T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ ve HĠDROJEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2013-2014 ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI I. II ÖĞRETĠM MAZERET SINAV PROGRAMI
TARĠH
SAAT
JEOLOJĠ I
JEOLOJĠ II
JEOLOJĠ III
JEOLOJĠ IV
12.00
Fizik (MD 8)
Çevre Jeolojisi (MD 8)
Optik Min. (MD 8)
Jeolojide Bilg. Programlama (MD 8)
Zemin Mekaniği (MD 8)
Toplam Kalite Yönetimi (MD 8)
Mühendislik Jeolojisi (MD 8)
24.04.2014
PERġEMBE
13.00
Kuyu Hid. (MD 10)
14.00
15.00
13.00
Kimya II (MD 10)
Malz. Muk. (MD 8)
Uyg. Jeofizik (MD 8)
Harita Alımı (MD 8)
Karb. Kay. Mik. Fas. Anl. (MD 8)
Olasılık ve Ġstatistik (MD 8)
12.00
25.04.2014
Str. ve Sed. (MD 10)
Matematik II (MD7)
Genel Jeoloji II (MD 7)
Saha Jeolojisi (MD 7)
CUMA
14.00
Metamorfik Petr. (MD 8)
15.00
26.04.2014
CUMARTESĠ
Jeoloji Mühendisliği birinci ve ikinci öğretim sınavları aynı anda yapılacaktır.
Bölüm BaĢkanı
Doç. Dr. Ali YALÇIN
Dekan Yard.
Doç. Dr. Ali YALÇIN
DERS
Öğrenci Adı-Soyadı
Öğrenci No
Çevre Jeolojisi
Kimya II
Harita Alımı
Durukan Demirbaş
Mehmet Sakin Aktürk
Mehmet Sakin Aktürk
Durukan Demirbaş
080203203
100253002
100253002
080203203
Fizik II
Yunus Adıgüzel
100253001
Aydan Özer
Ersin Bahar
Zeynel Ceylan
Taha Kaan Alay
Zeynel Ceylan
110203040
090203007
110253009
110253002
110253009
Meryem Yaka
Durukan Demirbaş
Rızgar Günes
Kerem Ketani
Azad Kurt
Rızgar Güneş
Kerem Ketani
Ersin Bahar
Ömer Ülkü
Tolga Özdemir
Rahime Kuşari
Nimetullah Bozkurt
Halil İbrahim Arvas
Semih Önder
Mehmet Kuygun
Tolga Özdemir
Rahime Kuşari
Osman Bozbay
Hüseyin Çevik
Mehtap Karadavut
Meryem Yaka
Rahime Kuşari
Semih Önder
Emre Gün
Emrah Naim Mutlu
Burak Çelebi
Taha Kaan Alay
Mehmet Sakin Aktürk
Ersin Bahar
Muhammet Fatih İlbeyli
Osman Bozbay
Burak Çelebi
Emre Er
İbrahim Ayrancı
Durukan Demirbaş
Ersin Bahar
Muhammet Fatih İlbeyli
110203054
080203203
110203023
110202029
110203032
110203023
110202029
090203007
100253052
100203040
100203033
090203009
100253008
050203030
090203033
100203040
100203033
100253060
090253016
090203026
110203054
100203033
050203030
100203025
090203034
090253013
110253002
100253002
090203007
100253030
100253060
090253013
100253022
130203410
080203203
090203007
100253030
Malz. Muk.
Jeoloji’deBilg. Prog.
Kuyu Hid.
Zemin Mekaniği
Genel Jeoloji
Mühendislik Jeolojisi
Optik Min.
Karb. Kay. Mik. Fas. Anl
Mertamorfik Petr.
Olasılık ve Ġst.
Str. ve Sed.
Str. ve Sed.
Toplam Kalite Yön.
Uyg. Jeofizik
Matematik II
Saha Jeolojisi
Burak Çelebi
Hüseyin Çevik
Mehtap Karadavut
Emre Er
Semih Önder
Durukan Demirbaş
Emrah Naim Mutlu
Arife Akkaya
Taşkın Saldere
Emre Yıldırım
Semih Önder
Burak Fatih Önder
Mustafa Uçar
Yunus Adıgüzel
Taşkın Saldere
Raşit Şimşek
Anıl Mevlüt Çalık
Begenç Muhammedov
Emre Er
Semih Önder
Yusuf Kenan Kılıç
Burak Fatih Önder
Mustafa Uçar
Yunus Adıgüzel
Seyit Yurdakul
Durukan Demirbaş
090253013
090253016
090203026
100253022
050203030
080203203
090203034
100203002
100253047
110203301
050203030
110253023
100253050
100253001
100253047
100203063
100253017
130203404
100253022
050203030
100203061
110253023
100253050
100253001
110253029
080203203
Download

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ