DENĠZLĠ POLĠSEVĠ 2014 YILI SALON ÜCRETLERĠ
FĠYATI
SALON
120 KiĢilik Konferans Salonu
Çok Amaçlı Salon ( Düğün,NiĢan,Kına )
Nikah Organizasyonu
TEġKĠLAT : 300 KiĢilik Düğün Salonu
Kuru Pasta( 30 Kg)
435,00 TL
Meşrubat(30 Adet 1 Lt lik Fanta,(60 Adet 1 Lt kola)
225,00 TL
Yaş Pasta( 300 Kişilik)Su ( 90 Adet 1,5 Lt lik)
440,00 TL
Müzik ( Klavye )
600,00 TL
Sandalye giydirmesi
150,00 TL
İşçilik
150,00 TL
TEġKĠLAT
( HAFTA ĠÇĠ )
TEġKĠLAT
( CUMA,CUMARTESĠ,PAZAR )
ONAYLI
( HAFTA ĠÇĠ )
ONAYLI MĠSAFĠR
( CUMA,CUMARTESĠ,PAZAR )
500,00 TL
750,00 TL
500,00 TL
750,00 TL
1.000,00 TL
1.500,00 TL
400,00 TL
600,00 TL
750,00 TL
1.200,00 TL
2.500,00 TL
2.750,00 TL
3.800,00 TL
4.300,00 TL
TOPLAM 2.000,00 TL
ONAYLI : 300 KiĢilik Düğün Salonu
Kuru Pasta( 30 Kg)
522,00 TL
Meşrubat(30 Adet 1 Lt lik Fanta,(60 Adet 1 Lt kola)
270,00 TL
Yaş Pasta( 300 Kişilik)Su ( 90 Adet 1,5 Lt lik)
528,00 TL
Müzik ( Klavye )
750,00 TL
Sandalye giydirmesi
230,00 TL
İşçilik
500,00 TL
TOPLAM 2.800,00 TL
NOT : HAVUZBAġI DÜĞÜN, NĠġAN, KINA ORGANĠZASYONLARINDA EKSTRA 2000,00 TL ÜCRET ALINIR.
Download

denizli polisevi 2014 yılı salon ücretleri için tıklayınız