FIAP Unvan / LifeCard
2014 Başvuru Kılavuzu
Doç. Dr. Hüseyin Sarı
TFSF FIAP Türkiye Temsilcisi
[email protected]
www.huseyinsari.net.tr
2014
1
Sunuş
Bu sunum,
– FIAP Fotoğrafçı Kartı (LifeCard)
– FIAP Unvan (AFIAP, EFIAP, EFIAP Seviyeleri ve MFIAP)
başvuru dosyalarının adaylar tarafından hazırlanması ve derneklerin
başvuru dosyalarını TFSF’ye iletmesi sürecinde izlenecek yolu açıklamak
için hazırlanmıştır.
Başvuru belgelerini doldurmadan önce süreç ile ilgili:
• FIAP unvan koşulları (fiap-unvanstandartlari.pdf),
• TFSF unvan başvuru yönergesi (unvan-yonerge.pdf),
belgelerini dikkatlice okuyunuz. Bu belgelere TFSF web sayfasından:
www.tfsf.org.tr → FIAP
ulaşabilirsiniz.
Enerji ve zaman kaybına meydan vermemek için lütfen bu dokümanda yazılan
her aşamaya titizlikle uyunuz. Eksik dosyalar FIAP’a gönderilmeyecektir!
2
İçerik
• Genel Başvuru Bilgileri
• Fotoğrafcı Kartı (LifeCard) Başvurusu
• AFIAP Başvurusu
• Başvuru Koşulları
• Başvuru Aşamaları
• EFIAP Başvurusu
• Başvuru Koşulları
• EFIAP Seviyeleri Başvurusu
• Başvuru Koşulları
• MFIAP Başvurusu
• Başvuru Koşulları
• Derneklerin Yapacakları İşlemler
• Dosyaların TFSF’ye Gönderilmesi
3
Genel Başvuru Bilgileri
• Unvan ve Fotoğrafçı Kartı (LifeCard) başvuruları,
Federasyonumuzca her yıl Ekim ayı içinde ve yılda
sadece bir kez FIAP’a gönderilmektedir.
• Sadece bir fotoğraf sanatı derneğinin üyeleri (*) FIAP
unvan veya fotoğrafçı kartı başvurusunda bulunabilir.
• Başvuru dosyalarının bireysel değil, dernekler kanalı ile
Federasyona iletilmesi gerekmektedir. Federasyona
doğrudan gönderilen bireysel başvurular dikkate
alınmayacaktır.
(*) TFSF ye bağlı bir dernek üyesi olma şartı yoktur.
4
Başvuru Belgeleri
• Başvurularla ilgili Bilgilendirici Belgeler:
• Bilgi Formu (fiap-genelbilgi.pdf)
• Unvan Başvuru Kılavuzu (unvanbasvurukilavuzu.pdf)-Bu sunum dosyası
• Lifecard Başvuruları ile ilgili formlar:
• Lifecard (lifecard-bos.xls)
• AFIAP Başvuruları ile ilgili formlar:
• FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
• TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvurudosyasi-afiap.doc)
• EFIAP Başvuruları ile ilgili formlar:
• FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
• TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvurudosyasi-efiap.doc)
• EFIAP Seviyeleri Başvuruları ile ilgili formlar:
• FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-efiap-seviyeler.xls)
• TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvurudosyasi-efiap-seviyeler.doc)
• MFIAP Başvuruları ile ilgili formlar:
• FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-mfiap.xls)
• TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvurudosyasi-mfiap.doc)
• Diğer
• Dernek Başvuru Formu (basvurulistesi-dernek.doc)
5
Başvurular
LifeCard Başvurusu………………………...(Sayfa: 07)
AFIAP Başvurusu……………………….…(Sayfa: 12)
EFIAP Başvurusu…………………….……(Sayfa: 55)
EFIAP Seviyeleri Başvuruları……… (Sayfa: 92)
MFIAP Başvurusu…………………….……(Sayfa:102)
Derneklerin Yapacağı İşler…………...(Sayfa:124)
6
FIAP Fotoğrafçı Kartı (LifeCard)
Başvurusu
7
Fotoğrafcı Kartı (LifeCard)
Fotoğrafcı Kartı Başvuru Koşulu:
Fotoğrafçı kartı alabilmek için tek şart, en az
bir (1) yıl bir fotoğraf derneğinin (*) üyesi
olmaktır.
(*) TFSF’ye bağlı bir dernek üyesi olma şartı yoktur.
8
Fotoğrafcı Kartı (LifeCard)
Doldurulması Gereken Form ve Süreç
1- Başvuru formunu (lifecard-bos.xls) bilgisayarda
doldurunuz,
2- jpg formatında, 200 dpi,10 sıkıştırılmış, maksimum 1 MB
boyutunda vesikalık fotoğrafınızı başvuru formu ile
birlikte CD’ye kaydederek derneğinize teslim ediniz,
3- TFSF hesabına başvuru ücretini (*) yatırınız.
Evrakların Gönderilmesi
– Başvurunuzun bağlı olduğunuz dernek kanalı ile
TFSF’ye iletilmesi gerkmektedir. Bireysel başvurular
dikkate alınmayacaktır!
(*) TFSF’ye bağlı dernek üyeleri: 225 TL; üye olmayan dernek üyeleri: 275 TL.
9
Lifecard-bos.xls
Fotoğrafcı Kartı-Başvuru Formu
Form ve vesikalık fotoğrafın
isimlendirilmesi:
Form:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.xls
Örnek: T03_Huseyin_Sari.xls
Soyad
Ad
Fotoğraf:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.jpg
Örnek: T03_Huseyin_Sari.jpg
T03
PHOTOGRAPHIC ART FEDERATION OF TURKEY
SARI
HUSEYIN
-
08/11/1966
TURKISH
-
Doğum Tarihi-(gün/ay/yıl)
Türkiye’nin
Kodu: T03
jpg/200 dpi/1 MB
sayısal vesikalık
fotoğrafınızı CD ile
gönderiniz.
10
Başvuru Ücretinin Yatırılması
Fotoğrafçı kartı için başvuru ücreti Federasyona bağlı dernek üyeleri
için 225 TL; üye olmayan dernek üyeleri için 275 TL’dir. Bu ücret,
TFSF’nin Vakıfbank TL hesabına:
Vakıfbank
ube: Meşrutiyet ubesi
ube Kodu: 100
Hesap: 0072 8906 2950
IBAN: TR46 0001 5001 5800 7289 0629 50
yatırılmalıdır.
• Ücret yatırılırken isminizi ve TC Kimlik numaranızı belirtiniz.
• Sizin yerinize başka biri para yatırıyorsa isminizi ve TC
numaranızı girmesini söyleyiniz lütfen.
11
AFIAP Başvuruları
12
AFIAP Unvan Başvuru Koşulları-1/2
• Ön Koşullar (TFSF Koşulları)
– Bir fotoğraf derneğinin en az bir (1) yıl üyesi olmak,
– AFAD Altın Kamera yarışmasına bir kez katılmış olmak.
• Genel Koşullar (FIAP Koşulları)
– Fotoğrafcı Kartı (LifeCard) sahibi olmak (*),
– AFIAP unvan şartlarını sağlıyor olmak (bir sonraki sayfa).
(*) Aynı anda hem Fotoğrafçı Kartı (ilk kez) hem de Unvan başvurusu yapılamaz!
13
Genel Koşullar (FIAP Koşulları)-2/2
Başvuru Koşulları
• FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az bir (1) yıl
önce başarı ile yer almış olmak (ilk FIAP kabulünün en az
bir (1) yıl önce gerçekleşmiş olması gereklidir),
• En az sekiz (8) farklı ülkede FIAP patronajlı uluslararası
en az onbeş (15) farklı yarışmada (*) sergileme / ödül
almış olmak,
• FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az onbeş (15)
farklı eser ile (baskı yada sayısal) en az kırk (40) kez (**)
Ayrıca, başvuruda FIAP’a gönderilecek 5 fotoğrafın her
sergileme / ödül almış olmak. birinin
en az 3 kez ödül/sergileme almış olması gerekir
(Bkz. Sayfa 36).
Not:
- Turlu yarışmalar (Circuits), birden çok patronaj numarası içeren salonlardan oluşur. Bu
salonlarda aldığınız her sergileme puan olarak sayılmakta (**), fakat (salonların farklı patronaj
numaraları olmasına rağmen) sadece bir yarışma (*) olarak değerlendirilmektedir.
- AFIAP başvurusunda kullandığınız puanlar daha sonra yapacağınız EFIAP başvurularında da
kullanılır, puanlarda sıfırlama olmaz!
- Bienale katılım ve Kulüpler Dünya kupasından alınan puanlar, unvan başvurusu için gereken
toplam puan içinde %20’den fazla olamaz (**). Örneğin 40 sergileme/ödül gereken AFIAP
14
başvurularının en fazla 8 tanesi bienal ve kulüpler dünya kupasından olabilir. Ayrıca puanların
%10’nu baskı dalındaki FIAP patronajlı yarışmalardan alınmış olmalıdır.
AFIAP Unvan Başvuru Dokümanları
AFIAP başvuru dosyanızın içinde aşağıdaki
evrakların bulunması gerekmektedir.
1- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
2- TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvurudosyasi-afiap.doc)
3- 5 Adet FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (sayısal)
4- LifeCard Başvuru Formu (lifecard.xls) (isteğe bağlı)
Takip eden sayfalarda bu formların nasıl
doldurulacağı anlatılmaktadır.
15
Adım-1:
FIAP Başvuru Formunun
Doldurulması
16
FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
FIAP Başvuru Formu, excel dosyasıdır. Bu formun bilgisayarda ve
İngilizce doldurulması gerekir.
FIAP Başvuru Formu A, B, C, ve D sayfalarından oluşur. Bu Form, FIAP’a
gönderilecek formdur; eksiksiz ve özenli doldurulması gerekmektedir.
A Sayfası: Kişisel bilgileriniz
B Sayfası: Yarışmalarda aldığınız sergileme/ödüllerin sayıları
C Sayfası: Fiap’a göndereceğiniz fotoğrafların bilgileri ve imza
D Sayfası: Ödül ve sergileme alan eserlerin ayrıntılı bilgileri
Bu sayfaların (A, B, C ve D) hepsi fiap-basvuruformu-afiapefiap.xls dosyasının içindedir. Dosyayı açtıktan sonra sol alt
köşede görünen ilgili sayfalara tıklayarak istediğiniz sayfayı
görüntüleyip doldurmaya başlayabilirsiniz.
17
AFIAP Başvuru Formu: A Sayfası
Başvuru
yaptığınız yıl
2014
AFIAP
10.10.2014
Başvuru tarihi
Başvuru
yaptığınız unvan
A Sayfası,
Tam Ad
Hangi unvan için başvuru
yaptığınızı, kişisel ve
iletişim bilgilerinizi içeren
sayfadır.
Soyad
HUSEYIN SARI
SARI
Formlarda Mavi renkle
doldurulmuş yerler
Federasyona ait standart
bilgileri içerdiğinden bu
alanlara dokunmayınız.
Ad
HUSEYIN
08.11.1966
[email protected]
-
LifeCard
Numaranız
7807.2009
-
Doğum
tarihiniz
Posta adresiniz
e-posta
adresiniz
ERYAMAN TOPLU KONUTLARI ADA:17630 NO:3/20
06100 ETİMESGUT- ANKARA / TURKEY
+90 536 2953555
Tel Numarası
Cinsiyetiniz:
Male: Erkek
Female: Kadın
MALE
-
Burası EFIAP
unvanı için,
boş bırakınız.
18
AFIAP Başvuru Formu: B Sayfası
Ad
B Sayfası,
Başvurduğunuz
unvan
HUSEYIN
Başvuru yılı
2014
AFIAP
Aldığınız sergilemelerin
sayısı
Unvan başvurunuzda
kullanacağınız puanlar
ve bu puanların ulusal
ve uluslararası
dağılımına ilişkin özet
sayısal bilgiler
(sergileme sayısı, bu
sergilemeleri kaç farklı
eserinizle aldığınızı,
aldığınız ödülleri ve ilk
fiap sergilemenizi ne
zaman aldığınız
bilgisini) içermektedir.
5th Orhan Holding International contest
2005/126
24
Ulusal yarışmalarda
32
Uluslararası yarışmalarda
0
Diğer uluslararası yarışmalarda
48
Sergileme alan eserlerinizin
sayısı
Ulusal yarışmalarda
14
Uluslararası yarışmalarda
1
Diğer uluslararası yarışmalarda
5
Aldığınız ödüllerin sayısı
Ulusal yarışmalarda
2
Uluslararası yarışmalarda
0
Diğer uluslararası yarışmalarda
İlk sergileme aldığınız
FIAP yarışmasını adı
19
Bu yarışmanın FIAP
patronaj numarası
AFIAP Başvuru Formu: C Sayfası
C Sayfası,
FIAP’a gönderilecek 5
adet fotoğrafa ilişkin
bilgileri içerir.
HUSEYIN SARI
SARI
Kişisel Bilgileriniz
AFIAP
HUSEYIN
2014
ERYAMAN TOPLU KONUTLARI ADA:17630 NO:3/20
06100 ETİMESGUT- ANKARA / TURKEY
08.11.1966
[email protected]
FIAP’a gönderilen
sayısal fotoğrafların
adı ve çekim yılı
İmzanız
Bird
2005
Cappadocia
2006
Dervis-1
2007
Dervis-2
2007
Sunset
2010
Bu sayfanın altına,
fotoğrafların FIAP
yararına olan
etkinliklerde
kullanılabileceği ve
çoğaltılmasına ve
kullanılmasına izin
verdiğinize dair imza
atmanız gerekir.
FIAP’a gönderilen
sayısal fotoğrafların
çekim yılı
Uyarı !
FIAP’a gönderilecek bu
fotoğrafların herbirinin FIAP
patronajlı yarışmalarda en az 3
sergileme ve/veya ödül almış
fotoğraflar arasından seçilmesi
gerekiyor.
20
AFIAP Başvuru Formu: D Sayfası
D Sayfasına,
Ödül/sergileme almış
eserlerinizin tümünü (Bienal,
Kulüpler Dünya Kupası,
Sayısal ve Baskı yarışmaları)
yazmanız gerekiyor
HUSEYIN SARI
Cappadocia
Sunset
Dervis-1
5th Orhan Holding int.
Child 2010
27. Color Biennial.
2012
Turkey
Serbia
Turkey
2009/126
Acceptance
2010/158 Mension
x
x
x
Sarı zemine
ödül/sergilemenin sayısal
veya baskı dalında
olduğunu belirtmeniz
gerekiyor.
Eser Adı
-
Yarışma
Adı
Eser, ödül alınmış
ise aldığı ödül
Bienal
ve
Dünya
Kupası
Yarışmanın FIAP
patronaj numarası
Yarışmanını
düzenlendiği ülke
Uyarı !
FIAP’a gönderilecek 5 adet
fotoğrafın hepsinin buraya
yazıldığından emin olunuz!
Dijital Yarışma
Baskı Yarışma
21
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
22
Adım-2:
TFSF Başvuru Formunun
Doldurulması
TFSF BAŞVURU DOSYASI
AFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
23
TFSF Başvuru Formunun (tfsf-basvurudosyasiafiap.doc) Doldurulması
TFSF Basvuru Formu, word dokümanıdır. Bu formun bilgisayarda ve
İngilizce ve fiap başvuru formu paralelinde doldurulması gerekir.
Bu form, TFSF arşivinde kalacaktır. 2012 yılından itibaren unvan
başvuruları elektronik ortamda alındığı için bütün belgelerinizin bu
dokümanın içine gömülmesi (eklenmesi) gerekmektedir.
Bu dosya içinde sırası ile:
-
Kontrol Listesi
Asgari şartların sağlandığına dair Beyanname,
Fotoğrafcı Kartı (Lifecard) belgesi,
AFAD Altın Kamera katılım belgesi,
Yarışmalarda alınan bütün ödül/sergilemelerin belgeleri,
bulunmalıdır.
24
Unvan başvurusunda
FIAP ve TFSF
şartlarını sağladığınızı
ve verdiğiniz bilgilerin
doğruluğunu beyan
ettiğiniz sayfa. Bu
sayfanın çıktısı alınıp
imzalanması
gerekmektedir.
AFIAP
BEYANNAME
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
Adı-Soyadı: Hüseyin SARI
AD: HÜSEYIN
Başvurduğu Unvan: AFIAP
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
Dernek: Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli asgari koşulları(*)
sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
İmza: _________________________
(*)
Tarih: 01.10.2012
AFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl FIAP yarışmalarına katılmış, 8 farklı ülkede 15 farklı
yarışmada 15 farklı eser ile 40 ödül/sergileme almış olmak. Ödül ve
sergilemelerin %10’nun baskı dalında olması gereklidir.
TFSF Başvuru Formu: Beyanname
TFSF BAŞVURU DOSYASI
25
AFIAP puanlarını
topladığınız 15
farklı eserinizi
buraya sıralayınız
TFSF BAŞVURU DOSYASI
AFIAP UNVANI İÇİN ASGARİ KOŞULLAR
AFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
Aşağıdaki tabloları Fiap Başvuru Formundaki (fiap-basvurudosyasi.xls)
bilgileri kullanarak İngilizce doldurunuz.
AD: HÜSEYIN
1- Asgari şartları sağlayan 15 Farklı Eseriniz:
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 Farklı Eser
Bird
Cappadocia
Dervis-1
Dervis-2
Sunset
Wrestler
Sea
Phrygia
Face
Snow
Yarışma İsmi
4th MFD Int. Salon of Phot.
5th Orhan Holding int.
14.Gran Tour Delle Colline
6.Salon Mondial
Ecological Thruth 2010
Ecological Thruth 2010
Al Thani
2. Cape Int. Circuit
Child 2010
6.Salon Mondial
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
Ülke
Turkey
Turkey
Italy
Frence
Serbia
Serbia
Qatar
FIAP
Patronaj
2010/147
2009/126
2010/047
2009/053
2010/064
2010/064
2010/110
South Africa
2010/015
Serbia
Frence
2010/133
2009/053
2- Eserlerinizin sergileme aldığı 15 Farklı Yarışma:
Sıra
AFIAP puanlarını
topladığınız 15
farklı yarışmayı
buraya sıralayınız
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 Farklı Yarışma
Child 2010
Ecological Thruth 2010
4. Int. Exh.- Zajecar 2010
29th Malaysia Int. Salon
2. Spanish Andorran Int. Cir
5th Orhan Holding int.
7th Orhan Holding int.
4th MFD Int. Salon of Phot.
14. Gran Tour Delle Colline
6. Salon Mondial
FIAP
Patronaj
2010/133
2010/064
2010/158
2010/044
2011/156
2009/116
2011/156
2010/147
2010/047
2009/053
Ülke
Serbia
Serbia
Serbia
Malasia
Spain
Turkey
Turkey
Turkey
Italy
France
Eser Adı
Bird
Sunset
Dervis-2
Dervis-2
Cappadocia
Cappadocia
Bird
Bird
Dervis-1
Dervis-2
3- Eserlerinizin sergileme aldığı 8 Farklı Ülke:
AFIAP puanlarını
topladığınız 8
farklı ülkeyi
buraya sıralayınız
Sıra
1
2
3
4
5
8 Farklı Ülke
Malasia
Turkey
Italy
French
Serbia
Yarışma İsmi
29th Malaysia Int. Salon
5th Orhan Holding int.
14.Gran Tour Delle Colline
6.Salon Mondial
Ecological Thruth 2010
FIAP
Patronaj
2010/044
2009/126
2010/047
2009/053
2010/064
Eser Adı
Dervis-2
Cappadocia
Dervis-1
Dervis-2
Sunset
TFSF Başvuru Formu: Asgari Koşullar
AFIAP Unvanı için Asgari
Koşullar sayfası, beyanda
bulunduğunuz FIAP
koşullarını (3 koşul
kategorisi; Eser, Yarışma
ve Ülke) sağladığınız
eserlerinizin listesini
gösterir.
26
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
27
AFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
Elinizdeki
Lifecardınızı
tarayarak (.jpg)
dokümanın bu
sayfasına gömünüz.
LIFECARD
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
(Bu sayfaya ALTIN KAMERA katılım belgenizi tarayıp (.jpg) ekleyiniz)
TFSF Başvuru Formu: Fotoğrafçı Kartı
TFSF BAŞVURU DOSYASI
28
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
29
Altın Kamera Fotoğraf
yarışmasına
katıldığınızı
belgeleyen katılım
belgesini tarayarak
(.jpg) bu belge içine
gömünüz.
AFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
ALTIN KAMERA KATILIM BELGESİ
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
(Bu sayfaya ALTIN KAMERA katılım belgenizi tarayıp (.jpg) ekleyiniz)
TFSF Başvuru Formu: Altın Kamera
TFSF BAŞVURU DOSYASI
30
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
31
AFIAP
Fiap Patronajlı
yarışmalarda aldığınız
ödül ve sergilemeleri
bu sayfadaki listeye
yazınız.
Ödül ve sergilemenin,
sayısal veya baskı
dalında olduğunu
belirtiniz.
Tablodaki satır sayısı
yetmediği takdirde
ekleme yapabilirsiniz.
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
ÖDÜL ve SERGİLEMELER
AD: HÜSEYIN
Aşağıdaki tabloya FIAP patronajlı yarışmalarda aldığınız ödül ve
sergilemeleri yazınız.
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Eser Adı
Yarışma
Ülke
FIAP
Sayısal
Bird
4th MFD Int. Salon of Phot.
Turkey
2010/147
Bird
Celje 2009
Slovenia
2009/118
Cappadocia
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
Dervis-1
14.Gran Tour Delle Colline
Italy
2010/047
Dervis-2
Dervis-2
6.Salon Mondial
4. Int. Exh.- Zajecar 2010
Frence
Serbia
2009/053
X
2010/158
X
Sunset
Ecological Thruth 2010
Serbia
2010/064
X
Wrestler
Ecological Thruth 2010
Serbia
2010/064
X
Sea
Al Thani
Qatar
2010/110
Phrygia
2. Cape Int. Circuit
South Africa
2010/015
Face
Child 2010
Serbia
2010/133
X
Snow
Snow
6.Salon Mondial
4th MFD Int. Salon of Phot.
Frence
Turkey
2009/053
X
2010/147
X
Snow
Celje 2009
Slovenia
2009/118
X
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
14.Gran Tour Delle Colline
Italy
2010/047
Old Face
6.Salon Mondial
Frence
2009/053
X
Old Face
Mountain
4. Int. Exh.- Zajecar 2010
Serbia
2010/158
X
Ecological Thruth 2010
Serbia
2010/064
X
Mountain
6.Salon Mondial
Frence
2009/053
X
Monument
2. Cape Int. Circuit
South Africa
2010/015
X
Monument
Al Thani
Qatar
2010/133
X
Monument
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
Monument
Ecological Thruth 2010
Serbia
2010/064
X
Moon and Sea
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
Moon Light
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
Meke Lake
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
Moon
Turkey
Qatar
2009/126
X
Nature
5th Orhan Holding int.
Al Thani
2010/133
X
Nature-1
Al Thani
Qatar
2010/133
X
Nature-2
Al Thani
Qatar
2010/133
X
Cappadocia in
Winter
Cappadocia in
Winter
Baskı
Patronaj
X
X
X
X
X
X
X
32
TFSF Başvuru Formu: Ödül /Sergilemeler-Liste
TFSF BAŞVURU DOSYASI
AFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
Fiap patronajlı
yarışmalarda ödül ve
sergileme aldığınız
yarışmaların bilgilerini
ve sonuç belgelerini
bu sayfaya ekleyiniz.
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
Listeye yazdığınız her
yarışma için yeni
sayfa ekleyiniz. Her
sayfaya numara: 01,
02, 03... şeklinde
veriniz.
33
TFSF Başvuru Formu: Ödül/Sergilemeler-Sonuç
TFSF BAŞVURU DOSYASI
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
34
Adım-3:
Fiap’a Gönderilecek
Fotoğrafların Hazırlanması
35
Fiap’a Gönderilecek Fotoğraflar
FIAP patronajlı yarışmalarda ödül ve sergileme aldığınız
fotoğrafınızdan 5 tanesini AFIAP başvuru dosyanızın içinde
elektronik olarak FIAP’a göndermeniz gerekmektedir.
! FIAP’a gönderilecek fotoğrafların herbirinin FIAP patronajlı
yarışmalarda en az 3 ödül ve/veya sergileme almış olması
gerekmektedir !
Aday, bu fotoğrafları FIAP'a göndermekle bu eserlerinin
fotoğrafik yayınlarda kullanılması veya FIAP yararına
yapılacak etkinlikler için çoğaltılması hakkını da FIAP'a
vermiş olur. Sanatçnın adı, ülkesi, ve eserin ismi "Uluslararası
Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)" adının altında her
zaman yazılacaktır.
36
FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar-Sayısal
Fotoğraflar;
- Uzun kenarı en az 3600 pixel
- 10 sıkıştırmalı
- jpg formatında
olmalıdır.
Fotoğrafların isimlendirilmesi: Ülke Kodu_Ad_Soyad_Fotografın Adı+.jpg
Örnek: T03_Huseyin_Sari_Sunrise.jpg
Türkiye’nin
Kodu: T03
3600 piksel
37
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
38
Adım-4:
Yeni LifeCard Formu
39
Yeni LifeCard Formu
Elinizde bulunan LifeCard’ınızın yenilenmesini isterseniz
(AFIAP unvanınızın yazılacağı) yeni bir LifeCard başvuru formu
doldurup bir adet fotoğraf yapıştırmanız gerekir.
Bu gerekli değildir, isteğe bağlıdır.
Yeni kart başvurusu unvan başvurusunda bulunan adaylar
için ücretsizdir.
40
Fotoğrafcı Kartı-Başvuru
Form ve vesikalık fotoğrafın
isimlendirilmesi:
Form:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.xls
Örnek: T03_Huseyin_Sari.xls
Fotoğraf:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.jpg
Örnek: T03_Huseyin_Sari.jpg
Türkiye’nin
Kodu: T03
Başvurduğunuz
unvan
Ad
T03
PHOTOGRAPHIC ART FEDERATION OF TURKEY
Soyad
Doğum Tarihi
(gün/ay/yıl)
SARI
HUSEYIN
AFIAP
08/11/1966
TURKISH
7807.2009
LifeCard numarası
jpg/200 dpi/1 MB
sayısal vesikalık
fotoğrafınızı CD ile
gönderiniz.
41
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
42
Adım-5:
Başvuru Ücretinin Yatırılması
43
Başvuru Ücretinin Yatırılması
AFIAP ve EFIAP Unvanları için başvuru ücreti üye dernek üyeleri
için 330 TL; üye olmayan dernek üyeleri için 385 TL’dir. Bu ücret,
TFSF’nin Vakıfbank TL hesabına:
Vakıfbank
ube: Meşrutiyet ubesi
ube Kodu: 100
Hesap: 0072 8906 2950
IBAN: TR46 0001 5001 5800 7289 0629 50
yatırılmalıdır.
• Ücret yatırılırken isminizi ve TC Kimlik numaranızı belirtiniz.
• Sizin yerinize başka biri para yatırıyorsa isminizi ve TC
numaranızı girmesi gerekiyor.
44
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
45
Adım-6: Son İşlemler
46
Son İşlemler
Dosyalarınızı eksiksiz doldurduktan sonra aşağıdaki işlemleri
yaparak başvurunuzu tamamlayınız:
1-CD Kayıt: Bilgisayarda doldurduğunuz bütün dosyaları CD’ye
kaydedin. 2 adet CD hazırlanacaktır: CD’ler içinde:
1. CD ( TFSF CD’si)
1- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
2- TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvuruformu-afiap.doc)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (3600 piksel)
4- Yeni Lifecard Başvuru Formu (İsteğe bağlı)
2. CD ( FIAP CD’si)
1- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
2- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (3600 piksel)
3- Yeni Lifecard Başvuru Formu (İsteğe bağlı)
2-Çıktısı Alınıp İmzalanacak Evraklar:
1- FIAP Başvuru Formu (Sadece A ve C sayfaları (C sayfası imzalı)
2- Beyanname (TFSF Başvuru Formunun 4. sayfası-imzalı)
47
Yukarıdaki metaryalleri TFSF’ye iletilmek üzere derneğinize teslim ediniz.
1.CD: TFSF CD’sinin Hazırlanması
Fiap Başvuru Formu (.xls) TFSF CD’si TFSF’nin arşivi içindir. Bütün
başvuru dosyanızı CD içine kaydedin.
FIAP’a Gönderilecek
(3600 piksel) Fotoğraflar (.jpg)
CD’nin üstüne aşağıdaki bilgileri
yazınız:
AFIAP-Yıl
2
Ad-Soyad
Dernek
TFSF CD
3
AFIAP-2014
TFSF Başvuru Formu (.doc)
Elektronik LifeCard Formu
(.xls)
TFSF BAŞVURU DOSYASI
Hüseyin SARI
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
AFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
1
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
4
Aşağıdaki dokumanları içerir:
1- TFSF Başvuru Formu(.doc)
2- FIAP Başvuru Formu (.xls)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
4- Yeni Lifecard Başvuru Formu (.xls) +
vesikalık fotoğraf (.jpg)
48
2.CD: FIAP CD’sinin Hazırlanması
FIAP CD’si FIAP a gönderilecek olan CD’dir. CD içinde sadece
aşağıdaki dokumanlar olmalıdır:
FIAP’a Gönderilecek
(3600 piksel) Fotoğraflar (.jpg)
1- FIAP Başvuru Formu (.xls)
2- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
3- Yeni Lifecard Başvuru Formu (.xls) + Vesikalık fotoğraf (.jpg)
CD’nin üstüne aşağıdaki bilgileri yazınız:
Ülke Kodu_Ad Soyad_Yıl
2
Örnek: T03_HüseyinSarı_2014
1
Fiap Başvuru Formu (.xls)
Elektronik LifeCard Formu
(.xls)
T03-Hüseyin Sari-2014
3
FIAP CD
49
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
50
3-Çıktısı Alınacak ve İmzalanacak Formlar
FIAP Unvan Başvuru Formları
Beyanname
BEYANNAME
Adı-Soyadı: Hüseyin SARI
Başvurduğu Unvan: AFIAP
Dernek: Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli asgari koşulları(*)
sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
İmza: _________________________
(*)
Sadece A ve C sayfalarının
çıktısı alınacak, C Sayfası
İmzalanacak
Tarih: 01.10.2013
AFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl FIAP yarışmalarına katılmış, 5 farklı ülkede 10 farklı
yarışmada 10 farklı eser ile 30 ödül/sergileme almış olmak.
Çıktısı alınacak İmzalanacak
51
FIAP CD
TFSF CD
Çıktılar ve İmzalı Formlar
AFIAP-2014
FIAP UNVAN BEYANNAMESİ
Adı-Soyadı:
Hüseyin SARI
Başvurduğu Unvan:
Dernek:
AFIAP
EFIAP
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)
FIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli asgari koşulları(*) sağladığımı
ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
İmza: _________________________
Tarih:
T03_Hüseyin Sarı_2014
Hüseyin SARI
01.10.2012
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
II
(*)
Aşağıdaki dokümanları içerir:
Aşağıdaki dokümanları içerir:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls)
2- TFSF Başvuru Formu(.doc)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
4- Yeni LifeCard Başvuru Formu (.xls) +
1- FIAP Başvuru Formu (.xls)
2- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
3- Yeni LifeCard Başvuru Formu (.xls) +
vesikalık fotoğraf (.jpg)
vesikalık fotoğraf (.jpg)
2
AFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl FIAP yarışmalarına katılmış, 5 farklı ülkede 10 farklı
yarışmada 10 farklı eser ile 30 ödül/sergileme almış olmak.
I
EFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl AFIAP unvanına sahip olmak, 15 farklı ülkede 30 farklı
yarışmada 50 farklı eser ile 150 ödül/sergileme almış olmak.
I- Beyanname (imzalanacak)
II- FIAP Başvuru Formu
(A ve C sayfaları-C sayfası imzalanacak)
3
1
Başvuru
Dosyası
52
Dernek
Başvuru Listesi
• Evrakları derneğinize ulaştırın. Başvuru listesine isminizin yazıldığından
emin olun.
FIAP UNVAN/LIFECARD BAŞVURU LİSTESİ-DERNEK BEYANNAMESİ
Dernek: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
No
Adı-Soyadı
Başvuru
Yatan
ücret
Derneği
(Üyelik Tarihi)
TC kimlik No
GSM
İş Tel
e-posta
1
Hüseyin SARI
EFIAP
330 TL
FSK (2003)
220 000 00 00
0 536 295 3555
312 203 3424
[email protected]
2
Hüseyin SARI
AFIAP
330 TL
FSK (2003)
220 000 00 00
0 536 295 3555
312 203 3424
[email protected]
3
Hüseyin SARI
LIFECARD 225 TL
FSK (2003)
220 000 00 00
0 536 295 3555
312 203 3424
[email protected]
Adres
Ankara Üni. Fizik Müh. Böl.
06100 Tandoğan /ANKARA
Ankara Üni. Fizik Müh. Böl.
06100 Tandoğan /ANKARA
Ankara Üni. Fizik Müh. Böl.
06100 Tandoğan /ANKARA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(*) Liste satırları yetmez ise satırların sayısını arttırabilirsiniz.
Yukarıda isimleri yazılı FIAP başvuru sahipleri en az 1 (bir) yıl derneğimizin üyesidir ve Fiap başvuru
koşulunu sağlamaktadırlar.
Dernek Onayı
İmza:
Tarih:
10.10.2014
53
AFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- LifeCard TFSF başvuru dosyasına eklendi.
4- Altın Kamera katılım formu TFSF başvuru dosyasının içine
eklendi.
5- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
6- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
7- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
8- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
9- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
10- Başvuru dokümanları (CD ve imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
11- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad: Hüseyin Sarı
Tarih: 10.10.2012
54
EFIAP Başvurusu
55
EFIAP Unvan Başvuru Dokümanları
EFIAP başvuru dosyanızın içinde aşağıdaki evrakların
bulunması gerekmektedir.
1- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
2- TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvurudosyasi-efiap.doc)
3- 5 Adet FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (sayısal)
4- LifeCard Başvuru Formu (lifecard.xls) (İsteğe Bağlı)
Takip eden sayfalarda bu formların nasıl
doldurulacağı anlatılmaktadır.
56
EFIAP Unvanı için FIAP Koşulları
Başvuru Koşulları:
• AFIAP unvanını en az bir (1) yıl önce almış olmak,
• En az yirmi (20) farklı ülkede FIAP patronajlı uluslararası
en az otuz (30) farklı yarışmada (*) sergileme / ödül almış
olmak,
• FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az elli (50)
farklı eser ile (baskı yada saydam) en az ikiyüzelli (250)
kez (**) sergileme / ödül almış olmak gerekmektedir.
Ayrıca, başvuruda FIAP’a gönderilecek 5 fotoğrafın her
birinin en az 3 kez ödül/sergileme almış olması ve AFIAP
başvurusunda verilen fotoğraflardan farklı olması gerekir
(Bkz. Sayfa 74).
Not:
- Turlu yarışmalar (Circuits), birden çok patronaj numarası içeren salonlardan oluşur. Bu
salonlarda aldığınız her sergileme puan olarak sayılmakta (**), fakat (salonların farklı patronaj
numaraları olmasına rağmen) sadece bir yarışma (*) olarak değerlendirilmektedir.
- AFIAP başvurusunda kullandığınız puanları EFIAP başvurusunda da kullanabilirsiniz.
- Bienale katılım ve Kulüpler Dünya kupasından alınan puanlar, unvan başvurusu için gereken
toplam puan içinde % 20’den fazla olamaz (**). Örneğin 40 sergileme/ödül gereken AFIAP
57
başvurularının en fazla 8 tanesi bienal ve kulüpler dünya kupasından olabilir. Ayrıca puanların
%10’nu baskı dalındaki FIAP patronajlı yarışmalardan alınmış olmalıdır.
Adım-1:
FIAP Başvuru Formunun (.xls)
Doldurulması
58
FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
EFIAP Unvan başvuru formu, AFIAP Unvanı başvuru
formu ile aynıdır. AFIAP Unvan başvurusunda anlatılan
süreçi takip ediniz .
(Sayfa 16)
59
EFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- AFIAP Diploma TFSF başvuru dosyasının içine eklendi.
4- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
5- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
6- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
7- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
8- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
9-
Başvuru dokümanları (CD, imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
10- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
60
Adım-2:
TFSF Başvuru Formunun (.doc)
Doldurulması
TFSF BAŞVURU DOSYASI
EFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
61
TFSF Başvuru Formunun (tfsf-basvurudosyasiefiap.doc) Doldurulması
Bu form TFSF arşivinde kalacaktır. 2012 yılından itibaren
unvan başvuruları elektronik ortamda alındığı için bütün
belgelerinizin bu dokümanın içine gömülmesi (eklenmesi)
gerekmektedir. Bu dosya içinde sırası ile:
- Kontrol Listesi
- Asgari şartların sağladığınıza dair Beyanname,
- AFIAP Diploması,
- Yarışmalarda aldığınız bütün ödül/sergilemelerin
belgeleri,
bulunmalıdır.
62
TFSF Başvuru Formu: Beyanname
TFSF BAŞVURU DOSYASI
EFIAP
BEYANNAME
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
Adı-Soyadı: Hüseyin SARI
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
Başvurduğu Unvan: EFIAP
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
Dernek: Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
EFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli asgari koşulları(*)
sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
İmza: _________________________
(*)
Tarih: 01.10.2013
EFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl AFIAP unvanına sahip olmak, 20 farklı ülkede 30 farklı
yarışmada 50 farklı eser ile 250 ödül/sergileme almış olmak. Ödül
ve sergilemelerin %10’nun baskı dalında olması gereklidir.
Unvan başvurusunda
FIAP ve TFSF
şartlarını sağladığınızı
ve verdiğiniz bilgilerin
doğruluğunu beyan
ettiğiniz sayfa. Bu
sayfanın imzalanması
gerekmektedir.
63
TFSF Başvuru Formu: Asgari Koşullar
TFSF BAŞVURU DOSYASI
EFIAP UNVANI İÇİN ASGARİ KOŞULLAR
EFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
Aşağıdaki tabloları Fiap Başvuru Formundaki bilgileri kullanarak İngilizce
doldurunuz.
1- Asgari şartları sağlayan 50 Farklı Eseriniz:
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
50 Farklı Eser
Yarışma İsmi
FIAP
Patronaj
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
Ülke
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
FIAP koşullarını
(50 Farklı Eser )
sağladığınız
eserlerinizin listesi
gösterir.
64
TFSF Başvuru Formu: Asgari Koşullar
TFSF BAŞVURU DOSYASI
EFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
2- Eserlerinizin sergileme aldığı 30 Farklı Yarışma:
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30 Farklı Yarışma
e-posta: [email protected]
FIAP Tel:
536 295 3555
Ülke
Patronaj
Eser Adı
FIAP koşullarını
(30 Farklı Yarışma )
sağladığınız
eserlerinizin listesi
gösterir.
65
TFSF Başvuru Formu: Asgari Koşullar
TFSF BAŞVURU DOSYASI
EFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
3- Eserlerinizin sergileme aldığı 20 Farklı Ülke:
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20 Farklı
Ülke
Yarışma İsmi
FIAP
Patronaj
Eser Adı
FIAP koşullarını
(20 Farklı Ülke )
sağladığınız
eserlerinizin listesi
gösterir.
66
EFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- AFIAP Diploma TFSF başvuru dosyasının içine eklendi.
4- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
5- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
6- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
7- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
8- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
9-
Başvuru dokümanları (CD, imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
10- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
67
EFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
Sahip olduğunuz
AFIAP Diplomanızı
tarayarak başvuru
dokümanının ilgili
sayfasına gömünüz.
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
AFIAP DİPLOMASI
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
(Bu sayfaya AFIAP diplomanızı tarayıp (.jpg) ekleyiniz)
TFSF Başvuru Formu: AFIAP Diploma
TFSF BAŞVURU DOSYASI
68
EFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- AFIAP Diploma TFSF başvuru dosyasının içine eklendi.
4- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
5- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
6- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
7- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
8- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
9-
Başvuru dokümanları (CD, imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
10- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
69
AFIAP
Fiap Patronajlı
yarışmalarda aldığınız
ödül ve sergilemeleri
bu sayfadaki listeye
yazınız.
Ödül ve sergilemenin,
sayısal veya baskı
dalında olduğunu
belirtiniz.
Tablodaki satır sayısı
yetmediği takdirde
ekleme yapabilirsiniz.
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
ÖDÜL ve SERGİLEMELER
AD: HÜSEYIN
Aşağıdaki tabloya FIAP patronajlı yarışmalarda aldığınız ödül ve
sergilemeleri yazınız.
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Eser Adı
Yarışma
Ülke
FIAP
Sayısal
Bird
4th MFD Int. Salon of Phot.
Turkey
2010/147
Bird
Celje 2009
Slovenia
2009/118
Cappadocia
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
Dervis-1
14.Gran Tour Delle Colline
Italy
2010/047
Dervis-2
Dervis-2
6.Salon Mondial
4. Int. Exh.- Zajecar 2010
Frence
Serbia
2009/053
X
2010/158
X
Sunset
Ecological Thruth 2010
Serbia
2010/064
X
Wrestler
Ecological Thruth 2010
Serbia
2010/064
X
Sea
Al Thani
Qatar
2010/110
Phrygia
2. Cape Int. Circuit
South Africa
2010/015
Face
Child 2010
Serbia
2010/133
X
Snow
Snow
6.Salon Mondial
4th MFD Int. Salon of Phot.
Frence
Turkey
2009/053
X
2010/147
X
Snow
Celje 2009
Slovenia
2009/118
X
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
14.Gran Tour Delle Colline
Italy
2010/047
Old Face
6.Salon Mondial
Frence
2009/053
X
Old Face
Mountain
4. Int. Exh.- Zajecar 2010
Serbia
2010/158
X
Ecological Thruth 2010
Serbia
2010/064
X
Mountain
6.Salon Mondial
Frence
2009/053
X
Monument
2. Cape Int. Circuit
South Africa
2010/015
X
Monument
Al Thani
Qatar
2010/133
X
Monument
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
Monument
Ecological Thruth 2010
Serbia
2010/064
X
Moon and Sea
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
Moon Light
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
Meke Lake
5th Orhan Holding int.
Turkey
2009/126
X
Moon
Turkey
Qatar
2009/126
X
Nature
5th Orhan Holding int.
Al Thani
2010/133
X
Nature-1
Al Thani
Qatar
2010/133
X
Nature-2
Al Thani
Qatar
2010/133
X
Cappadocia in
Winter
Cappadocia in
Winter
Baskı
Patronaj
X
X
X
X
X
X
X
70
TFSF Başvuru Formu: Ödül /Sergilemeler-Liste
TFSF BAŞVURU DOSYASI
AFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
Fiap patronajlı
yarışmalarda ödül ve
sergileme aldığınız
yarışmaların bilgilerini
ve sonuç belgelerini
bu sayfaya ekleyiniz.
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
Listeye yazdığınız her
yarışma için yeni
sayfa ekleyiniz. Her
sayfaya numara: 01,
02, 03... şeklinde
veriniz.
71
TFSF Başvuru Formu: Ödül/Sergilemeler-Sonuç
TFSF BAŞVURU DOSYASI
EFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- AFIAP Diploma TFSF başvuru dosyasının içine eklendi.
4- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
5- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
6- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
7- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
8- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
9-
Başvuru dokümanları (CD, imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
10- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
72
Adım-3:
Fiap’a Gönderilecek
Fotoğrafaların Hazırlanması
73
Fiap’a Gönderilecek Fotoğraflar
FIAP patronajlı yarışmalarda ödül ve sergileme aldığınız
fotoğrafınızdan 5 tanesini EFIAP başvuru dosyanızın içinde
elektronik olarak FIAP’a göndermeniz gerekmektedir.
! FIAP’a gönderilecek fotoğrafların herbirinin FIAP patronajlı
yarışmalarda en az 3 ödül ve/veya sergileme almış olması
gerekmektedir !
Önemli:
EFIAP Unvanı için FIAP’a gönderilecek fotoğraflar
AFIAP Unvanına başvururken kullandığınız
fotoğraflardan farklı olmalıdır!
Aday, bu fotoğrafları FIAP'a göndermekle bu eserlerinin
fotoğrafik yayınlarda kullanılması veya FIAP yararına
yapılacak etkinlikler için çoğaltılması hakkını da FIAP'a
vermiş olur. Sanatçnın adı, ülkesi, ve eserin ismi "Uluslararası
Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)" adının altında her
zaman yazılacaktır.
74
FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar-Sayısal
Fotoğraflar;
- Uzun kenarı en az 3600 pixel
- 10 sıkıştırmalı
- jpg formatında
olmalıdır.
Fotoğrafların isimlendirilmesi: Ülke Kodu_Ad_Soyad_Fotografın Adı+.jpg
Örnek: T03_Huseyin_Sari_Sunrise.jpg
Türkiye’nin
Kodu: T03
3600 piksel
75
EFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- AFIAP Diploma TFSF başvuru dosyasının içine eklendi.
4- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
5- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
6- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
7- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
8- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
9-
Başvuru dokümanları (CD, imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
10- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
76
Adım-4:
Yeni LifeCard Formu
77
Yeni LifeCard Formu
Elinizde bulunan LifeCard’ınızın yenilenmesini isterseniz
(EFIAP unvanınızın yazılacağı) yeni bir LifeCard başvuru formu
doldurup bir adet fotoğraf yapıştırmanız gerekir.
Bu gerekli değildir, isteğe bağlıdır.
Yeni kart başvurusu unvan başvurusunda bulunan adaylar
için ücretsizdir.
78
Yeni Fotoğrafçı Kartı-Başvuru
Form ve vesikalık fotoğrafın
isimlendirilmesi:
Form:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.xls
Örnek: T03_Huseyin_Sari.xls
Fotoğraf:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.jpg
Örnek: T03_Huseyin_Sari.jpg
T03
Türkiye’nin
Kodu: T03
Soyad
Ad
Başvuru
yaptığınız unvan?
T03
PHOTOGRAPHIC ART FEDERATION OF TURKEY
SARI
HUSEYIN
EFIAP
08/11/1966
TURKISH
A009/004
Doğum Tarihi-(gün/ay/yıl)
jpg/200 dpi/1 MB
sayısal vesikalık
fotoğrafınızı CD ile
gönderiniz.
79
AFIAP diploma numaranız ?
EFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- AFIAP Diploma TFSF başvuru dosyasının içine eklendi.
4- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
5- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
6- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
7- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
8- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
9-
Başvuru dokümanları (CD, imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
10- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
80
Adım-5:
Başvuru Ücretinin Yatırılması
81
Başvuru Ücretinin Yatırılması
AFIAP ve EFIAP Unvanları için başvuru ücreti üye dernek üyeleri
için 330 TL; üye olmayan dernek üyeleri için 385 TL’dir. Bu ücret,
TFSF’nin Vakıfbank TL hesabına:
Vakıfbank
ube: Meşrutiyet ubesi
ube Kodu: 100
Hesap: 0072 8906 2950
IBAN: TR46 0001 5001 5800 7289 0629 50
yatırılmalıdır.
• Ücret yatırılırken isminizi ve TC Kimlik numaranızı belirtiniz.
• Sizin yerinize başka biri para yatırıyorsa isminizi ve TC
numaranızı girmesi gerekiyor.
82
EFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- AFIAP Diploma TFSF başvuru dosyasının içine eklendi.
4- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
5- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
6- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
7- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
8- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
9-
Başvuru dokümanları (CD, imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
10- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
83
Adım-6: Son İşlemler
84
Son İşlemler
Dosyalarınızı eksiksiz doldurduktan sonra aşağıdaki işlemleri
yaparak başvurunuzu tamamlayınız:
1-CD Kayıt: Bilgisayarda doldurduğunuz bütün dosyaları CD’ye
kaydedin. 2 adet CD hazırlanacaktır: CD’ler içinde:
1. CD ( TFSF CD’si)
1- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
2- TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvuruformu.doc)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (3600 piksel)
4- Yeni Lifecard Başvuru Formu (İsteğe bağlı)
2. CD ( FIAP CD’si)
1- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-afiap-efiap.xls)
2- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (3600 piksel)
3- Yeni Lifecard Başvuru Formu (İsteğe bağlı)
2-Çıktısı Alınıp İmzalanacak Evraklar:
1- FIAP Başvuru Formu (Sadece A ve C sayfası (C sayfası imzalı)
2- Beyanname (TFSF Başvuru Formunun 4. sayfası-imzalı)
85
Yukarıdaki metaryalleri TFSF’ye iletilmek üzere derneğinize teslim ediniz.
1.CD: TFSF CD’sinin Hazırlanması
Fiap Başvuru Formu (.xls)
TFSF CD’si TFSF’nin arşivi içindir. Bütün
başvuru dosyanızı CD içine kaydedin.
CD’nin üstüne aşağıdaki bilgileri
yazınız:
FIAP’a Gönderilecek
(3600 piksel) Fotoğraflar (.jpg)
EFIAP-Yıl
2
Ad-Soyad
Dernek
TFSF CD
3
EFIAP-2014
TFSF Başvuru Formu (.doc)
Elektronik LifeCard Formu
(.xls)
TFSF BAŞVURU DOSYASI
Hüseyin SARI
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
AFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
1
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
4
Aşağıdaki dokumanları içerir:
1- TFSF Başvuru Formu(.doc)
2- FIAP Başvuru Formu (.xls)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
4- Yeni Lifecard Başvuru Formu (.xls) +
vesikalık fotoğraf (.jpg)
86
2.CD: FIAP CD’sinin Hazırlanması
FIAP CD’si FIAP a gönderilecek olan CD’dir. CD içinde sadece
aşağıdaki dokumanlar olmalıdır:
FIAP’a Gönderilecek
(3600 piksel) Fotoğraflar (.jpg)
1- FIAP Başvuru Formu (.xls)
2- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
3- Yeni Lifecard Başvuru Formu (.xls) + Vesikalık fotoğraf (.jpg)
CD’nin üstüne aşağıdaki bilgileri yazınız:
Ülke Kodu_Ad Soyad_Yıl
2
Örnek: T03_HüseyinSarı_2014
1
Fiap Başvuru Formu (.xls)
Elektronik LifeCard Formu
(.xls)
T03-Hüseyin Sari-2014
3
FIAP CD
87
EFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- AFIAP Diploma TFSF başvuru dosyasının içine eklendi.
4- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
5- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
6- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
7- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
8- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
9-
Başvuru dokümanları (CD, imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
10- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Tarih:
88
2-Çıktısı Alınacak ve İmzalanacak Formlar
FIAP Unvan Başvuru Formları
Beyanname
BEYANNAME
Adı-Soyadı: Hüseyin SARI
Başvurduğu Unvan: AFIAP
Dernek: Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli asgari koşulları(*)
sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
İmza: _________________________
(*)
Sadece A ve C sayfalarının
çıktısı alınacak, C Sayfası
İmzalanacak
Tarih: 01.10.2013
AFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl FIAP yarışmalarına katılmış, 5 farklı ülkede 10 farklı
yarışmada 10 farklı eser ile 30 ödül/sergileme almış olmak.
Çıktısı alınacak İmzalanacak
89
FIAP CD
TFSF CD
Çıktılar ve İmzalı Formlar
EFIAP-2014
FIAP UNVAN BEYANNAMESİ
Adı-Soyadı:
Hüseyin SARI
Başvurduğu Unvan:
Dernek:
AFIAP
EFIAP
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)
FIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli asgari koşulları(*) sağladığımı
ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
İmza: _________________________
Tarih:
T03_Hüseyin Sari_2014
Hüseyin SARI
01.10.2012
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
II
(*)
Aşağıdaki dokümanları içerir:
Aşağıdaki dokümanları içerir:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls)
2- TFSF Başvuru Formu(.doc)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
4- Yeni LifeCard Başvuru Formu (.xls) +
1- FIAP Başvuru Formu (.xls)
2- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
3- Yeni LifeCard Başvuru Formu (.xls) +
vesikalık fotoğraf (.jpg)
vesikalık fotoğraf (.jpg)
2
AFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl FIAP yarışmalarına katılmış, 5 farklı ülkede 10 farklı
yarışmada 10 farklı eser ile 30 ödül/sergileme almış olmak.
I
EFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl AFIAP unvanına sahip olmak, 15 farklı ülkede 30 farklı
yarışmada 50 farklı eser ile 150 ödül/sergileme almış olmak.
I- Beyanname (imzalanacak)
II- FIAP Başvuru Formu
(A ve C sayfaları-C sayfası imzalanacak)
3
1
Başvuru
Dosyası
90
Dernek
EFIAP UNVAN BAŞVURU
KONTROL LİSTESİ
Unvan Başvuru dosyanızı hazırlarken sırası ile aşağıdaki adımları takip
ettiğinizden emin olunuz:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls) bilgisayarda İngilizce olarak ve
eksiksiz dolduruldu; 3. sayfanın (C Sayfası) çıktısı alınarak
imzalandı.
2- Asgari unvan başvuru şartlarının sağlandığına dair tablolar
dolduruldu ve Asgari Başvuru Koşulları Beyannamesi’nin
çıktısı alınarak imzalandı.
3- AFIAP Diploma TFSF başvuru dosyasının içine eklendi.
4- TFSF Başvuru dosyası (.doc) bilgisayarda eksiksiz dolduruldu.
İstenen bütün belgeler ve yarışma sonuç belgeleri elektronik
olarak word dokümanının içine gömüldü.
5- FIAP’a gönderilecek 5 adet sayısal fotoğraf (3600 pixel, 10
sıkıştırmalı, jpg formatında) CD’ye eklendi.
6- Ücretsiz yeni LifeCard almak için excel formatındaki LifeCard
formu eksiksiz dolduruldu; 200 dpi, 10 sıkıştırmalı, max. 1 mB
boyutunda vesikalık fotoğraf CD’ye eklendi (Yeni LifeCard çıkarmak
isteğe bağlıdır).
7- TFSF’nin hesabına 330 TL başvuru ücreti yatırıldı.
8- Başvuru dokümanlarının hepsi CD’ye kaydedildi ve CD üstüne ad,
soyad ve dernek adı yazıldı.
9-
Başvuru dokümanları (CD, imzalanacak sayfaların çıktıları)
derneğe teslim edildi ve Dernek üyeliğimi gösterir dernek
üstyazısına adım eklendi.
10- Kontrol Listesi (Bu liste) takip edilerek her kutucuk eksiksiz
işaretlendi.
Ad-Soyad:
Hüseyin Sarı
Tarih: 01.10.2012
91
EFIAP Seviyeleri Başvurusu
92
EFIAP Seviyeleri Unvanları
EFIAP Seviyeleri, EFIAP unvanını aldıktan sonra
başvurulan unvanlardır. Dört ayrı EFIAP Seviyesi vardır:
Excellence FIAP Bronz
Excellence FIAP Gümüş
Excellence FIAP Altın
Excellence FIAP Platin
EFIAP/b
EFIAP/s
EFIAP/g
EFIAP/p
93
EFIAP Seviyeleri için FIAP Koşulları
Başvuru Koşulları (*)
• EFIAP unvanına ya da EFIAP Seviyeleri’nden birine en az 1 (bir) yıl
önceden sahip olmak.
• EFIAP unvanı kazanılan tarihten sonra FIAP patronajlı uluslararası
yarışmalarda:
EFIAP/b için
EFIAP/s için
EFIAP/g için
EFIAP/p için
en az 25 farklı eserle
en az 50 farklı eserle
en az 100 farklı eserle
en az 200 farklı eserle
75 kabul
150 kabul
300 kabul
600 kabul
(*) Diğer EFIAP kuralları, EFIAP Seviyeleri için de geçerlidir.
Her yıl yalnızca bir EFIAP seviyesi için başvurulabilir ve bu seviyelere sırayla
(Bronz, Gümüş, Altın ve Platin) ulaşılabilir.
94
EFIAP Seviyeleri için FIAP Koşulları
Başvuru Koşulları-Devam
Ayrıca:
EFIAP/b için
EFIAP/s için
EFIAP/g için
EFIAP/p için
herbiri farklı ülkede 3 ödül almış fotoğraf
herbiri farklı ülkede 4 ödül almış fotoğraf
herbiri farklı ülkede 5 ödül almış fotoğraf
herbiri farklı ülkede 6 ödül almış fotoğraf
başvuruda FIAP’a göndermesi gerekir.
95
EFIAP Seviyeleri Unvan Başvuru Dokümanları
EFIAP Seviyeleri başvuru dosyanızın içinde aşağıdaki
evrakların bulunması gerekmektedir.
1- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-efiap-seviyeler-.xls)
2- TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvurudosyasi-efiap-seviyeler.doc)
3- FIAP’a Gönderilecek (3-6) Fotoğraflar (Sayısal)
4- LifeCard Başvuru Formu (lifecard.xls) (İsteğe bağlı)
Takip eden sayfalarda bu formların nasıl
doldurulacağı anlatılmaktadır.
96
Başvuru Ücretinin Yatırılması
EFIAP Dereceleri Unvanları için başvuru ücreti üye dernek üyeleri
için 330 TL; üye olmayan dernek üyeleri için 385 TL’dir. Bu ücret,
TFSF’nin Vakıfbank TL hesabına:
Vakıfbank
ube: Meşrutiyet ubesi
ube Kodu: 100
Hesap: 0072 8906 2950
IBAN: TR46 0001 5001 5800 7289 0629 50
yatırılmalıdır.
• Ücret yatırılırken isminizi ve TC Kimlik numaranızı belirtiniz.
• Sizin yerinize başka biri para yatırıyorsa isminizi ve TC
numaranızı girmesi gerekiyor.
97
EFIAP Seviyeleri Unvan Başvuru-Yapılacaklar
EFIAP Seviyeleri başvuru dosyasının hazırlanışı EFIAP
başvuru gibidir.
Lütfen EFIAP başvuru sürecini (Sayfa:55) takip ediniz…
98
Yeni LifeCard Formu
99
Yeni LifeCard Formu
Elinizde bulunan LifeCard’ınızın yenilenmesini isterseniz
(EFIAP Seviyeleri unvanınızın yazılacağı) yeni bir LifeCard
başvuru formu doldurup bir adet fotoğraf yapıştırmanız gerekir.
Bu gerekli değildir, isteğe bağlıdır.
Yeni kart başvurusu unvan başvurusunda bulunan adaylar
için ücretsizdir.
100
Yeni Fotoğrafçı Kartı-Başvuru
Form ve vesikalık fotoğrafın
isimlendirilmesi:
Form:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.xls
Örnek: T03_Huseyin_Sari.xls
Fotoğraf:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.jpg
Örnek: T03_Huseyin_Sari.jpg
T03
Türkiye’nin
Kodu: T03
Soyad
Ad
Başvuru
yaptığınız unvan?
T03
PHOTOGRAPHIC ART FEDERATION OF TURKEY
SARI
HUSEYIN
EFIAP/b
08/11/1966
TURKISH
E009/004
Doğum Tarihi-(gün/ay/yıl)
jpg/200 dpi/1 MB
sayısal vesikalık
fotoğrafınızı CD ile
gönderiniz.
101
EFIAP diploma numaranız ?
MFIAP Başvurusu
102
MFIAP Unvanı için FIAP Koşulları
Başvuru Koşu:
• EFIAP unvanını en az üç (3) yıl önce almış olmak.
MFIAP başvurusu yapmak için belirli bir zaman dilimi yoktur,
yılın her zamanı başvuru yapılabilir. Değerlendirme FIAP
Yönetim Kurulu tarafından, başvurudan sonra yapılan ilk
toplantıda değerlendirilir.
103
MFIAP Unvan Başvuru Dokümanları
MFIAP başvuru dosyanızın içinde aşağıdaki evrakların
bulunması gerekmektedir.
1- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-mfiap.xls)
2- TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvurudosyasi-mfiap.doc)
3- 20 Fotoğraftan Oluşan Portfolyo (Baskı)
4- Sanatçının yaratıcılığını ve konusunu anlatan bir yazılı metin (.doc)
5- LifeCard Başvuru Formu (lifecard.xls) (İsteğe bağlı)
Takip eden sayfalarda bu formların nasıl
doldurulacağı anlatılmaktadır.
104
Adım-1:
FIAP Başvuru Formunun (.xls)
Doldurulması
105
MFIAP Başvuru Formu: A Sayfası
Başvuru
yaptığınız yıl
Başvuru
yaptığınız unvan
2014
TURKEY
10.10.2014
Başvuru tarihi
A Sayfası,
Tam Ad
kişisel ve iletişim
bilgilerinizi içeren sayfadır.
Formlarda Mavi renkle
doldurulmuş yerler
Federasyona ait standart
bilgileri içerdiğinden bu
alanlara dokunmayınız.
HUSEYIN SARI
Soyad
Tel Numarası
SARI
MALE
HUSEYIN
08.11.1966
ERYAMAN TOPLU KONUTLARI ADA:17630 NO:3/20
06100 ETİMESGUT- ANKARA / TURKEY
[email protected]
+90 536 2953555
-
7807.2009
2000
Cinsiyetiniz:
Male: Erkek
Female: Kadın
Ad
Doğum
tarihiniz
Posta adresiniz
e-posta
adresiniz
LifeCard
Numaranız
EFIAP
Unvanını
aldığınız yıl
106
MFIAP Başvuru Formu: B Sayfası
Ad
Başvurduğunuz
unvan
HUSEYIN
2014
TURKEY
MFIAP unvanına
başvurduğunuz yıl
B Sayfası,
Fotoğraf özgeçmişinizi
FIAP’ın resmi
dillerinden biri ile
(İngilizce veya
Fransızca) ve imza
attığınız sayfayı içerir.
Fotoğraf özgeçmişinizi
buraya FIAP’ın resmi
dillerinden birinde (İngilizce
veya Fransızca) yazınız…
Portfolyonuzun başlığını
buraya yazınız
Buraya imzanızı atınız
Portfolyonuzdaki SiyahBeyaz fotoğrafların sayısı
Portfolyonuzdaki Renkli
fotoğrafların sayısı
107
Fiap’a Gönderilecek
Fotoğrafaların Hazırlanması
108
Fiap’a Gönderilecek Fotoğraflar
MFIAP başvurusu için 20 adet Siyah-Beyaz
Baskı veya Renkli Baskı fotoğrafınızı FIAP’a
göndermeniz gerekmektedir.
Aday, bu fotoğrafları FIAP'a göndermekle bu eserlerinin
fotoğrafik yayınlarda kullanılması veya FIAP yararına
yapılacak etkinlikler için çoğaltılması hakkını da FIAP'a
vermiş olur. Sanatçnın adı, ülkesi, ve eserin ismi "Uluslararası
Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)" adının altında her
zaman yazılacaktır.
Başvurunun red edilmesi durumunda aday eğer
eserlerinin geri gönderilmesini isterse 50€ ek
ücret ödemesi gerekmektedir.
109
FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar-Baskı
30x40 cm boylarında 20 adet gönderilecek fotoğrafların
boyutları mutlaktır!
40 cm
30 cm
110
FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar-Baskı
Eğer fotoğraflarınız 30x40 cm boyutlarında değilse fotoğraflar
paspartulu ama yine 30x40 formatında bastırılacak, veya
elinizde basılı olan fotoğraf varsa bunlar 30x40 cm boyutlarında
bir ince kartona tutturulacaktır.
40 cm
30 cm
111
FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar-Etiket
Fotoğrafların arkasına yapıştırılacak etiketi bilgisayarda ve
aşağıda mavi ile yazılan bilgileri doldurunuz.
Hangi unvana
başvuruyorsunuz?
Unvan başvurusunu
yaptığınız yıl
FIAP DISTINCTION – MFIAP / 2014
NO: 1
Fiap’a gönderdiğiniz
fotoğrafların sıra
numarası 1-20’ye
kadar
numaralandırılmalıdır
Woman
NAME: HÜSEYİN SARI
SIGNATURE:
ADDRESS:
ERYAMAN TOPLU KONUTLARI
ADA:17630 NO:3/20
06100 ETİMESGUT- ANKARA / TURKEY
Portfolyo adını yazınız
Adınız-Soyadınız
İmzanız
Adres
112
FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar-Etiket
Etiketlerin çıktısı alınıp fotoğrafların arka sağ alt köşesine
yapıştırılarak imzalanacaktır.
40 cm
30 cm
FIAP DISTINCTION-MFIAP/2014
NO:1
Woman
NAME: HÜSEYİN SARI
SIGNATURE:
ADDRESS:
ERYAMAN TOPLU KONUTLARI
ADA:17630 NO:3/20
06100 ETİMESGUT-ANKARA/TURKEY
113
Metin
Sanatcının yaratıcılığını ve konuyu (portfolyo) anlatan
FIAP’ın resmi dillerinin birinde (İngilizce veya Fransızca)
bir metin başvuru dosyasına konmalıdır.
114
Yeni LifeCard Formu
115
Yeni LifeCard Formu
Elinizde bulunan LifeCard’ınızın yenilenmesini isterseniz
(MFIAP unvanınızın yazılacağı) yeni bir LifeCard başvuru
formu doldurup bir adet fotoğraf yapıştırmanız gerekir.
Bu gerekli değildir, isteğe bağlıdır.
Yeni kart başvurusu unvan başvurusunda bulunan adaylar
için ücretsizdir.
116
Yeni Fotoğrafçı Kartı-Başvuru
Form ve vesikalık fotoğrafın
isimlendirilmesi:
Form:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.xls
Örnek: T03_Huseyin_Sari.xls
Fotoğraf:
Ülke Kodu_Ad_Soyad.jpg
Örnek: T03_Huseyin_Sari.jpg
T03
Türkiye’nin
Kodu: T03
Soyad
Ad
Başvuru
yaptığınız unvan?
T03
PHOTOGRAPHIC ART FEDERATION OF TURKEY
SARI
HUSEYIN
08/11/1966
TURKISH
Doğum Tarihi-(gün/ay/yıl)
MFIAP
E009/004
jpg/200 dpi/1 MB
sayısal vesikalık
fotoğrafınızı CD ile
gönderiniz.
117
EFIAP diploma numaranız ?
Başvuru Ücretinin Yatırılması
MFIAP Unvanı için başvuru ücreti üye dernek üyeleri için 330 TL;
üye olmayan dernek üyeleri için 385 TL’dir(*). Bu ücret, TFSF’nin
Vakıfbank TL hesabına:
Vakıfbank
ube: Meşrutiyet ubesi
ube Kodu: 100
Hesap: 0072 8906 2950
IBAN: TR46 0001 5001 5800 7289 0629 50
yatırılmalıdır.
• Ücret yatırılırken isminizi ve TC Kimlik numaranızı belirtiniz.
• Sizin yerinize başka biri para yatırıyorsa isminizi ve TC
numaranızı girmesi gerekiyor.
(*) Başvurunun
red edilmesi durumunda aday eğer
eserlerinin geri gönderilmesini isterse 50€ ek
ücret ödemesi gerekmektedir.
118
Son İşlemler
Dosyalarınızı eksiksiz doldurduktan sonra aşağıdaki işlemleri
yaparak başvurunuzu tamamlayınız:
1-CD Kayıt: Bilgisayarda doldurduğunuz bütün dosyaları CD’ye
kaydedin. 2 adet CD hazırlanacaktır: CD’ler içinde:
1. CD ( TFSF CD’si)
1- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-mfiap.xls)
2- TFSF Başvuru Formu (tfsf-basvurudosyasi-mfiap.doc)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (3600 piksel)
4- Yeni Lifecard Başvuru Formu (İsteğe bağlı)
2. CD ( FIAP CD’si)
1- Metin (.doc veya .pdf)
2- FIAP Başvuru Formu (fiap-basvuruformu-mfiap.xls)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (3600 piksel)
4- Yeni Lifecard Başvuru Formu (İsteğe bağlı)
2-Çıktısı Alınıp İmzalanacak Evraklar:
1- FIAP Başvuru Formu (A ve B sayfaları-B sayfası imzalı)
2- Beyanname (TFSF Başvuru Formunun 4. sayfası-imzalı)
119
3- Metin (İmzalı)
Yukarıdaki metaryalleri TFSF’ye iletilmek üzere derneğinize teslim ediniz.
1. CD: TFSF CD’lerin Hazırlanması
MFiap Başvuru Formu (.xls)
FIAP’a Gönderilecek
(3600 piksel) Fotoğraflar (.jpg)
2
TFSF CD
3
MFIAP-2014
TFSF Başvuru Formu (.doc)
TFSF BAŞVURU DOSYASI
Elektronik LifeCard Formu
(.xls)
Hüseyin SARI
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
MFIAP
UNVAN BAŞVURU DOSYASI
1
4
Aşağıdaki dokumanları içerir:
AD: HÜSEYIN
SOYAD: SARI
DERNEK: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
TC No: 222 333 444 55
e-posta: [email protected]
Tel: 536 295 3555
1- TFSF Başvuru Formu(.doc)
2- FIAP Başvuru Formu (.xls)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
4- Yeni Lifecard Başvuru Formu (.xls) +
vesikalık fotoğraf (.jpg)
120
2. CD: FIAP CD’lerin Hazırlanması
MFiap Başvuru Formu (.xls)
FIAP’a Gönderilecek
(3600 piksel) Fotoğraflar (.jpg)
2
TFSF CD
3
MFIAP-2014
Metin (.doc)
Elektronik LifeCard Formu
(.xls)
METİN
T03_Hüseyin Sarı_2014
1
4
Aşağıdaki dokumanları içerir:
1- Metin
2- FIAP Başvuru Formu (.xls)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar (.jpg)
4- Yeni Lifecard Başvuru Formu (.xls) +
vesikalık fotoğraf (1 MB)
121
2-Çıktısı Alınacak ve İmzalanacak Formlar
MFIAP Unvan Başvuru Formları
Metin
Beyanname
Metin
BEYANNAME
Adı-Soyadı: Hüseyin SARI
Başvurduğu Unvan: MFIAP
Dernek: Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli asgari koşulları(*)
sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
İmza: _________________________
Tarih: 01.10.2012
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
Huseyin sari
(*)
FIAP başvuru formunun (A ve
B sayfaları) çıktısı alınacak, B
Sayfası İmzalanacak
AFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl FIAP yarışmalarına katılmış, 5 farklı ülkede 10 farklı
yarışmada 10 farklı eser ile 30 ödül/sergileme almış olmak.
Çıktısı alınacak İmzalanacak
Çıktısı alınacak İmzalanacak
122
TFSF CD
FIAP CD
Çıktılar ve İmzalı Formlar
FIAP’a Gönderilecek
30x40 cm ebatında 20 adet
Fotoğraflar
Metin
MFIAP-2012
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
FIAP UNVAN BEYANNAMESİ
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
Adı-Soyadı:
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan
başvurusu
yapmak için
Başvurduğu
Unvan:
AFIAP
EFIAP
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
Hüseyin SARI
T03_HüseyinSarı_2014
Hüseyin SARI
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK)
Dernek:
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
unvan başvurusu
yapmak için gerekli asgari koşulları(*) sağladığımı
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli FIAP
sağladığımı
ve verdiğim
ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
İmza: _________________________
AFIAP unvan başvurusu yapmak için gerekli sağladığımı ve verdiğim
bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. AFIAP unvan başvurusu yapmak için
gerekli sağladığımı ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
III
Tarih:
01.10.2012
Huseyin sari
Aşağıdaki dokümanları içerir:
1- FIAP Başvuru Formu (.xls)
2- TFSF Başvuru Formu(.doc)
3- FIAP’a Gönderilecek Fotoğraflar
4- Metin (.doc)
4- Yeni LifeCard Başvuru Formu
II
(*)
AFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl FIAP yarışmalarına katılmış, 5 farklı ülkede 10 farklı
yarışmada 10 farklı eser ile 30 ödül/sergileme almış olmak.
I
EFIAP unvanı için asgari koşullar:
En az 1 yıl AFIAP unvanına sahip olmak, 15 farklı ülkede 30 farklı
yarışmada 50 farklı eser ile 150 ödül/sergileme almış olmak.
(Arkalarına etiket yapıştırılmış ve
imzalanmış)
I- Beyanname (imzalanacak)
II- MFIAP Başvuru Formu
(A, B sayfaları) (B sayfası imzalanacak)
III- Metin (İmzalanacak)
1
20 Adet Baskı Fotoğraf
3
2
Başvuru
Dosyası
123
Dernek
Derneklerin Yapacakları
İşlemler
124
Sadece bir fotoğraf sanatı derneğine üye olan adaylar FIAP
başvurusunda bulunabilir.
Unvan/Lifecard başvurusunda adayın en az bir yıl dernek
üyesi olma koşulu vardır.
• Adım-1: Unvan ve/veya LifeCard başvurusunda bulunan dernek
üyeleri başvuru listesine (basvurulistesi.doc) eklenecek,
bilgileri eksiksiz yazılacak, listenin çıktısı alınıp
tarih, imza atıp dernek kaşesi ile onaylanacak. E-posta ile
de imzaSIZ hali ([email protected]) adresine gönderilecek.
• Adım-2: Üyelere ait başvuru dosyaları dernek tarafından
Federasyona postalanacak.
125
Adım-1: Başvuru Listesi
• Unvan ve/veya Lifecard başvurusunda bulunan dernek üyelerini dernek
beyannamesine (basvurulistesi.doc) işleyiniz (Sıralamayı EFIAP, AFIAP, Lifecard şeklinde yapınız).
• Unvan başvurusunda bulunan üyeleri LifeCard başvurularını listeye ayrıca yazmayınız.
• Listenin çıktısını alıp, onaylayınız
Önemli!!!!
FIAP UNVAN/LIFECARD BAŞVURU LİSTESİ-DERNEK BEYANNAMESİ
Dernek: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
Adres
[email protected]
Başvuru
Yatan
ücret
(Üyelik Tarihi)
1
Hüseyin SARI
EFIAP
300 TL
FSK (2003)
220 000 00 00
0 536 295 3555
312 203 3424
[email protected]
2
Hüseyin SARI
AFIAP
300 TL
FSK (2003)
220 000 00 00
0 536 295 3555
312 203 3424
[email protected]
3
Hüseyin SARI
LIFECARD
200 TL
FSK (2003)
220 000 00 00
0 536 295 3555
312 203 3424
[email protected]
No
Adı-Soyadı
Dernek
TC kimlik No
GSM
İş Tel
Lütfen bu dosyayı (imzaSIZ)
elektronik olarak
e-posta
Ankara Üni. Fizik Müh. Böl.
06100 Tandoğan /ANKARA
Ankara Üni. Fizik Müh. Böl.
06100 Tandoğan /ANKARA
Ankara Üni. Fizik Müh. Böl.
06100 Tandoğan /ANKARA
e-posta adresine gönderiniz ve
teyit alınız!!
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Listenin
çıktısını
aldıktan sonra
tarih, imza atıp
dernek kaşesi
ile onaylayınız.
(*) Liste satırları yetmez ise satırların sayısını arttırabilirsiniz.
Yukarıda isimleri yazılı FIAP başvuru sahipleri en az 1 (bir) yıl derneğimizin üyesidirler ve FIAP başvuru
koşullarını sağlamaktadırlar.
Dernek Onayı
Dernek Sorumlusunun Adı-Soydı ve İmzası:
Tarih:
10.10.2014
Dernek Kaşesi:
126
Adım-2: Kargo
Bütün üyelerin basılı A
ve C (İmzalı) FIAP
Unvan Başvuru Formları
Dernek onaylı basılı başvuru listesi
FIAP UNVAN/LIFECARD BAŞVURU LİSTESİ-DERNEK BEYANNAMESİ
Dernek: FOTOĞRAF SANATI KURUMU (FSK)
No
Adı-Soyadı
Başvuru
Yatan
ücret
Derneği
(Üyelik Tarihi)
TC kimlik No
GSM
İş Tel
e-posta
1
Hüseyin SARI
EFIAP
150 TL
FSK (2003)
220 000 00 00
0 536 295 3555
312 203 3424
[email protected]
2
Hüseyin SARI
AFIAP
250 TL
FSK (2003)
220 000 00 00
0 536 295 3555
312 203 3424
[email protected]
3
Hüseyin SARI
LIFECARD 250 TL
FSK (2003)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
220 000 00 00
0 536 295 3555
312 203 3424
[email protected]
Adres
Ankara
06100
Ankara
06100
Ankara
06100
Üni. Fizik Müh. Böl.
Tandoğan /ANKARA
Üni. Fizik Müh. Böl.
Tandoğan /ANKARA
Üni. Fizik Müh. Böl.
Tandoğan /ANKARA
Bütün üyelerin Unvan Başvuru CD’leri
(*) Liste satırları yetmez ise satırların sayısını arttırabilirsiniz.
AFIAP-2012
AFIAP-2012
AFIAP-2014
127
Yukarıda isimleri yazılı FIAP başvuru sahipleri en az 1 (bir) yıl derneğimizin üyesidir ve Fiap başvuru
koşulunu sağlamaktadırlar.
Dernek Onayı
İmza:
Tarih:
EFIAP-2014
1
2
3
Gön: FSK
Fevzi Çakmak 1. Sok.
Kızılay - ANKARA
Alıcı: Hüseyin SARI
TFSF
Meşrutiyet Cad, Hatay 1
Sokak No: 7/14
Kızılay - ANKARA
Ekim ayı 1-2. haftası
Huseyin SARI
Huseyin
FSK SARI
Huseyin
FSK SARI
FSK
Huseyin SARI
FSK
FIAP SONRASI
128
FIAP Unvan Kullanım Kuralları
• FIAP unvanını isminizin yanında kullanabilirsiniz:
Örnek: Hüseyin Sarı, AFIAP
• En son hangi unvanı aldıysanız o unvanı kullanmalısınız.
Örnek: Hüseyin Sarı, EFIAP (Doğru)
Hüseyin Sarı, AFIAP, EFIAP (Yanlış)!
• EFIAP dereceleri ve MFIAP unvanlarının her ikisine de
sahip biri, bu unvanları aynı anda aşağıdaki şekilde
kullanabilir(*)
Örnek: Hüseyin Sarı, EFIAP/b, MFIAP
(*) EFIAP dereceleri fotoğraf alanında sürekli bir başarıyı gösterdiğinden
MFIAP unvanından farklıdır. Dolayısı ile her iki unvan da aynı anda
ismin önünde kullanabilir).
129
İletişim Bilgileri-Adresler
TFSF FIAP Türkiye Temsilcisi
Doç. Dr. Hüseyin Sarı
[email protected]
www.huseyinsari.net.tr
Cep: 0 536 295 3555
Kargo Adresi:
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
Meşrutiyet Cad. Hatay 1 Sokak
No: 7/14, 06420, Kızılay-ANKARA
Tel: 0 312 418 TFSF (8373)
e-posta: [email protected]
web sayfası: www.tfsf.org.tr
FIAP web sayfası: www.fiap.net
130
Download

FIAP Başvuru Formu