1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ II. ÖRGÜN ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV
PROGRAMI
D.KODU
DERSİN ADI
TARİH
SAAT
DERSLİK
22.01.2015
09:30
E001
13:30
İlgili Bölüm Belirleyecek
E001
TRH 1003
Kültür Tarihi (Toplum,Siyaset,Hukuk)
ATA 101
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I
TRH 1011
Osmanlı Türkçesi(A)
23.01.2015
09:30
TRH 1011
Osmanlı Türkçesi(B)
23.01.2015
09:30
E004
YAD 101
İngilizce I (A)
23.01.2015
13:30
E001-E014
YAD 101
İngilizce I (B)
23.01.2015
13:30
E001-E014
TRH 1009
Tarih Metodolojisi
26.01.2015
09:30
E004
TUD 101
Türk Dili I
TRH 1001
Orta Asya Tarihi (Eskiçağ-Ortaçağ)
TRH 1005
Eskiçağ Tarihi(Mezopotamya,Mısır,Anadolu)
TRH 2015
Osmanlı Tarihi Metinler II
TRH2073
Bursa Kent Tarihi
TRH2055
TRH 2065
22.01.2015
13:30
E001
09:30
E001-E013
09:30
E001-E013
22.01.2015
15:00
E004
22.01.2015
11:00
E014
Ortaçağ Avrupa Tarihi
23.01.2015
11:00
E014
Anadolu Uygarlıkları
23.01.2015
15:00
E014
TRH 2001
Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Tarihi
26.01.2015
15:00
E001
TRH2069
Türk Kültür Tarihi
26.01.2015
11:00
E014
TRH 2009
Bizans Tarihi
27.01.2015
11:00
E001
TRH 2063
Eskiçağ Akdeniz Dünyası
27.01.2015
15:00
E014
TRH 2007
İslam Devletleri Tarihi (1258'e kadar)
28.01.2015
15:00
E001
TRH 3057
Atatürkçü Düşüncenin Değerlendirilmesi
22.01.2015
13:30
E004
TRH 3073
Ortadoğu'da Dinler Tarihi
23.01.2015
09:30
TRH 3011
Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi (1451-1789)
23.01.2015
13:30
E004
TRH 3063
Aydınlanma Tarihi
26.01.2015
09:30
E014
TRH 3009
Osmanlı Siyasal Tarihi (1451-1789)
26.01.2015
13:30
E004
TRH 3067
Osmanlı Diplomatikası
27.01.2015
09:30
E014
TRH 3005
Balkan Tarihi
27.01.2015
13:30
E004
TRH 3071
Osmanlı Taşrasında Sosyo-Ekonomik Değişim
28.01.2015
09:30
E014
TRH 3013
Yeniçağ Avrupa Tarihi
28.01.2015
13:30
E004
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
E014
22.01.2015
09:30
E011
TRH 4013
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları(A)
22.01.2015
11:00
E014
TRH 4013
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları(B)
22.01.2015
11:00
E014
TRH 4059
Yerel Tarih
22.01.2015
15:00
E013
23.01.2015
09:30
E011
TRH4069
TRH4069
Tarih Biliminde Araştırma Projeleri (A)
Tarih Biliminde Araştırma Projeleri (B)
TRH 4001
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Siyaset-Dış Politika)
23.01.2015
11:00
E004
TRH 4091
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları
23.01.2015
15:00
E013
09:30
E011
TRH4069
Tarih Biliminde Araştırma Projeleri (H)
26.01.2015
TRH 4089
Osmanlı Devleti'nde Azınlıklar
26.01.2015
11:00
E004
TRH4071
Yakınçağ Arşiv Metinleri
26.01.2015
15:00
E013
TRH 4015
Çağdaş Dünya Tarihi
27.01.2015
11:00
E004
TRH 4063
Çağdaş Tarih İncelemeleri
27.01.2015
15:00
E013
TRH 0503
Türk Tasavvuf Kültürü
28.01.2015
11:00
E004
28.01.2015
11:00
E 001
28.01.2015
11:00
E014
(Genel Seçmeli)
TRH 0507
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları
TRH 0501
Çağdaş Yunanca
(Genel Seçmeli)
(Genel Seçmeli)
GÖZETMEN
Prof.Dr.Cafer ÇİFTÇİ
TARİH BÖLÜMÜ BAŞKANI
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi II