ÖZEL AHMET ġĠMġEK ANADOLU LĠSESĠ
2014-2015 EĞĠTĠM YILI VELĠ-ÖĞRETMEN GÖRÜġME GÜN VE SAATLERĠ
1
UMUT VURDU
11-12.Sınıflar Müd. Yard.
Haftaçi 9.00-16.00
2
CAN AYDÖNER
10.Sınıflar Müd. Yard.
Haftaçi 9.00-16.00
3
GÜLAY KOÇ
9.Sınıflar Müd. Yard.
4
SEZGĠN GÖK
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
Haftaçi 9.00-16.00
SALI 10:40 - 11:20
5
ABDURRAHMAN YÜKSEL
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
CUMA 12:20- 13:00
6
SEDAT DEMĠRKAYA
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
SALI 11:30- 12:10
7
SÜREYYA YILDIZ
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
PAZARTESĠ 12:20- 13:00
8
AHMET ÖZTABAK
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
SALI 11:30- 12:10
9
MÜGE SAKALLI
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
CUMA 11:30-12:10
10
DENĠZ HACIHALĠLOĞLU
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
CUMA 12:20- 13:00
11
TUĞBA ÖZBEK
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
SALI 11:30- 12:10
12
ARĠFE S.VARĠNLĠOĞLU
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
PERġEMBE 12:30- 12:10
13
AYġEGÜL PAR
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
CUMA 12:30- 12:10
14
SEMA KORKMAZ
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
PAZARTESĠ 10:40- 11:20
15
MERVE KABATAġ
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
ÇARġAMBA 11:30- 12:10
16
MĠRAY NACAK
T.DĠLĠ VE EDE.ÖĞR.
PAZARTESĠ 11:30- 12:10
17
NEVĠN ÇÖMEZ
TARĠH ÖĞR.
PAZARTESĠ 11:30- 12:10
18
NEġE AYDIN DIZMAN
TARĠH ÖĞR.
ÇARġAMBA 12:20- 13:00
19
SANĠYE TAN
TARĠH ÖĞR.
ĠZĠNLĠ
20
DERYA KAYA
TARĠH ÖĞR.
SALI 11:30- 12:10
21
DENĠZ ġAHĠN
TARĠH ÖĞR.
CUMA 10:40- 11:20
22
MEHMET ÖNCEL
DĠN KÜL.VE AHLAK BĠL.
SALI 12:20- 13:00
23
FARUK UZUN
DĠN KÜLTÜRÜ VE AH.BĠL.
PERġEMBE 13:35- 14:15
24
ĠRFAN ÇIĞMAN
COĞRAFYA ÖĞR.
PAZARTESĠ 12:20- 13:00
25
ESRA KOCAOĞLU
COĞRAFYA ÖĞR.
ÇARġAMBA 11:30- 12:10
26
BÜLENT AYDIN
COĞRAFYA ÖĞR.
ÇARġAMBA 10:40- 11:20
27
HANDAN ÖN
COĞRAFYA ÖĞR.
SALI 10:40 - 11:20
28
FATMA DEMĠRKAYA
REHBER ÖĞR.
Haftaçi 9.00-16.00
29
SULTAN ASLAN
REHBER ÖĞR.
Haftaçi 9.00-16.00
30
ESRA ARTUĞ
REHBER ÖĞR.
31
ESRA DEMĠRCĠ
FELSEFE ÖĞR.
Haftaçi 9.00-16.00
PAZARTESĠ 12:20- 13:00
32
ELĠF SELĠN TOMBULOĞLU
FELSEFE ÖĞR.
ÇARġAMBA 10:40- 11:20
33
EDA HAYRĠOĞULLARI
FELSEFE ÖĞR.
SALI 12:20- 13:00
34
ALĠ HAYDAR YILMAZ
FĠZĠK ÖĞR.
CUMA 12:20- 13:00
35
CANAN HOCAOĞLU
FĠZĠK ÖĞR.
SALI 11:30- 12:10
36
RUKEN KARAHALLI
FĠZĠK ÖĞR.
ÇARġAMBA 11:30- 12:10
37
DĠLER ÖZOĞUL
FĠZĠK ÖĞR.
ÇARġAMBA 12:20- 13:00
38
YUNUS ÖZKAN
KĠMYA ÖĞR.
SALI 11:30- 12:10
39
TÜRKAN KARTAL DEMĠR
KĠMYA ÖĞR.
ÇARġAMBA 12:20- 13:00
40
ARZU KATRANCI
KĠMYA ÖĞR.
CUMA 11:30-12:10
41
EMEL KIR
BĠYOLOJĠ ÖĞR.
SALI 13:35- 14:15
42
TUĞBA ERCAN
BĠYOLOJĠ ÖĞR.
ÇARġAMBA 11:30- 12:10
43
CEREN YILDIZ(UYSAL)
BĠYOLOJĠ ÖĞR.
PERġEMBE 12:20- 13:00
44
E. ġEBNEM TUĞKAN(GÜR)
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
SALI 12:20- 13:00
45
MĠNE KOÇ(SEKMEN)
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
PAZARTESĠ 11:30- 12:10
46
HÜLYA EĞĠLMEZ
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
PAZARTESĠ 10:40- 11:20
47
ÖZLEM PERVAN
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
PAZARTESĠ 12:20- 13:00
48
CAVĠT TAMER ÇETĠNTAġ
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
SALI 09:50- 10:30
49
YAVUZ ZÜLFĠKAROĞLU
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
ÇARġAMBA 11:30- 12:10
50
GÖKÇE BESLER
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
CUMA 11:30-12:10
51
AHMET ġENTÜRK
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
ÇARġAMBA 12:20- 13:00
52
MÜGE EYÜBOĞLU
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
SALI 12:20- 13:00
53
MICHELLE HAZEL MANTLE
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
CUMA 11:30-12:10
54
YAġAR BĠTER
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
ÇARġAMBA 11:30- 12:10
55
ĠZLEN ALTAN
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
CUMA 12:20- 13:00
56
DUYGU AKTAġ SUNGUR
ĠNGĠLĠZCE ÖĞR.
PAZARTESĠ 11:30- 12:10
57
GAYE KULA
ALMANCA ÖĞR.
PAZARTESĠ 10:40- 11:20
58
ASLI GÖRGÜLÜ
ALMANCA ÖĞR.
ÇARġAMBA 11:30- 12:10
59
EMĠNE ALTUNIġIK
ALMANCA ÖĞR.
SALI 09:50- 10:30
60
NURDAN BAKMAZ
ALMANCA ÖĞR.
ÇARġAMBA 12:20- 13:00
61
CEZMĠ ÖZDEMĠR
MATEMATĠK ÖĞR.
PAZARTESĠ 13:30- 14:15
62
HASAN GEDĠK
MATEMATĠK ÖĞR.
PERġEMBE 11:30- 12:10
63
ĠBRAHĠM AYDIN
MATEMATĠK ÖĞR.
PERġEMBE 12:20- 13:00
64
MEHMET OLGAÇ
MATEMATĠK ÖĞR.
PAZARTESĠ 12:20- 13:00
65
OLCAY ÖNCÜ
MATEMATĠK ÖĞR.
CUMA 12:20- 13:00
66
HÜLYA ÖRNEK
MATEMATĠK ÖĞR.
ÇARġAMBA 12:20- 13:00
67
ESRA M.ÇAMOĞLU
MATEMATĠK ÖĞR.
PERġEMBE 10:40- 11:20
68
ERSĠN MAHANOĞLU
MATEMATĠK ÖĞR.
SALI 11:30- 12:10
69
EMEL PARLAR
MATEMATĠK ÖĞR.
PERġEMBE 12:20- 13:00
70
EġAY TAġTAN
MATEMATĠK ÖĞR.
PAZARTESĠ 13:35- 14:15
71
GÜRKAN ÇUBUK
MATEMATĠK ÖĞR.
PERġEMBE-CUMA 09:00- 13:30
72
AHMET ÖZDEMĠR
MATEMATĠK ÖĞR.
PERġEMBE 12:20- 13:00
73
ESRA FĠDAN
MATEMATĠK ÖĞR.
CUMA 11:30-12:10
74
MERT DUTLUCA
MATEMATĠK ÖĞR.
SALI 10:40 - 11:20
75
TAMER ĠSKENDER
BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞR.
SALI 10:40 - 11:20
76
OKTAR GÜNAÇTI
BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞR.
SALI 10:40 - 11:20
77
ÇAĞATAYHAN TOPÇUOĞLU BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞR.
SALI 10:40 - 11:20
78
CANSU ÖZGÜL
BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞR.
SALI 10:40 - 11:20
79
YASEMĠN NOYAN
RESĠM ÖĞRETMENĠ
ÇARġAMBA 12:20- 13:00
80
UMUT ERKĠN ÖZLÜ
MÜZĠK ÖĞRETMENĠ
ÇARġAMBA 12:20- 13:00
NOT: Veli - Öğretmen GörüĢmeleri 20 Ekim 2014 - 9 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Download

1.Dönem Lise Veli- Öğretmen Görüşme