26 ŞUBAT 2015 TARİH VE 1315 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI
ANABİLİM DALI
ADI SOYADI
PROGRAMI
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı 19/02/2015 tarih ve 4083 sayılı yazısı
Ayşe Sibel KAZAZOĞLU
Latin Dili ve Edebiyatı-Tezli
Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı 23/02/2015 tarih ve 4370 sayılı yazısı
Ġsmail KOÇAK
Tasavvuf-Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 23/02/2015 tarih ve 4378 sayılı yazısı
Hakan YAZICI
Dinler Tarihi-Tezli
Download

Liste-6