SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI
BAHAR YARIYILI NORMAL ÖĞRETĠM ARASINAV PROGRAMI
11.04.2014
Cumartesi
Gün
Saat
I. Sınıf
08:30 - 10:30
1216220 İleri Yabancı Dil II (KMD-1)
1216121 Yabancı Dil II (KMD-2, KMD-3)
(B. Kara)
III.Sınıf
1216604 Mühendislik Ekonomisi
(M.E. Martı)
KMD-1/ KMD-2
13:30 - 15:30
08:30 - 10:30
1216404 Akışkanlar Mekaniği
(A.A.Ceyhan/S. Edebali)
KMD-1/ KMD-2/MF-1/MF-2
1216210 Türk Dili II
(Y. Çavdar)
KMD-1/ KMD-2/KMD-3
1216409 Enstrümental Analiz
(M. Kuş/ M. Tabakçı)
KMD-1/ KMD-2
10:30 - 12:00
1216603 Kütle İletimi II
(M.E. Martı)
KMD-1 / KMD-2/ TRS-C
13:30 - 15:30
1216810 Su Kirliliği (E. Pehlivan)
KMD-1
1216812 Biyomalzemeler (M. E. Martı)
KMD-2
15:30 - 17:00
13.04. 2014
Pazartesi
08:30 - 10:30
1216205 Genel Kimya Lab.
(İ. Özaytekin/H. Deveci)
KMD-1/KMD-2/TRS-C
1216820 Proses Kontrol
(M. Karaman)
KMD-1/ KMD-2
10:30 - 12:00
1216403 Organik Kimya Lab.
(M. Tabakçı/İ. Özaytekin)
KMD-1/ KMD-2
13:30 - 15:30
1216605 Çevre ve Güvenlik Müh.
(G. Ahmetli) KMD-1
1216615 İleri Analiz Teknikleri
(M. Kuş) KMD-2
15:30 - 17:00
14.04.2014
Salı
08:30 - 10:30
1216206 Genel Kimya II
(İ.Özaytekin)
KMD-1/ KMD-2/ KMD-3/ Amfi B
1216609 Kimyasal Reaksiyon Müh. I
(H. Kamış)
KMD-1/ KMD-2
10:30 - 12:00
1216815 Kimya Müh. Sentetik Stratejiler
(M. Tabakcı) KMD-1
1216818 Kompozit Malzemeler
(G. Ahmetli) KMD-2
13:30 - 15:30
1216410 Kimya Müh. Termo. II
(M. Karaman)
KMD-1/ KMD-2/ MF-2
15:30 - 17:00
1216611 Boya ve Tekstil Kimyası ve Tek.
(G. Ahmetli) KMD-1
1223610 İlaç Teknolojisi
(H. Deveci) KMD-2
15.04.2014
Çarşamba
08:30 - 10:30
10:30 - 12:00
1216202 Fizik II
(A.Karakaş/A.Güleç)
KMD-1/ KMD-2/ Amfi B
1216412 Teknik Resim
(B.Kekeç)
TRS-A
13:30 - 15:30
1216801 Kimya Müh. Tasarımı II
(Ö. Şahin)
KMD-1/ KMD-2
1216816 Kimya Müh. Uyg. II
( Böl. Öğr. El.)
15:30 - 17:00
16.04.2014
Perşembe
08:30 - 10:30
1216607 Kimya Müh. Mat. Model.
(Ö. ŞAHİN)
KMD-1/ KMD-2
13:30 - 15:30
08:30 - 10:30
17.04.2014
Cuma
1216401 Nümerik Analiz
(O. Karaoğlu)
KMD-1/ KMD-2
10:30 - 12:00
15:30 - 17:00
IV. Sınıf
1216803 Kimyasal Teknolojiler II
(M. Kuş)
KMD-1/ KMD-2
10:30 - 12:00
15:30 - 17:00
12.04.2014
Pazar
II. Sınıf
1216201 Matematik II
(N.B. Şavaşaneril)
KMD-1/KMD-2/ TRS-A/ Amfi B
1216211 AİİT II
(B. Ünal)
KMD-1/KMD-2/ Amfi B
1216802 Kimya Mühendisliği Lab. II
(A.A. Ceyhan)
KMD-1/ KMD-2
10:30 - 12:00
1216619 Temel İşlemler
(M. Can)
KMD-1 / KMD-2
13:30 - 15:30
15:30 - 17:00
Doç. Dr. Gülnare AHMETLĠ
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı
1216411 Kimyasal Proses Hesap. II
(H. Deveci)
KMD-1/ KMD-2/ MF-2
Doç. Dr. Mehmet Muzaffer KARADAĞ
Dekan Yardımcısı
Download

2014-2015 Bahar Dönemi Vize Sınav Programı