dünyaya gözlerimizi açmadan hissettiğimiz ilk
güven ve sevginin kaynağıdır. Koşulsuz, koruyucu, cesaretlendirici ve doğadaki en yırtıcı canlıyı
bile yumuşatan bu duyguyu farklı açılarıyla fotoğraf karelerinde buluştururken aynı zamanda bu
sevginin kaynağı olan çocuğun gözünden de anneye olan sevgiyi yansıtmak istiyoruz.
Arbella Makarna olarak çıktığımız bu yolda; fotoğraf sanatçılarının çabasını ödüllendirerek, fotoğraf
sanatına duyulan ilgiyi canlı tutmayı, duyguların bu sanat kanalıyla kitlelere iletilmesine aracı
olabilmeyi sürdürmek hedefimizdir.
KATILIM KOŞULLARI
 Yarışmaya katılım, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Düzenleme
kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ve Arbella Makarna
çalışanları yarışmaya katılamazlar.
 Katılım ücretsizdir.
 Yarışmada toplam 3 ayrı kategori vardır. Yarışmacılar her kategoriye en fazla 4 (dört ) fotoğraf
ile katılabilirler.
 Daha önce ARBELLA fotoğraf yarışmasında ödül, mansiyon, özel ödül veya sergileme alan
fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
1/5


Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400
piksel olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Ödül ve sergileme alan
fotoğrafların büyük boy baskıları ARBELLA MAKARNA tarafından yaptırılacaktır. Bu nedenle
çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli, en üst düzey kalitede kayıt seçeneği ile JPG formatında
kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi
eleneceklerdir.
Manipülasyon içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışma kategorileri şu şekildedir
A Yemeğini Paylaşmak (Renkli veya Siyah-Beyaz)
B Anne Sevgisi (Renkli veya Siyah-Beyaz)
C Serbest (Renkli veya Siyah-Beyaz)
 Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniğini özgürce kullanabilirler. Ancak
manipülasyon içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siyah-Beyaz fotoğraflar FIAP'ın siyah-beyaz tanımına uygun olmalıdır. “Koyu griden (siyah) açık
griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen
tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah beyaz
kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden
yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin
katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine
dahil edilir.”
 Tüm kategoriler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Yarışmaya
baskı veya CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir.
 Katılımcılar www.arbella.tv adresine internet üzerinden ulaşarak Arbella 5. Uluslararası Fotoğraf
Yarışmasına katılabileceklerdir.
 Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için arbella.tv sitesine üye olmak ve yarışma şartnamesini
onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
 İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde
problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar
oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması
anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.arbella.tv internet
sitelerinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar
www.tfsf.org.tr sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan
sayfalarda yer alacaktır.
 Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır,
yerine başka eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak her hangi bir yasal sorunun sorumlusu
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Ödül alan eserlerin kullanım hakları Arbella Makarna (Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ve eser
2/5








sahibine ait olacaktır. Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren firma olan Arbella Makarna (Durum
Gıda San. ve Tic. A.Ş.) tarafından eserler basılı ve sanal ortamlardaki yayın organlarında gayri
ticari olarak tanıtım, haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilir.
Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya
da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini şimdiden kabul ederler.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.
Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül
verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
Kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri
gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa
kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Durum FIAP’a bildirilir.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu,
doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ARBELLA sorumlu olmayacaktır.
FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya
gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit
edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP elindeki bütün imkan ve teknikleri kullanarak bu
araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf
makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile
işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından
yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin
muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır.
Şartnamede belirtilmeyen ya da olası anlaşmazlıklarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi ile ARBELLA ve TFSF YK kararları geçerlidir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi
01 Ağustos 2015
Son Katılma Tarihi
14 Aralık 2015 Pazartesi günü saat: 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı
19 - 20 Aralık 2015
Sonuç Bildirimi
28 Aralık 2015
Sergi ve Ödül Töreni
Yarışma sonrası tarih ve yeri belirten bir e-mail ile tüm
katılımcılara bilgi verilecektir.
Ödül Alan Fotoğrafların Web
sitesinde Yayınlanma Tarihi
30 Aralık 2015
3/5
SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik sırayla)
Coşkun ARAL
Haberci
Ömer Serkan BAKIR
Fotoğraf Dergisi Editörü – Fotoğraf Sanatçısı
Reha BİLİR
ESFIAP - Hon. FBPS - Hon. SUPC – Hon. GİFSAD - Fotoğraf Sanatçısı
Erol DOĞANER
EFIAP - UPI CR2 - Hon. SSS - Fotoğraf Sanatçısı - GİFSAD Kurucu
Üyesi
Abdulkadir
Arbella Makarna Genel Müdürü
KÜLAHÇIOĞLU
Jüri toplantısı en az 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır.
TFSF Temsilcisi: Halil İbrahim TUTAK
ÖDÜLLER (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır.)
FIAP
1.000 USD ve FIAP Altın Madalya
FIAP
500 USD ve FIAP Gümüş Madalya
FIAP
250 USD ve FIAP Bronz Madalya
FIAP Mansiyonlar
Her kategoriden 6 adet
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü Tüm kategorilerde toplamda en fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçı
UPI
1.000 USD ve UPI Altın Madalya
UPI
500 USD ve UPI Gümüş Madalya
UPI
250 USD ve UPI Bronz Madalya
UPI Mansiyonlar
Her kategoriden 6 adet
TFSF Özel Ödülü
Tüm kategorilerden 1 adet
Arbella Özel Ödülü
Tüm kategorilerden 1 adet
(Arbella temsilcisi tarafından seçilecek ve plaket verilecektir.)
Sergilemeler
Her kategoriden en fazla 75 adet
Toplam ödül ve sergileme : En fazla 282 adet
YARIŞMA SEKRETERYASI
Aylin RAZAKİ
Arbella Makarna
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı 73/4
33281 Kazanlı-MERSİN / Türkiye
4/5
E-posta
[email protected]
E-posta Destek [email protected]
Telefon
+90 324 241 11 11
Faks
+90 324 451 32 01
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of
Turkey (PAFT), Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Uluslararası Fotoğrafçılar
Birliği (UPI) tarafından onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
TFSF/PAFT Onay No 2015/076
FIAP Onay No
2015/402
UPI Onay No
L150072-M3G3S3B
(FIAP 2015/402)
(UPI L150072-M3G3S3B)
(TFSF/PAFT 2015/076)
5/5
Download

Katılım Formu