SİMAV FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI MART AYI PANSİYON NÖBET ÇİZELGESİ
TARİH
GÜN
ERKEK PANSİYONU
KIZ PANSİYONU
01.03.2015
PAZAR
Tuğçe Damla DĠNÇER
Fethi DĠNÇER
Halil DUMLUPINAR
02.03.2015
PAZARTESĠ
Tuğçe Damla DĠNÇER
Fethi DĠNÇER
Halil DUMLUPINAR
03.03.2015
SALI
Refika BERBEROĞLU
Hüseyin VURAL
Ġsmail BULUT
04.03.2015
ÇARġAMBA
Esra MANTAR
Mehmet PEKSAK
Turan AKBULUT
05.03.2015
PERġEMBE
Ferihan ÖZGÜN
Metin GÜNAL
Fevzi AYSU
06.03.2015
CUMA
Ferihan ÖZGÜN
Mehmet DEMĠRLĠ
Nureddin YILDIRIM
07.03.2015
CUMARTESĠ
Ferihan ÖZGÜN
Esim ÇALIġ
Metin GÜNAL
08.03.2015
PAZAR
Esra MANTAR
Nureddin YILDIRIM
Fevzi AYSU
09.03.2015
PAZARTESĠ
Refika BERBEROĞLU
Ġsmail BULUT
Metin GÜNAL
10.03.2015
SALI
Semra ÖZALP
Esim ÇALIġ
Hüseyin VURAL
11.03.2015
ÇARġAMBA
Hatice AYDIN
Mehmet PEKSAK
Turan AKBULUT
12.03.2015
PERġEMBE
Ferihan ÖZGÜN
Nureddin YILDIRIM
Fevzi AYSU
13.03.2015
CUMA
Refika BERBEROĞLU
Mehmet DEMĠRLĠ
Halil DUMLUPINAR
14.03.2015
CUMARTESĠ
Refika BERBEROĞLU
Metin GÜNAL
Halil DUMLUPINAR
15.03.2015
PAZAR
Tuğçe Damla DĠNÇER
Fethi DĠNÇER
Halil DUMLUPINAR
16.03.2015
PAZARTESĠ
Tuğçe Damla DĠNÇER
Fethi DĠNÇER
Ġsmail BULUT
17.03.2015
SALI
Mukadder TEPE
Hüseyin VURAL
Fevzi AYSU
18.03.2015
ÇARġAMBA
Esra MANTAR
Mehmet PEKSAK
Turan AKBULUT
19.03.2015
PERġEMBE
Esra MANTAR
Metin GÜNAL
Fevzi AYSU
20.03.2015
CUMA
Hatice AYDIN
Mehmet DEMĠRLĠ
Ġsmail BULUT
21.03.2015
CUMARTESĠ
Hatice AYDIN
Nureddin YILDIRIM
Esim ÇALIġ
22.03.2015
PAZAR
Refika BERBEROĞLU
Hüseyin VURAL
Ġsmail BULUT
23.03.2015
PAZARTESĠ
Ferihan ÖZGÜN
Nureddin YILDIRIM
Metin GÜNAL
24.03.2015
SALI
Mukadder TEPE
Ġsmail BULUT
Esim ÇALIġ
25.03.2015
ÇARġAMBA
Hatice AYDIN
Mehmet PEKSAK
Turan AKBULUT
26.03.2015
PERġEMBE
Esra MANTAR
Metin GÜNAL
Fevzi AYSU
27.03.2015
CUMA
Esra MANTAR
Nureddin YILDIRIM
Halil DUMLUPINAR
28.03.2015
CUMARTESĠ
Esra MANTAR
Ġsmail BULUT
Halil DUMLUPINAR
29.03.2015
PAZAR
Hatice AYDIN
Hüseyin VURAL
Halil DUMLUPINAR
30.03.2015
PAZARTESĠ
Refika BERBEROĞLU
Nureddin YILDIRIM
Turan AKBULUT
31.03.2015
SALI
Semra ÖZALP
Ġsmail BULUT
Esim ÇALIġ
PANSİYON NÖBET TALİMATI :
1- Pansiyon nöbetleri 24 saat olup; sabah saat 09.00' da baĢlar ertesi gün saat 09.00' da son bulur.
2- Nöbet süresince meydana gelen olaylar, nöbet defterine rapor edilir ve okul idaresine bildirilir.
3- Öğretmen, nöbet süresince pansiyonun bütün birimlerinin temizlik, düzen, bakım ve personel denetiminden sorumludur.
4- Nöbetçi öğretmen pansiyon günlük vakit çizelgesini uygular.
6- Nöbetçi öğretmen okul idaresinin direktifleri doğrultusunda uygulama yapacaktır. KiĢisel uygulama yapamaz.
7- Nöbetçi öğretmen nöbet hizmetlerinin yürütülmesinde okul idaresine karĢı sorumludur.
8- Nöbetçi öğretmen pansiyona gelen öğrenci velilerini ve üçüncü Ģahıs kiĢileri anında okul idaresine bildirecektir.
UYGUNDUR
27.02.2015
Bayram AKTEKE
Pansiyon Müdür Yardımcısı
Hamza KARA
Okul Müdürü
Download

TARİH GÜN KIZ PANSİYONU 01.03.2015 PAZAR Tuğçe Damla