GİFSAD
1. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014
ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN AMACI
GİFSAD 1. Uluslararası fotoğraf yarışmasının amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına
ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir.
Fotoğraf sanatçılarının portre, doğa konulu fotoğraf çalışmalarının yanı sıra siyah beyaz ve renkli kategorilerdeki
fotoğraf arşivlerini zenginleştirmelerine aracı olmaktır.
YARIŞMA KATEGORİLERİ
GİFSAD 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2014 birisi baskı, üçü dijital olmak üzere toplam 4 kategoriden
oluşmaktadır.
A- Portre - Digital (Siyah-Beyaz, Renkli) TRAD
B- Doğa - Digital (Renkli)
C- Serbest - Digital (Renkli) TRAD
D- Serbest Baskı - (Siyah-Beyaz, Renkli) TRAD
KATILIM KOŞULLARI
 Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF
temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 Yarışmada toplam 4 ayrı kategori vardır. Yarışmacılar her kategoriye en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400 piksel ve dosya
boyutu en fazla 2 Mb olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat
edilmeli, en üst düzey kalitede kayıt seçeneği ile JPG formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun
olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.
 Tüm fotoğraflar FIAP Geleneksel (TRAD) tanımına uygun olmalıdır. FIAP TRAD Tanımı; Geleneksel Fotoğraf,
minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekanın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen
fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle
yapılamaz.
 Siyah beyaz fotoğraflar FIAP'ın siyah beyaz tanımına uygun olmalıdır. Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz)
dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz
tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma
katalogu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi
tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli
kategorisine dahil edilir.
 Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur. Kategori başına ödenmesi gereken tutar 7,5 Euro veya 10
USD’dir. Tüm kategoriler için 30 EURO veya 40 USD’dir. Katılım ücretini ödemeyen katılımcıların fotoğrafları
değerlendirmeye alınmaz.
 Baskı Bölümleri için; Katılımcılar, baskı bölümlerine gönderecekleri fotoğrafları 30 cmx40 cm boyutlarında
fotoğraf kağıdına bastırmaları gerekmektedir. Baskı fotoğrafları aşağıdaki adres gönderilmelidir.
Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD)
Şehitkamil Kültür Merkezi Arkası Sezen Aksu Sokak
Şehitkamil - GAZİANTEP / TÜRKİYE
 Basılı fotoğraflar jüri değerlendirme tarihinden 30 gün sonra TFSF temsilcisi nezaretinde imha edilecektir.
 Tüm kategoriler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Yarışmaya baskı veya
CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir.
 Katılımcılar http://www.gifsad.org adresine internet üzerinden ulaşarak GİFSAD 1. Uluslararası Fotoğraf
Yarışmasına katılabileceklerdir.
 Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için http://www.gifsad.org sitesine girerek üye olmak ve yarışma
şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
 İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması
halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir.
Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, http://www.gifsad.org internet sitelerinde
yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan
fotoğraflar http://www.tfsf.org.tr sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014 kitabında kurumumuza
ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka
eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak her hangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali
işlemi uygulanır ve bu kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle
kısıtlanır, kural ihlalinin tekrarı halinde yarışmacı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir. Bu durum
FIAP’a da bildirilir.
 Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP
kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek
anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda
oluşabilecek anlaşmazlıklarda Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) sorumlu olmayacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi
Son Fotoğraf Yükleme Tarihi
Seçici Kurul Toplantısı
: 01 Ağustos 2014
: 25 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 23.00 (TSI)
: 27-28 Aralık 2014
Sonuç Bildirimi
Ödül Töreni
Ödül Alan Fotoğrafların web sitesinde Yayınlanması
: 20 Ocak 2015
: Yarışma sonrası tarih ve yeri belirten bir mail ile tüm
katılımcılara bilgi verilecektir.
: 31 Ocak 2015
SEÇİCİ KURUL
Prof. Sabit Kalfagil
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
Yusuf Kadri Şirinkan
Zirve Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Erol Doğaner
Fotoğraf Sanatçısı - AFIAP - UPI CR2 - Hon. SSS - GİFSAD Kurucu Üyesi
Mustafa Eser
Fotoğraf Sanatçısı - EFIAP - Mersin OLBA Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı
Doğan Alpay
Fotoğraf Sanatçısı - AFIAP - GİFSAD Üyesi - ANAFOD Başkan Yrd.
Utku Mersinli
Fotoğraf Sanatçısı - AFIAP - GİFSAD Başkanı
Refik Özseven
Fotoğraf Sanatçısı - IFSAK Üyesi
Jüri toplantısı en az 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır.
TFSF temsilcisi: Halil İbrahim Tutak
ÖDÜLLER
FIAP Altın madalya + 1.000 USD (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
FIAP Gümüş madalya + 500 USD (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
FIAP Bronz madalya + 250 USD (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
FIAP Mansiyon (6 adet) (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
FIAP En iyi fotoğrafçı ödülü: Tüm kategorilerde en fazla sergileme alan fotoğrafçıya verilecektir.
UPI Altın madalya + 1.000 USD (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
UPI Gümüş madalya + 500 USD (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
UPI Bronz madalya + 250 USD (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
UPI Mansiyon (6 adet) (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
GİFSAD Altın madalya (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
GİFSAD Gümüş madalya (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
GİFSAD Bronz madalya (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
GİFSAD Mansiyon (6 adet) (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)
TFSF Özel Ödülü
: 1 adet (Yalnızca baskı fotoğraf kategorisinde verilecektir)
GİFSAD Özel Ödülü
: 1 adet (GİFSAD Temsilcisi tarafından tüm kategorideki fotoğraflar arasından seçilecektir)
Sergilemeler
: Her kategoriden en fazla 50 adet olmak üzere toplam 200 adet
Toplam ödül ve sergileme
: En fazla 311 adet
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Mesut Özkaya
Elif Yılmaz Özdemir
Burak Bozbaş
YARIŞMA SEKRETERYASI
Osman Maaşoğlu
Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD)
Şehitkamil Kültür Merkezi Arkası Sezen Aksu Sokak
Şehitkamil - GAZİANTEP / TÜRKİYE
Telefon
: +90 530 581 5466
Web
: http://www.gifsad.org
E-posta
: [email protected]
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve
Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği (UPI) tarafından onaylanmıştır.
GİFSAD Onay No
TFSF Onay No
FIAP Onay No
UPI Onay No
: 2014/001
: 2014/051
: 2014/320
: L140071–M4G4S4B
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
Katılımcılar internet üzerinden katılım formu doldurmak zorundadırlar. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar
yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
(GİFSAD 2014/001)
(FIAP 2014/320)
(UPI L140071–M4G4S4B)
(TFSF 2014/051)
Download

Katılım Formu