AYVACIK ĠLÇESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ NÖBET LĠSTESĠ
SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ WEP ADRESĠ:
http://shsm.gov.tr/
BAĞLI OLDUĞU ĠLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ:
AYVACIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ
BAĞLI OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN ADRESĠ:
Eyüp Sultan Mah. Molla Gülhani Sok. No:13 Ayvacık /SAMSUN
BAĞLI OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN TEL. NO:
5317753613
ÇALIġMA SAATĠ:
09:00:17:00
AĠLE HEKĠMĠ ASIL
ZAMAN DĠLĠMĠ
TARĠH
GÜN
04.04.2015
CUMARTESĠ
18.04.2015
CUMARTESĠ
AH ASM ADI
ADI-SOYADI
ADI-SOYADI
AYVACIK KARġIDÖNGEL
SERKAN SERĠNSÖZ SĠNAN AKSÜT
ASM
AYVACIK DÖNGEL ASM
AYVACIK MERKEZ ASM
AYVACIK MERKEZ ASM
25.04.2015
AĠLE SAĞLIĞI
ELEMANI ASIL
CUMARTESĠ
AĠLE HEKĠMĠ
YEDEK
ASIL NÖBET
TUTULACAK BĠRĠM
ADI-SOYADI
AYVACIK TSM
SERKAN SAKA
SERKAN SAKA
DUYGU DĠKBIYIK AYVACIK DÖNGEL ASM
ABDULLAH
KARABÜK
ERHAN
DEMĠRKILIÇ
MERVE
BALCIOĞLU
AYVACIK MERKEZ ASM
ASUMAN AKSOY
AYVACIK MERKEZ ASM
AYVACIK MERKEZ ASM
NĠLÜFER ÇAKMAK SONER AYGÜN
AYVACIK MERKEZ ASM
AYVACIK MERKEZ ASM
AHMET ADALI
AYVACIK MERKEZ ASM
SERKAN
SERĠNSÖZ
AĠLE SAĞLIĞI
ELEMANI YEDEK
YEDEK NÖBET
TUTULACAK
ADI-SOYADI
BĠRĠM
AYVACIK
DUYGU DĠKBIYIK
DÖNGEL ASM
SĠNAN AKSÜT
AYVACIK TSM
ULAġIM VE ĠLETĠġĠM
BĠLGĠLERĠ(ASIL)
ASM ADRESĠ
Ayvacık KarĢıdöngel
Sağlık Ocağı Binası
Ayvacık Döngel Köyü
Sağlıkevi Binası
Eyüp Sultan M. Molla
Gürani Sok. No:16
AYVACIK
ASM TEL.NO
819 00 70
819 00 33
813 22 83
Download

tıklayınız... - Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü