ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Murat KIZIL
Doğum Tarihi: 1966
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Kimya
Kimya
Kimya
Üniversite
Yıl
1989
1991
1996
Dicle Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Nottingham Üniversitesi (İngiltere)
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : Mikrodalganın Bacillus
subtilis ve Eschericia coli K12 suşu Üzerindeki Etkisinin Elektroforetik İncelenmesi. Tez
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Çetin Aytekin
Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)
ve
Danışmanı : Radical Reaction in the
Preparation of Nitrogen-Containing Compounds. Tez Danışmanı: Professor John A.
Murphy
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Dr.Ar.Gör.
Dr.
Dr.
Yar.Doç.
Dr.
Dr.
Doç. Dr.
Dr.
Profesör
Profesör
Görev Yeri
Fen-Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngiltere)
Missouri Üniversitesi (Amerika)
Fen-Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliği, Institue of Chemical
Technology,
Facuty
of
Chemical
Technology, Prag
(Çek
Cumhuriyeti)
Göttingen Ünversitesi (Almanya) TUBİTAK- DAAD (Alman Akademik
Değişim Servisi) Bursu
Fen Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Academy of Sciences of Moldova
ve Moldova ve Institute of
Microbiology and Biotechnology, Chisinau (Moldova)
Fen Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Erasmus Öğretim Üyesi Ders verme Hareketliği Programı, BabeşBolyai University, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering,
Cluj-Napoca, Romania
Yıl
1990-1996
1997-2001
2001 (3 ay)
2002 (4 ay)
2001-2007
2006 (1 ay)
2008 (1 ay)
2007-2013
2010 (1 ay)
2013-Mevcut
tarih
2013 (1
hafta)
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1. Çeken, B., “Sentetik Maddeler ile DNA Kesimi”, Dicle Üniversitesi, 2003-2005.
2. Emen, S., “Cyclotrichium niveum bitkisinin farklı polariteye sahip çözücüler ile
hazırlanan ekstraktlarının antioksidant ve DNA’yı serbest radikallerden koruma
etkilerinin araştırılması”, Dicle Üniversitesi, 2004-2006.
3. Özakın, S., “Lokal Streptomyces izolatlarının biyoaktif sekonder metabolitlerinin
kimyasal olarak taranması”, Dicle Üniversitesi, 2008-2010 (ikinci tez danışmanı)
4. Serçe, A., “Meryemana Dikeni Silybum marianum (l.) Gaertner) tohumunun
antioksidant aktivitesi, oksidatif DNA hasarı ve protein oksidasyonu önleyici
etkisinin araştırılması” Dicle Üniversitesi, 2010-2012.
5. Dinç, H., “Bis-akridin ligantlarının sentezi, yapısal karakterizasyonu, antimikrobiyal
aktiviteleri ve DNA ile etkileşimlerinin incelenmesi” Dicle Üniversitesi, 2011-1013.
6. Güzel, V., Dicle Üniversitesi, 2012 (Devam ediyor)
Yönetilen Doktora Tezleri:
1. Yavuz, M., “Lokal Streptomyces türlerinin sekonder metabolitlerinin izolasyonu,
yapılarının aydınlatılması ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması”, Dicle
Üniversitesi, 2005-2010.
2. Çeken, B., (+)-Duocarmycin Antibiyotiği Analoglarının Sentezlenmesi ve DNA
Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2006-2013.
3. Emen Tanrıkut, S., “Bazı
Bitki Türlerinin α-Amilaz ve α-Glukozidaz Enzim
Aktiviteleri üzerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi, 2007 (Devam ediyor)
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. Bazı Termotoleran Bakterilerin Plazmidlerinin İzolasyonu, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu
Projesi, DÜAP-90-FF-184, Projede Araştırmacı, Proje Bütçesi: 5.000.000 TL, Proje
Yürütücüsü: Çetin Aytekin, Proje Görevlileri: Yavuz Ensari, Zübeyde Kaya, Murat Kızıl,
1990. (Proje tamamlandı).
2. Üriner Sistem Taşlı Hastaların Taş ve Saçlarının Magnezyum ve Bazı Eser Elementler
Açısından Bileşiminin ICP-AES İle İncelenmesi, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜAP91-TF-227, Projede Araştırmacı, Proje Bütçesi: 7.500.000,-TL, Proje Yürütücüsü : Gazi
Aydın, Proje Görevlileri : Çetin Aytekin, Yavuz Ensari, Murat Kızıl, Zübeyde Kaya, Murat
Akkuş 1991 (Proje tamamlandı).
3. Sentetik Enzim Dizaynı, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜAP-98-FF-336,
Projede Araştırmacı, Proje Bütçesi: 500.000 TL, Proje Yürütücüsü: Necmettin
Pirinççioğlu, Proje Görevlileri: Murat Kızıl, Akın Baysal, 1998-2000. (Proje tamamlandı).
4. Kiral Resorcin-Calix[4]aren Türevlerinin hazırlanması, Bunların Enantiyomerik
Rezülusyonda, aminoasit Esterlerinin Hidrolizi ve Asimetrik Diels-Alder Reaksiyonlarındaki
Stereoseçici Katalitik Etkilerinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1893 (100T062),
Projede Araştırmacı, Proje Bütçesi: 7.500.000,-TL, Proje Yürütücüsü: Necmettin
Pirinççioğlu, Proje Görevlileri: Murat Kızıl, Nadir Demirel, 2000-2002. (Proje
tamamlandı).
5. Molecular Characterisation of Secreted Meningococcal Antigen, Nottingham
Üniversitesi (İngiltere) Tıp Fakültesi Moleküller Bakteriyoloji ve İmmünoloji grubunda
Professor Dlawer Ala’Aldeen grubunda Doktora sonrası burslu araştırmacı (Visiting
Schoolar) olarak projede çalıştım. Projede Araştırmacı, Temmuz 2001-Eylül 2001.
6. Chemical Mechanisms of DNA Damage by the Antitumor Natural Product Leinamycin,
Missouri Üniversitesi (Amerika), Columbia da Kimya ve Biyokimya Bölümünde Professor
Kent Gates grubunda Doktora sonrası burslu araştırmacı (Visiting Schoolar) olarak
projede çalıştım. Projede Araştırmacı, Temmuz 2002-Kasım 2002.
7. Çeşitli Plazmid DNA ve Bazı Proteinlerin Diazonium Tuzları ile Kesimi; Yapay
Nükleazlar, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜAP-02-FF-10, Projede Yönetici,
Proje Bütçesi: 394.000.000 TL, Proje Yürütücüsü: Murat Kızıl, Proje Görevlileri:
Çetin Aytekin, Naime Canoruç, Göksel Kızıl, Murat Yavuz, Bircan Çeken, 2003-2005.
(Proje tamamlandı).
8. Diyarbakır Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Antimikrobiyal, Antioksidant ve DNA’yı
Serbest Radikallerden Koruma Etkilerinin Araştırılması, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu
Projesi, DÜAP-03-FF-63, Proje Yürütücücüsü: Proje Bütçesi: 32.000.000 TL, Proje
Yürütücüsü: Murat Kızıl, Proje Görevliler: Selçuk Ertekin, Göksel Kızıl, Murat Yavuz,
Deniz Barış, Bircan Çeken, 2004-2006. (Proje tamamlandı).
9. Farklı Habitatlardan Lokal Streptomyces Türlerinin İzolasyonu, Teşhisi, Ürettikleri
Biyoaktif Metabolitlerin İzolasyonu ve Bu Metabolitlerin Yapılarının Aydınlatılması, Dicle
Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜAP-05-FF-63,
Projede Araştırmacı, Proje
Bütçesi: 20.000 YTL, Proje Yürütücüsü: Ebru İnce Yılmaz, Proje Görevlileri: Murat
Kızıl, Göksel Kızıl, Murat Yavuz, 2006-2009 (Proje tamamlandı).
10. Bazi endemik Astragalus (Geven) Türlerinin Metanol Ekstraktlarının Antimikrobiyal,
Antioksidant, Radikal Sündürücü ve DNA'yı Serbest Radikallerden Koruma Etkilerinin
Araştırılması, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜBAP-07-01-25, Projede
Araştırmacı, Proje Bütçesi: 22.500 YTL, Proje Yürütücüsü: Hasan Çetin Özen, Proje
Görevlileri: Murat Kızıl, Zuhal Toker, Cumali Keskin, Göksel Kızıl, Murat Yavuz, 2007
(Proje tamamlandı).
11. Farklı Habitatlardan Lokal Streptomyces Türlerinin İzolasyonu, Teşhisi ve Ürettikleri
Biyoaktif Metabolitlerin Kimyasal Yapılarının Kısmi Aydınlatılması, TÜBİTAK Projesi,
107T502, Projede Araştırmacı, Proje Bütçesi: 180.225 YTL, Proje Yürütücüsü:
Ebru İnce Yılmaz, Proje Görevlileri: Murat Kızıl, Göksel Kızıl, Murat Yavuz, 2007-2009
(Proje tamamlandı).
12. Proflavin İçeren, (+)-Duocarmycin
Antibiyotiği Analoglarının Sentezlenmesi, DNA
ile Bağlanma ve DNA Kesimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Potansiyel Yapay
Nükleazlar, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜBAP-08-FF-69, Proje Bütçesi:
13.500 TL, Proje Yürütücüsü: Murat Kızıl, Proje Görevlileri: Murat Kızıl, Bircan Çeken,
2009-2010 (Proje tamamlandı).
13. Karbon Tetraklorür (CCl4) ile Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan oksidatif doku
hasarı üzerine Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen üzüm suyu, çekirdeği ve nar
suyunun in vivo lipit peroksidasyonu önleme etkisi ve immunohistokimyasal
değerlendirme, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜBAP-09-FF-44, Projede
Araştırmacı, Proje Bütçesi: 10.000 TL, Proje Yürütücüsü: Göksel Kızıl, Proje
Görevlileri: Göksel Kızıl, Murat Kızıl, Zeki Kanay, Aydın Ketani, Mihdiye Pirinççioğlu,
Kasım 2009-Mayıs 2011 (Proje tamamlandı).
14. Diyarbakır İlinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Kalite ve Antioksidant
Özelliklerinin Belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜBAP-09-ZF-55,
Projede Araştırmacı, Proje Bütçesi: 10.000 TL, Proje Yürütücüsü: Gültekin Özdemir
Proje Görevlileri: Gültekin Özdemir, Akile Beren SÖĞÜT, Murat Kızıl, Göksel Kızıl,
Mihdiye Pirinççioğlu, 2009-2011 (Proje tamamlandı).
15. Lokal Streptomyces Türlerinin Biyoaktif Sekonder Metabolitlerinin Kimyasal ve
Moleküler Olarak Taranması, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜBAP-09-FF-45,
Projede Araştırmacı, Proje Bütçesi: 9.500 TL, Proje Yürütücüsü: Ebru INCE
YILMAZ, Proje Görevlileri: Ebru INCE YILMAZ, Murat Kızıl, Süleyman ÖZAKIN,
01.01.2010 -01.01.2011 (Proje tamamlandı).
16. Proflavin içeren, (+)-Duocarmycin antibiyotiği analoglarının sentezlenmesi ve DNA
üzerine etkilerinin araştırılması, TÜBİTAK Projesi, TBAG 109T788, Proje Yürütücüsü:
Murat Kızıl Proje Bütçesi: 218.250,00 TL, Proje Görevlileri: Murat Kızıl, Bircan Çeken,
Çetin Aytekin, Şafak ÖZHAN KOCAKAYA, 2010-2012 (Proje tamamlandı).
17. Halk arasında Antidiabetik Olarak Kullanılan, Juglans regia, Vaccinium nyrillus, Piperis
longum, Rheum ribes, Apium graveuless ve Cupinus albus Bitkilerinin alfa-Amilaz ve alfaGlukozidaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Dicle Üniversitesi Araştırma
Fonu Projesi, DÜBAP-10-FF-98, Projede Yürütücü, Proje Bütçesi: 15.000 TL, Proje
Yürütücüsü: Murat KIZIL, Proje Görevlileri: Murat Kızıl, Sevil Emen Tanrıkut, Haziran
2010–Haziran 2012 (2 yıllık, Proje devam ediyor).
18. Meryemana Dikeni (Silybum Marianum (l.) gaertner) Tohumunun Antioksidant
Aktivitesi, Oksidatif DNA Hasarı ve Protein Oksidasyonu Önleyici Etkisinin Araştırılması,
Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜBAP-12-FF-20, Projede Yürütücü, Proje
Bütçesi: 9.000 TL, Proje Yürütücüsü: Murat KIZIL, Proje Görevlileri: Murat Kızıl,
Aynur Serçe, Mart 2012–Mart 2014 (Proje tamamlandı).
19. Echinacea purpurea (Asteraceae) Bitkisinin Radikal Söndürücü, Oksidatif DNA Hasarı
ve Protein Oksidasyonu Önleyici Etkisinin Araştırılması“, TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB), 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma
Projesi, Proje Danışmanı: Murat Kızıl Proje Bütçesi: 1.000 TL, Proje Görevlileri:
Faik Karakaş (Yürütücü), Zuhal Kaya, Sevgi Şıhlı, Ayşe Gümüş, Eylül 2012-Eylül 2013 (1
yıllık, Proje tamamlandı).
20. Sideritis albiflora bitkisinin sekonder metabolitlerinin saflaştırılması, fenolik içeriğinin
belirlenmesi ve yağ asidi analizi, antioksidan, antimikrobiyal, antikolinesteraz ve DNA
hasarı önleyici etkisinin araştırılması, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜBAP12-ASMYO-148, Projede Araştırmacı, Proje Bütçesi: 27.400 TL, Proje Yürütücüsü:
Abdulselam ERTAŞ, Proje Görevlileri: Gülaçtı Topçu, Ufuk Kolak, Murat Kızıl, Mehmet
Boğa, Nesrin Haşimi, Bircan ÇEKEN, Demet Dinçel, Kasım 2012–Mayıs 2015 (36 ay,
Proje devam ediyor).
21. Diazo grubu İçeren Bis-Akridin Ligantların
Sentezi, Yapısal Karekterizasyonu,
Antimikrobiyal Aktiviteleri Ve DNA İle Etkileşimlerinin İncelenmesi, Dicle Üniversitesi
Araştırma Fonu Projesi, DÜBAP-12-FF-106, Projede Yürütücü, Proje Bütçesi: 5.000
TL, Proje Yürütücüsü: Murat KIZIL, Proje Görevlileri: Murat Kızıl, Hayrettin Dinç,
Bircan Çeken, Kasım 2012-Kasım 2013 (Proje tamamlandı).
22. Diyarbakır Karpuzu'nun in Vivo ve in Vitro Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması,
Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜBAP-13-FF-48, Projede Araştırmacı, Proje
Bütçesi: 10.000 TL, Proje Yürütücüsü: Göksel KIZIL, Proje Görevlileri: Murat Kızıl,
Sevcan Altaş, Berna Ersöz, Aydın Ketani, Nisan 2013–Nisan 2015 (3 yıllık, Proje devam
ediyor).
İdari Görevler :
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.
Dicle Üniversitesi
01.10. 2005 - 16.10.2006
Fen Fakültesi ve Kimya Bölümü, Erasmus, Farabi ve Dış İlişkiler Koordinatörü 2008Devam ediyor
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
1.
2.
3.
4.
Türk Biyokimya Derneği
Türk Kimya Derneği
Royal Society of Chemistry (Ingiltere)
Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD)
Ödüller :1989 yılında Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünü
biricilikle bitirdim. 1995 yıllında Nottingham Üniversiteside doktora öğrencileri arasında
yapılan ödül seminerinde (Son yıl Doktora öğrencileri (19 kişi) için düzenlenen yıllık ödül
yarışmasında) özel ödül aldım.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2012-2013
İlkbahar
ESERLER
Dersin Adı
Biyokimya Laboratuarı I
Bilimsel Literatür Araştırma
Medisinal Kimya I
(Lisansüstü)
Biyoorganik Kimya
Lisansüstü)
İlaç Kimyası
Medisinal Kimya II
(Lisansüstü)
Biyokimya I (Komite)
Biyokimya Laboratuarı I
Medisinal Kimya I
(Lisansüstü)
Biyokimya II (Komite)
İlaç Metabolizması
Medisinal Kimya II
(Lisansüstü)
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
0
4
2
2
Öğrenci
Sayısı
40
34
3
0
11
3
0
4
2
2
34
3
0
12
3
0
0
4
60
45
3
0
12
3
3
0
0
55
4
3
0
12
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Fletcher, R. J., M. Kızıl ve J. A. Murphy, “Novel Radical-Induced C-N Bond Formation”
Tetrahedron Lett., 36, 323-326 (1995).
A2. Kızıl, M. ve J. A. Murphy, “Steroselective Preparation of the ABCE Tetracycle of
Aspidospermidine and Related Alkaloids” J. Chem. Soc., Chem. Commun., 14, 14091410 (1995).
A3. Kızıl, M., C. Lampard ve J. A. Murphy, “Studies of the Tetrathiafulvalene Mediated
Radical-Polar Crossover Reaction Directed Toward the Total Synthesis of Alkaloid Natural
Products” Tetrahedron Lett., 37, 2511-2514 (1996).
A4. Kızıl, M., ve J. A. Murphy, “A New Free Radical Route to Oximes Using Alkyl Halides,
Hexabutylditin and Readily Available Nitrite Esters” Tetrahedron, 53, 16847-16858
(1997).
A5. Fletcher, R. J., M. Kızıl, C. Lampard, J. A. Murphy ve S. J. Roome,
“Tetrathiafulvalene-Mediated Steroselective Synthesis of the Tetracyclic Core of
Aspidosperma Alkaloids” J. Chem. Soc., Perkin Trans 1, 15, 2341-2351, (1998).
A6. Kızıl, M., B. Patro, O. Callaghan, J. A. Murphy, M. B. Hursthouse ve D. Hibbs,
“Tandem Radical Cyclization on Iodoaryl Azides: Synthesis of the Core Tetracycle of
Aspidosperma Alkaloids” J. Org. Chem., 64, 7856-7862, (1999).
A7. Kızıl, M., G. Kızıl, M. Yavuz ve Ç. Aytekin, “Antimicrobial Activity of the Resins
Obtained from the Roots and Stems of Cedrus libani and Abies cilicica” Appl. Biochem.
Micro., 38, 144-146, (2002).
A8. Kızıl, M., G. Kızıl, M. Yavuz ve Ç. Aytekin, “Antimicrobial Activity of the Tar Obtained
from the Roots and Stems of Pinus brutia” Pharm. Biol., 40, 135-138, (2002).
A9. Chatterji, T., M. Kızıl, K. Keerthi, G. Chowdhury, T. Pospilis ve K. S. Gates, “Small
Molecules That Mimic the Thiol-Triggered Alklating Properties Seen in the Natural Product
Leinamycin” J. Am. Chem. Soc.,125, 4996-4997, (2003).
A10. Kızıl, M., E. I. Yılmaz, N. Pirrinççioğlu ve Ç. Aytekin “DNA Cleavage Activity of
Diazonium Salts;Chemical Nucleases” Turk J Chem., 27, 539-544, (2003).
A11. Wooldrige, K. G., M. Kızıl, D. B. Wells ve D. A. A. Ala’Aldeen “Unusual Genetik
Organisation of a Fuctional Type I Protein Secretion System in Neisseria meningitides
with unusual genetic organisation” Infec and Immun., 73(9), 5554-5567 (2005).
A12. Toker, Z., G Kızıl, H. Ç Özen, M. Kızıl, S. Ertekin “Compositions and antimicrobial
activities of the essential oils of two Hypericum species from Turkey” Fitoterapia, 77, 5760 (2006).
A13. Hakimoğlu, F., G Kızıl, Z Kanay, M Kızıl, H Isı, “The effect of ethanol extract of
Hypericum lysimachioides on lipid profile in hypercholesterolomic rabbits and its in vitro
antioxidant activity” Atherosclerosis,192, 113-122 (2007).
A14. Tatlı, M., A Guzel, G Kizil, V Kavak, M Yavuz, M Kızıl, “Comparison of the effects of
maternal protein malnutrition and intrauterine growth restriction on redox state of central
nervous system in offspring rats”, Brain Research, 1156, 21-30 (2007).
A15. Öztürk, G., Gümgüm,B., Kızıl, M ve Emen, S, “Solvent-Free synthesis of
nitrilotriacetamide and diketopiperazinesfrom nitrilotriacetic acid under microwave
irradiation and their antimicrobial activity”, Synthetic Communications, 37, 3981–3988,
(2007).
A16. Kızıl, G., Kızıl, M., Yavuz, M., Emen, S ve Hakimoğlu, F, “Antioxidant Activities of
Ethanol Extracts of Hypericum triquetrifolium and Hypericum scabroide”, Pharm. Biol.,
46, 231-242 (2008).
A17. Yılmaz E. İ., Yavuz M., Kızıl M. “Molecular characterization of rhizospheric soil
streptomycetes isolated from indigenous Turkish plants and their antimicrobial activity”
World Journal of Microbiology and Biotechnology, 24, 1461-1470 (2008).
A18. B. Çeken ve M. Kızıl “Synthesis and DNA-cleaving activity of a series of substituted
arenediazonium ions”, Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 34 (4), 488–498 (2008).
A19. B. Yokus, Z. Akdağ, S. Daşdağ, D. Çakır ve M. Kızıl “Extremely Low Frequency
Magnetıc Fields Cause Oxidatıve DNA Damage in Rats” International Journal of Radiation
Biology, 84 (10), 789-795 (2008).
A20. G. Kızıl, M. Kızıl ve B. Çeken “The protective ability of ethanol extracts of
Hypericum scabroides Robson & Poulter and Hypericum triquetrifolium Turra against the
protein oxidation and DNA damage” Food Science and Biotechenology, 18 (1), 130-136
(2009).
A21. S. Emen, B. Çeken, G. Kızıl ve M. Kızıl “DNA Damage Protecting Activity and in
vitro Antioxidant Potential of the Methanol Extract of Cyclotrichium niveum” Pharm. Biol.,
47 (3), 219-229 (2009).
A22. M.K.Cigdem, G. Kızıl, A. Onen, M. Kızıl, Y. Nergiz ve Y. Celik “Is there a role for
antioxidants in prevention of pulmonary hypoplasia in nitrofen-induced rat model of
congenital diaphragmatic hernia?” Pediatr Surg Int., 26 (4), 401-406 (2010).
A23. A. Gözü Pirinccioglu, D. Gökalp, M. Pirinccioglu, G. Kizil, M. Kizil “Malondialdehyde
(MDA) and Protein Carbonyl (PCO) Levels As Biomarkers of Oxidative Stress in Subjects
with Familial Hypercholesterolemia” Clinical Biochemistry, 43 (15), 1220-1224 (2010).
A24. M. Kızıl , G. Kızıl, M. Yavuz and B. Çeken “Protective Activity Of Ethanol Extract Of
Three Achillea Species Against Lipid Peroxidation, Protein Oxidatıon and DNA Damage In
Vıtro” Acta Alimentaria, 39 (4), 450-463 (2010).
A 25. E. Ant Bursali, S. Coskun, M. Kızıl, M. Yurdakoc “Synthesis, characterization and in
vitro antimicrobial activities of boron/starch/polyvinyl alcohol hydrogels” Carbohydrate
Polymers, 83 (3), 1377-1383 (2011).
A26. D. Barış, M. Kızıl, Ç. Aytekin, G. Kızıl, M. Yavuz, B. Çeken, S. Ertekin “In Vıtro
Antimicrobial And Antioxidant Activity of Ethanol Extract Of Three Hypericum And Three
Achillea Species From Turkey” International Journal of Food Properties, 14 (2), 339-355
(2011).
A27. G. Kızıl, M. Kızıl, B. Çeken, M. Yavuz, H. Demir “Protective Ability Of Ethanol
Extracts Of Hypericum Scabrum L. and Hypericum Retusum Aucher Against The Protein
Oxidation and DNA Damage” ” International Journal Of Food Properties, 14 (4), 926-940
(2011).
A28. S. Altas, G. Kızıl, M. Kızıl, A. Ketani, P. I. Haris “Protective effect of Diyarbakır
watermelon juice on carbon tetrachloride-induced toxicity in rats” Food and Chemical
Toxicology, 49 (9), 2433-2438 (2011).
A29. S. Dasdag, M. Z. Akdag, G. Kizil, M. Kizil, D.Ulker Cakir and B.Yokus “Effect of 900
MHz Radio Frequency Radiation on Beta Amyloid Protein, Protein Carbonyl, and
Malondialdehyde in the Brain” Electromagnetic Biology and Medicine, 31(1): 67-74
(2012).
A30. M. Pirinççioğlu, G. Kızıl, M. Kızıl, G. Özdemir, Z. Kanay, M. A.Ketani “Protective
effect of öküzgözü (Vitis vinifera L. cv.) grape juice against carbon tetrachloride induced
oxidative stress in rats” Food and Function, 3, 668-673 (2012) DOI:
10.1039/C2FO30024A
A31. M. Z. Akdag, S. Dasdag, D.Ulker Cakir, B.Yokus, G. Kizil and M. Kizil, “Do 100 and
500 μT Elf Magnetic Fields Alter Beta Amyloid Protein, Protein Carbonyl and
Malondialdehyde in Brain?” Electromagnetic Biology and Medicine, 32(3), 363-372 (2013)
DOI: 10.3109/15368378.2012.721848
A32. S. Emen Tanrıkut, B. Çeken, S. Altaş, M. Pirinççioğlu, G. Kızıl, M. Kızıl, “DNA
cleavage protecting activity and in vitro antioxidant potential of aqueous extract from
fresh stems of Rheum ribes” Acta Alimentaria, 42(3), 461-472 (2013).
A33. M. Pirinççioğlu, G. Kızıl, M. Kızıl, Z. Kanay and A. Ketani , “The protective role of
pomegranate juice against carbon tetrachloride-induced oxidative stress in rats”
Toxicology and Industrial Health, basımda (2013). DOI: 10.1177/0748233712464809
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Kızıl, M., Z. Akdağ, Z. Kaya, Ç. Aytekin, Y. Ensari ve S. Çelik, “Effects of Microwave
Radiation on Soluble Proteins of B. subtilis” Proc.The 1st International Biophysics
Congress and Biotechnology at GAP, Diyarbakır, 51, Turkey, 13-15 May 1991.
B2. Murphy, J. A. ve M. Kızıl, “Approaches To Alkaloids Using Radical Cyclisation
Reactions” Proc. VII. International Symposium on Organic Free Radicals, Bardolino (Lake
Garda), 127, Italy, 16-21 June 1996.
B3. Callaghan O., C. Lampard, M. Kızıl, J. A. Murphy, F. Rasheed ve S. J. Roome, “Novel
Cyclisation Protocols For the Synthesis of Complex Alkaloids” Proc. 216th American
Chemical Society National Meeting, Boston, Part 2, ORGN 527, USA, 22-25 August 1998.
B4. Wooldrige, K. G., D. B. Wells, M. Kızıl, D. A. A. Ala’Aldeen “A Type I Secretion
Machine in Neisseria meningitides” Proc. The thirteen International Pathogenic Neisseria
Conference, Oslo, 227, Norvay, 01-06 September 2002.
B5. Kızıl, M., E. Ince Yılmaz, N. Pirinççioğlu, Ç. Aytekin, G. Kızıl “DNA Cleavage activity of
Diazonium Salts” World Conference on Magic Bullets Celebrating Paul Ehrlich’s 150 th
Birthday” Nürnberg, 256, Germany, 09-11 September 2004.
B6. Kızıl, M., B. Çeken “Synthesis and DNA cleaving activity of a series of substituted
Arenediazonium ions” International Symposium on Drug Research & Development “From
Chemistry to Medicine” Antalya, P 07, Turkey, 04-06 May 2007.
B7. Tatli, M, Guzel, A, Kizil , G, Kavak, V, Yavuz, M, Kizil M, “Effects of maternal protein
malnutrition and intrauterine growth restriction on redox state of central nervous system
in offspring rats” 8th International Congress of Vertebrate Morphology, Oral presentation,
ICVM 8-Abstracts, pp 125, Paris 16-21 July 2007.
B8. Kızıl, G., M. Yavuz, B. Çeken., S. Emen ve M. Kızıl, “Antioxidant Activity and
Protective Effect of Ethanol Extract of Hypericum scabrum L. on Protein Oxidation” An
Advanced Course sponsored by FEBS, IUBMB and IFCC on Mechanisms, Consequences
and Detection of Free Radical-Mediated Oxidative Protein Modifications, P22, Kemer,
Antalya, 15-20 April 2009.
B9. Çeken, B., Emen, S., Erdoğan, S., Kızıl, G., Kızıl, M., “Screening of Antioxidant
Properties of Methanolic Extract of Sideritis libanotica Labill ssp. Linearis and Protective
Activity Against DNA Damage and Protein Oxidation” International Symposium on Drug
Research & Development “From Chemistry to Medicine”, P23, Ankara, 04-07 Mayıs 2009.
B10. Emen, S., Pirinççioğlu, M., Çeken, B., Kızıl, G., Kızıl, M., “The protective Effect of
Pomegranate juice and Peel Against DNA Damage and Protein Oxidation” International
Symposium on Drug Research & Development “From Chemistry to Medicine”, P24,
Ankara, 04-07 Mayıs 2009.
B11. Çeken, B., Kızıl, G., Yavuz, M., Kızıl, M., “Evaluation of Antioxidant Activity of
Ethanol Extract of Hypericum retusum and Its Protective Effect on Protein Oxidation” 34th
FEBS Congress “Life’s Molecular Interctions”, P 8 – 27, Prague, Czech Republic, 04-09
July 2009.
B12. Yokuş, B., Akdağ, M.Z., Dasdağ, S., Çakır D.U., Kızıl, M., “Extremely low frequency
electromagnetic field (ELF-EMF) promotes oxidative DNA base modification in rats” 34th
FEBS Congress “Life’s Molecular Interctions”, P 4 – 183-L, Prague, Czech Republic, 04-09
July 2009.
B13. Dasdağ, S., Akdağ, M.Z., Kızıl, G., Kızıl, M., Çakır D.U., Yokuş, B., “Do the radio
frequency radiation emitted from mobile phones affect beta amyloid protein, protein
carbonyl and Malondialdehyde in brain?” 6th International Workshop on Biological Effects
of Electromagnetic Fields, p 26 Bodrum, Turkey, 10-14 October 2010.
B14. Akdağ, M.Z., Dasdağ, S., Çakır D.U., Yokuş, B., Kızıl, G., Kızıl, M., “Do extremly
low frequency magnetic fields affect beta amyloid protein, protein carbonyl and
Malondialdehyde in brain?” 6th International Workshop on Biological Effects of
Electromagnetic Fields, p 56 Bodrum, Turkey, 10-14 October 2010.
B15. Ant Bursalı, E., Coşkun, S., Emen Tanrıkut, S., Kızıl, M., Yurdakoç, M., “
Comparison of Some Properties of Synthesized Cross-linked starch/PVA/Boron
Complexes” 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, 257P, İstanbul, 11-17 September 2011.
B16. Altaş, S., Kızıl, G., Kızıl, M., “Antioxidant Activities of Waterleon Juice” 1 st
International Symposium on Secondary Metabolites, Chemical, Biological and
Biotechnological Properties, P-103, Denizli, Turkey, 12-15 September 2011.
B17. Çeken, B., Özhan Kocakaya, Ş., Kızıl, M., “Design, Synthesis and DNA Cleavage
Ability of Duocarmycin Antibiotic Analog Containing Proflavin with Molecular Modeling”
EACR-Anticancer Agents Research Congress, P-40, Antalya, Turkey, 13-16 October 2011.
B18. Çeken, B., Özhan Kocakaya, Ş., Kızıl, M., “Synthesis and DNA-binding of
Duocarmycin Antibiotic Derivatives Containing Diazo-Proflavin Molecular Constructs” 12th
Eurasia Conference on Chemical Sciences, S2-PP4, Corfu, Yunanistan, 16-21 April 2012.
B19. Uzan, S., Emen, S., Kızıl, M., Aydın, H., Hoşgören H., “Quaternary Ammonium
Salts, The Antimicrobial Activities and their utilization in Design Pharmaceutical Salts”
10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, P42, Ankara, Turkey, 26-29
June 2012.
B20. Altaş, S., Kızıl, G., Haris, P. I., Kızıl, M., "The lycopene content and anticancer
activity of Diyarbakır watermelon" 5th International Congress on Nutrition and Cancer,
PP-004, Elazığ, Turkey, 09-11 September 2012.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
Yok
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Aytekin, Ç, M. Turhanoğlu, Z. Kaya, M. Kızıl, Y. Ensari ve E. Arıkan, “Çermik
Belkıshatun Termal Kaplıcasından Soyutlanan B. subtilis, B. coagulans ve S. simulans’ın
Bazı Özelliklerinin Incelenmesi” Dicle Tıp Dergisi, 20, 13-22 (1993).
D2. Aytekin, Ç., Y. Ensari, M. Kızıl, Z. Kaya, M. Akkuş ve G. Aydın, “Analysis of
Magnesium and Some Trace Elements in Urinary Stone and Hair by Inductively Coupled
Plasma-Atomic Emission Spectroscopy” Doğa Tr. J. Med. Sci., 19, 277-282 (1993).
D3. Aytekin, Ç., M. Kızıl, M. Turhanoğlu, Z. Kaya, Y. Ensari, Z. Akdağ ve K. Balcı,
“Mikrodalganın B. subtilis ve E. coli Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması” Doğa Tr. J.
Biol.,18, 77-89 (1994).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Aytekin, Ç., M. Turhanoğlu, Z. Kaya, M. Kızıl Y. Ensari ve E. Arıkan, “Çermik
Belkıshatun Kaplıcalarından Soyutlanan Bacillus subtilis, Bacillus coagulans ve
Staphylococcus simulans’ın Bazı Özelliklerinin Incelenmesi” 7. Kükem Kongresi, Kükem
Dergisi Özel Sayısı, Cilt 14, 172-173, 1991.
E2. Baysal, A., M. Kızıl ve N. Pirinççioğlu, “Supramoleküler Sistemlerde Daha Karmaşık
Biyolojik Makromoleküller Arasındaki Etkileşimlerin Araştırılması” 12. Ulusal Kimya
Kongresi, 427, Edirne, 7-11 Eylül 1998.
E3. Kızıl, M., “Etilen Biyosentezi Üzerine Mekanistik Bir Çalışma” 12. Ulusal Kimya
Kongresi, 454, Edirne, 7-11 Eylül 1998.
E4. Kızıl, G., M. Kızıl, Ç. Aytekin ve N. Pirinççioğlu, “Pistacia leniscus Ağacından Elde
Edilen Çam Sakızının in vitro Antimikrobial Etkisinin Incelenmesi” XII. Ulusal Kimya
Kongresi, 330, Samsun, 31 Ağustos-4 Eylül 1999.
E5. Yavuz, M., M. Kızıl, G. Kızıl ve Ç. Aytekin, “Kızıl Çam (Pinus brutia)'dan Elde Edilen
Katranın in vitro Antimikrobiyal Aktivitesi” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, BK-P28, 462,
Diyarbakır, 10-15 Eylül 2000.
E6. Kızıl, M., G. Kızıl, M. Yavuz, Ç. Aytekin ve N. Pirinççioğlu, “Cedrus libani ve Abies
cilicica’dan Elde Edilen Reçinelerin in vitro Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması” XV.
Ulusal Kimya Kongresi, BK-P21, Istanbul, 4-7 Eylül 2001.
E7. Kızıl, M., E. İ. Yılmaz, N. Pirinççioğlu ve Ç. Aytekin, “Plazmid DNA’nın Diazonyum
Tuzları ile Kesimi;Yapay Nükleazlar” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-P22, İstanbul, 8-11
Eylül 2003.
E8. Barış, D., B. Çeken, M. Yavuz, M. Kızıl, Ç. Aytekin, “Pistacia lentiscus Ağacından Elde
Edilen Mastik Sakızının in vitro Antimikrobiyal ve Antioksidant Özelliklerinin Araştırılması”
XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-P, 487, Kars, 5-9 Temmuz 2004.
E9. Kızıl, G., Z. Toker, M. Kızıl, M. Yavuz, “Hypericum hyssopifolium’um Bitkisinin Uçucu
yağ bileşenlerinin GC/MS ile Analizi ve Antimikrobiyal Etkisinin İncelenmesi ” XVIII. Ulusal
Kimya Kongresi, BK-P, 532, Kars, 5-9 Temmuz, 2004.
E10. Kızıl, M., D. Barış, B. Çeken, M. Yavuz, Ç. Aytekin, “Bazı Achillea Türlerinin İn Vitro
Antimikrobiyal Ve Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması” XIX. Ulusal Kimya Kongresi,
BKP87, Kuşadası, 30 Eylül-4 Ekim 2005.
E11. Barış, D., M. Kızıl, B. Çeken, M. Yavuz, Ç. Aytekin, “Bazı Hypericum Türlerinin İn
Vitro Antimikrobiyal Ve Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması” XIX. Ulusal Kimya
Kongresi,BKP103, Kuşadası, 30 Eylül-4 Ekim 2005.
E12. Toker Z., G. Kızıl, M. Kızıl, “Hypericum Lysimachioides Bitkisinin Uçucu Yağ
Bileşenlerinin GC/MS İle Analizi Ve Antimikrobial Etkisinin İncelenmesi” XIX. Ulusal Kimya
Kongresi, BKP100, Kuşadası, 30 Eylül-4 Ekim 2005.
E13. Çeken, B., S. Emen, M. Kızıl, “Sübstitüe Aril Radikallerin Nükleik Asitler Üzerindeki
Etkilerinin Araştırılması” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, BKP111, Kuşadası, 30 Eylül-4 Ekim
2005.
E14. Çeken, B., M. Kızıl, S. Emen, “Arendiazonyum Tuzları ve Kanser” XX. Ulusal Kimya
Kongresi, BKS1, Kayseri, 4-8 Eylül 2006.
E15. Emen, S., B. Çeken, M. Kızıl, “Cyclotrichium niveum Bitkisinin Antioksidant, Radikal
söndürücü ve DNA’yı Serbest Radikallerden Koruma Etkilerinin Araştırılması” XX. Ulusal
Kimya Kongresi, BKP32, Kayseri, 4-8 Eylül 2006.
E16. Hakimoğlu, F., G. Kızıl, Z. Kanay, M. Kızıl, H. Isı,“Hypericum Lysimachioides
Bitkisinin Etanol Ekstraktının Yüksek Kolesterollü Tavşanlarda Lipit Peroksidasyonu
Üzerine Etkisi” XX. Ulusal Kimya Kongresi, BKP04, Kayseri, 4-8 Eylül 2006.
E17. Yavuz, M., E. İ. Yılmaz, M. Kızıl, “Farklı Habitatlardan İzole Edilen Lokal
Streptomyces
Türlerinin
Ürettikleri
Biyoaktif
Metabolitlerin
Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi” XX. Ulusal Kimya Kongresi, BKP27, Kayseri,
4-8 Eylül 2006.
E18. Öztürk, G., B. Gümgüm, M. Kızıl, S. Emen, “Mikrodalga ile Farklı Nitrilotriasetamid
Sentezi” XX. Ulusal Kimya Kongresi, AKP40, Kayseri, 4-8 Eylül 2006.
E19. Barış, D., Ç. Aytekin., M. Toğrul , M. Kızıl, H. Hoşgören, “Ester ve Amit Fonksiyonel
Grupları İçeren Kiral Ligand ve Makrosikliklerin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin
Araştırılması” XX. Ulusal Kimya Kongresi, OKP79, Kayseri, 4-8 Eylül 2006.
E20. Kızıl, G., M. Kızıl., M. Yavuz, “Hypericum triquetrifolium ve Hypericum scabroides
bitkisinin Antioksidant etkilerinin araştırılması” 21. Ulusal Kimya Kongresi, BIY037P,
Malatya, 23-27 Ağustos 2007.
E21. Çeken, B., M. Kızıl, “Bazı Hypericum ve Achillea bitki türlerinin etanol Ekstraktlarının
DNA’ yı serbest radikallerden koruma Etkilerinin araştırılması ”21. Ulusal Kimya Kongresi,
BIY014P, Malatya, 23-27 Ağustos 2007.
E22. Yılmaz, EI., M. Yavuz, M. Kızıl, “Endemik Bitki Rizosferlerinden Aktinomiset
İzolsayonu, Teşhisi ve Biyoaktif Metabolitlerinin Araştırılması” XV. Ulusal Biyoteknoloji
Kongresi, S-EB14, Antalya, 28-31 Ekim. 2007.
E23. Çeken, B., G. Kızıl ve M. Kızıl, “The Protective Ability of the Ethanol Extract of
Hypericum scabroides Robson & Poulter Against the Oxidative DNA Damage and Protein
Oxidation” II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, Uluslararası Katılımlı, P 26,
Uludağ, Bursa, 24-27 Şubat 2008.
E24. Yavuz, M., H. Laatsch, Eİ. Yılmaz ve M. Kızıl ”The Isolation and Structure
Elucidation of Secondary Metabolites from Terrestrial Streptomyces sp. AA50” XII. Ulusal
Kimya Kongresi, BKS002, Mağusa, 06-10 Ekim 2008.
E25. Çeken, B., G. Kızıl ve M. Kızıl, “Hypericum triquetrifolium Bitkisinin Etanol
Ekstraktının Oksidatif DNA Hasarı ve Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması”,
XII. Ulusal Kimya Kongresi, BKP009, Mağusa, 06-10 Ekim 2008.
E26. Yavuz, M, İnce Yılmaz, E ve Kızıl, M, Laatsch, H “Streptomyces sp. AS42’nin Ürettiği
Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu ve Yapılarının Aydınlatılması” 23.Ulusal Kimya
Kongresi, BP028, Sivas, 16-20 Haziran 2009.
E27. Çeken, B, Emen, S, Kızıl, G ve Kızıl, M, “Hypericum lysimachoides ve Cyclotrichium
niveum Bitkilerinin Etanol Ekstraktlarının Protein Oksidasyonu Üzerine Etkilerinin
Araştırılması” 23.Ulusal Kimya Kongresi, BP026, Sivas, 16-20 Haziran 2009.
E28. Yılmaz, E. İ , Yavuz, M, Kızıl, M, “Aktinomisetlerin Sekonder Metabolitlerinin NRPS
ve PKS Genlerinin Kullanılmasıyla Moleküler Olarak Taranması” XVI. Ulusal Biyoteknoloji
Kongresi, S-EB8, Antalya, 13-16 Aralık 2009.
E29. Özakın, S, Yavuz, M, Kızıl, M, Yılmaz, E.İ, “Streptomyces sp. CAH29 Lokal İzolatının
Biyoaktif Sekonder Metabolitlerinin Kimyasal Olarak Taranması” XVI. Ulusal Biyoteknoloji
Kongresi, P-NB18, Antalya, 13-16 Aralık 2009.
E30. Emen, S, Çeken, B, Altaş S, Pirinççioğlu, M, Kızıl M, “Rheum ribes Bitkisinin Su
Ekstraktının Antioksidant ve DNA’yı Serbest Radikallerden Koruma Etkisinin Araştırılması”
24. Ulusal Kimya Kongresi, BP 102, Zonguldak, 29 Haziran-2 Temmuz 2010.
E31. Ant Bursalı E, Coşkun, S, Kızıl, M, Yurdakoç M, “Nişasta/Polivinil Alkol ve Borik Asit
İçeren Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve In Vitro Antimikrobiyal Etkileri” 24.
Ulusal Kimya Kongresi, İP 034, Zonguldak, 29 Haziran-2 Temmuz 2010.
E32. Özakın, S, Acer, İ, Kızıl, M, Ince Yılmaz, E, “Streptomyces Sp. CAH 29 İzolatının
Biyoaktif Sekonder Metabolitlerinin Kimyasal olarak Taranması” 20. Ulusal Biyoloji
Kongresi (Uluslararası Katılımlı), PC-080, Denizli, 21-25 Haziran 2010.
E33. Kocakaya, Ş.Ö, Kızıl, M, Pirinççioğlu, N, “DNA Küçük Oluğuna Bağlanan Moleküllerin
Tasarımı: MD Simülasyonu ve Docking Hesaplamaları” Bilimde Modern Yöntemler
Sempozyumu (BMYS2010), S-400, Diyarbakır, 14-16 Ekim 2010.
E34. Daşdağ, S, Akdağ, M.Z, Kızıl, G, Kızıl, M, “Cep Telefonlarının Yaydığı 900 MHz
Frekanslı Radyasyonun Beyindeki Protein Karbonil, Malondialdehit ve İz Elementler
Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, P-100, İstanbul, 1317 Nisan 2010.
E35. Daşdağ, S, Akdağ, M.Z, Kızıl, G, Kızıl, M, “Oldukça Düşük Frekanslı Manyetik
Alanların (Elf) Rat Beynindeki Protein Karbonil, Malondialdehit ve İz Elementler Üzerindeki
Etkilerinin Araştırılması” 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, P-101, İstanbul, 13-17 Nisan
2010.
E36. Erdem, P., Altaş, S., Emen Tanrıkut S., Kızıl, M., Yurdakoç, M., “Fe(III)-Tanen
Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antioksidant-Antimikrobiyal Etkisinin
İncelenmesi” 25. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), IP-112, Erzurum, 27. 06.
2011-02. 07. 2011.
E37. Palabıyık, F., Güler, M., Çeken B., Kızıl M., “Allium sativum L. Bitkisinin Su
Ekstraktının Konsantrasyona Bağlı Olarak DNA Üzerine Antioksidant ve Prooksidant
Etkisinin İncelenmesi” 25. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), BP-066,
Erzurum, 27. 06. 2011-02. 07. 2011.
E38. Kutlu, T., Takım, K., Çeken B., Kızıl M., “Kiraz Yaprağı (Prunus avium L.) Metanol
Ekstraktının Antioksidan Kapasitesinin ve Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkisinin
Belirlenmesi” 25. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), BP-088, Erzurum, 27.
06. 2011-02. 07. 2011.
E39. Pirinççioğlu, M., Kızıl, G., Kanay. Z., Özdemir, G., Kızıl, M., “Karbon Tetraklorür
(CCl4) İle Oluşturulan Oksitatif Hasar Üzerine Üzüm (Vitis Vinifera) Suyunun Etkisinin
Araştırılması” 25. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), BP-105, Erzurum, 27.
06. 2011-02. 07. 2011.
E40. Altaş, S., Kızıl, G., Kızıl, M., ”Diyarbakır Karpuz Suyunun Antioksidant Aktivite,
Element, Şeker ve Vitamin İçeriğinin Araştırılması” 25. Ulusal Kimya Kongresi
(Uluslararası Katılımlı), BP-153, Erzurum, 27. 06. 2011-02. 07. 2011.
E41. Emen Tanrıkut, S., Pirinççioğlu, M., Kızıl, G., Çeken, B., Kızıl, M., “Karbon
Tetraklorür (CCl4) İle Oluşturulan Doku Hasarında Nar (Punica granatum) Suyunun
Önleyici Etkisinin Araştırılması” 25. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), BP154, Erzurum, 27. 06. 2011-02. 07. 2011.
E42. Özhan Kocakaya, Ş., Çeken, B., Kızıl, M., “Proflavin içeren, (+)-Duocarmycin
Antibiyotiği Analoglarının DNA’ya Bağlanma İlgilerinin Hesapsal Araştırılması” 25. Ulusal
Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), OP-350, Erzurum, 27. 06. 2011-02. 07. 2011.
E 43. Çeken, B., Özhan Kocakaya, Ş., Güzel, V., Kızıl, M., “Diazo-Proflavin içeren
Duocarmycin Antibiyotiği Türevinin Sentezi ve DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi /
Synthesis and DNA interaction of Duocarmycin Antibiotic Derivative Containing DiazoProflavin” 26. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), BP-TR-008, Muğla, 01. 10.
2012-06. 10. 2012.
E 44. Özhan Kocakaya, Ş., Çeken, B., Dinç, H., Kızıl, M., “(+)-Duocarmycin Antibiyotiği
Analoğunun Dizaynı, DNA Kesim Etkisi ve Moleküller Modelleme Çalışmaları / Synthesis
and DNA Cleavage Ability of (+)-Duocarmycin Antibiotic Analog with Molecular Modeling”
26. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), BP-TR-039, Muğla, 01. 10. 2012-06.
10. 2012.
E 45. Altaş, S., Kızıl, G., Harıs, P.I., Kızıl, M., “Diyarbakır Karpuzu’ nun Likopen ve
Element İçeriği (Lycopene and Element Contents of Diyarbakır Watermelon)“ 26. Ulusal
Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), BP-TR-034, Muğla, 01. 10. 2012-06. 10. 2012.
E 46. Emen, S., Kızıl, G., Kızıl, M., “Ceviz (Juglans regia) Yaprağı’nın In Vitro
Antioksidant ve Antidiyabetik Etkisinin Araştırılması/In Vitro Antioxidant and Antidiabetic
Activity of Walnut (Juglans regia) Leaves“ 26. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası
Katılımlı), BP-TR-036, Muğla, 01. 10. 2012-06. 10. 2012.
E 47. Serçe, A., Çeken, B., Kızıl, G., Kızıl, S., Kızıl, M., “Meryemana Dikeni (Silybum
marianum (L.) Gaertner) Tohumunun Antioksidant Aktivitesi ve Oksidatif DNA Hasarı İle
Protein Oksidasyonu Önleyici Etkisinin Araştırılması/The Antioxidant Activity and DNA
Oxidative Damage and Protein Oxidation Protection Effect of Seeds of Milk Thistle
(Silybum marianum (L.) Gaertner)” 26. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı),
BP-TR-003, Muğla, 01. 10. 2012-06. 10. 2012.
E 48. Uzan, S., Emen Tanrıkut, S., Aydın, H., Kızıl, M., Hoşgören, H., “Yeni Sentezlenen
Kuarterner Amonyum Tuzlarının ve Modifikasyonlarıyla Hazırlanan Organokillerin
Antimikrobiyal Aktiviteleri” 26. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), AP-TR-068,
Muğla, 01. 10. 2012-06. 10. 2012.
E 49. Kızıl, M.,
“Anti-Kanser Doğal Ürünler ve DNA Kesim Mekanizmaları ”IV.
Multidisipliner Kanser Kongresi, Davetli Konuşmacı, Sözlü Sunum, Bursa, 13-16
Aralık 2012.
E 50. Karataş, F., Kaya Z., Şıhlı, S., Gümüş, A., Çeken B., Serçe, A., Kızıl, M.,
“Echinacea purpurea (Asteraceae) Bitkisinin Metanol Ekstraktının Yaşamın Kodu DNA’nın
Oksidatif Hasarı ve Protein Oksidasyonu Önleyici Etkisi” IV. Multidisipliner Kanser
Kongresi, P58, Bursa, 13-16 Aralık 2012.
E 51. Altaş, S., Kızıl, G., Haris, P.I., Kızıl, M., “Diyarbakır Karpuz Suyunun Bazı Kanser
Hücreleri Üzerine Etkisi” IV. Multidisipliner Kanser Kongresi, P75, Bursa, 13-16 Aralık
2012.
E 52. Çeken, B., Altaş, S., Kızıl, G., Kızıl, M., “Meyan Kökünün Antioksidant Aktivitesi ve
Biyomolekülleri Koruyucu Etkisi” IV. Multidisipliner Kanser Kongresi, P15, Bursa, 13-16
Aralık 2012.
F. Diğer yayınlar :
Yok
G. Panelistlik Görevleri:
1. Panelist, Proje Önerilerini Değerlendirme (TBAG) Kimya-Biyoloji Paneli, 15/06/2010
TÜBİTAK, Ankara.
2. Panelist, Proje Önerilerini Değerlendirme (TBAG) Biyoloji Paneli, 25/11/2010,
TÜBİTAK, Ankara.
3. Panelist, Proje Önerilerini Değerlendirme
TÜBİTAK, Ankara.
(BİDEB) Kimya Paneli, 16/11/2011,
4. Panelist, Proje Önerilerini Değerlendirme (TBAG)
TÜBİTAK, Ankara.
Kimya Paneli, 18/06/2012,
5. Dış Danışman, Bilim İnsanı destekleme daire Başkanlığı (BİDEB), 18/05/2013,
TÜBİTAK, Ankara
H. Uluslararası Dergilerde Hakemlik ve Editörlük:
Pharmaceutical Biology (8 kez),
International Journal of Food Properties (2 kez),
Bioorganic & Medicinal Chemistry (8 kez),
Experimental Biology and Medicine (1 kez),
Journal of International Dental and Medical Research (1 kez),
Turkish Journal of Chemistry (10 kez),
Acta Paediatrica (1 kez),
Acta Physiologiae Plantarum (1 kez),
African Journal of Biotechnology (1 kez),
African Journal of Agricultural Research (1 kez),
Turkish Journal of Chemistry (makale için editörlük) (3 kez),
Recent Patents on Food, Nutrition & Agriculture (1 kez),
Journal of Hazardous Materials (1 kez),
Turkish Journal of Biology (1 kez),
Letters in Drug Design & Discovery (1 kez)
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (1 kez)
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (1 kez)
J. Katıldığı Kurslar:
1. 24-28 Ocak 2005 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü tarafından düzenlenen “Serbest Radikaller, DNA Hasarı, Onarımı ve
Hastalıklarla İlişkisi” konulu Teorik Kursa katıldım.
K. Verdiği Seminerler:
1. 15 Ekim 2003 tarihinde Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde
“Chemical Mechanisms of DNA Damage by the Antitumor Natural Product
Leinamycin” konulu seminer verdim.
2. 9 Nisan 2010 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Fen Fakültesi, Kimya
Bölümünde “Chemical Mechanisms of DNA Damage by the Antitumor
Natural Product Leinamycin” konulu seminer verdim.
3. 14 ve 21 Kasım 2013 tarihlerinde Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji,
Doku Tipleme ve Merkez Laboratuvarı çalışanlara “Tehlikeli Kimyasal
Maddeler” konulu eğitim semineri verdim.
4. 5 Aralık 2013 tarihinde Diyarbakır Doğa Koleji Seminerleri kapsamında “Başarı
öyküm” konulu bir seminer verdim.
5. 8 Nisan 2013 Dicle Üniversitesi, Fen Fakülteside, Dicle Üniversitesi, Kariyer
merkezinin organize ettiği Akedemisyenlik Okulu kapsamında “Akademisyenlik
Nedir? Akademisyenin Hayatı ve Akademisyenlik Hayatının Gereklilikleri:
Akademisyenin Yol Haritası” konulu seminer verdim.
L. Atıflar ve h-index:
Atıflar: Web of Science’ta tarama sonucu Uluslararası hakemli dergilerde (SCI Expanded
kapsamında) yayınlanan 26 makaleye toplam olarak 280 adet atıf almıştır.
(24.12.2012 tarih itibari ile)
h-index: 10 (24.12.2012 tarih itibari ile)
M. Yurt dışı ödül ve burslar:
1. Molecular Characterisation of Secreted Meningococcal Antigens, Nottingham
Üniversitesi (İngiltere) Tıp Fakültesi Moleküller Bakteriyoloji ve İmmünoloji grubunda
Professor Dlawer Ala’Aldeen grubunda Doktora sonrası burslu araştırmacı (Visiting
Schoolar) olarak projede çalıştım. Temmuz 2001-Eylül 2001.
2. Chemical Mechanisms of DNA Damage by the Antitumor Natural Product Leinamycin,
Missouri Üniversitesi (Amerika), Columbia da Kimya ve Biyokimya Bölümünde Professor
Kent Gates grubunda Doktora sonrası burslu araştırmacı (Visiting Schoolar) olarak
projede çalıştım. Temmuz 2002-Kasım 2002.
3. Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı, Institue of Chemical Technology, Faculty of
Chemical Technology, Prague, Czeck Republic. Mayıs 2006- Haziran 2006.
4. Farklı habitatlardan izole edilen bazı ekstremofil Streptomycetes bakterilerinden
sekonder metabolitlerin izolasyonu ve yapılarının aydınlatılması, Georg-August-University
Göttingen (Almanya), Organik ve Biyomoleküler Kimya Enstitüsü, Prof. Dr. Hartmut
Laatsch grubunda TÜBİTAK- DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) bursu ile çalıştım.
Temmuz 2008-Ağustos 2008.
5. Avrupa Birliği 7.Çerçeve programı kapsamında KBBE 2011.2.2-01 “Fonksiyonel gıda
ve madde geliştirme” konusunda ortak proje geliştirme çalışmalarına katılım ve kendi
çalışmalarımızla ilgili seminer vermek. Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Rep. of
Moldova ve Institute of Microbiology and Biotechnology, Chisinau, Moldova. Ekim 2010Kasım 2010.
Bu ziyaretlerim sonucu uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (listede 9 ve
11 numaralı) aşağıda gösterilen makaleler üretilmiştir.
9. Chatterji, T., M. Kızıl, K. Keerthi, G. Chowdhury, T. Pospilis ve K. S. Gates, “Small
Molecules That Mimic the Thiol-Triggered Alklating Properties Seen in the Natural Product
Leinamycin” J. Am. Chem. Soc.,125, 4996-4997, (2003).
11. Wooldrige, K. G., M. Kızıl, D. B. Wells ve D. A. A. Ala’Aldeen “Unusal Genetic
Organisation of a Fuctional Type I Protein Secretion System in Neisseria meningitides
with unusual genetic organisation” Infec and Immun.,79, 5554-5567 (2005).
N. Yurt dışından gelen araştırmacılar
1. Petr Fulka, Institute of Chemical Technology (ICT), Organik Kimya Bölümü,Prague,
Çek Cumhuriyeti, 5 Eylül 2008-20 Aralık 2008 tarihleri arasında üç aylık süre Erasmus
öğrenci değişim programı kapsamında “DNA kesim ajanlarının Sentezi” konusunda
danışmanlığımda Lisans projesini tamamladı.
2. Saoussen Kada, University Ferhat Abbas, Faculty of Natural Sciences and Life,
Cezayir, 20 Eylül-20 Aralık 2012 tarihleri arasında 1 aylık süre ile “Endemik bitki
ekstraklarının DNA kesimini ve protein oksidasyonunu önleme aktiviteleri konusunda
danışmanlığımda tdoktora tez çalışmasını tamamladı.
Download

Prof. Dr. Murat KIZIL