IŞIL VAR
Doç.Dr.
Akademic CV
Posta adresi: Çukurova Universitesi, Ziraat Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Balcalı,01330 Adana/TURKİYE
Telefon + 90 322 338 72 54-60 (196 ext.)
Email: [email protected]
Website: www.cu.edu.tr
Eğitim ve Araştırma Bilgileri
Çukurova Universitesi, (Adana)
Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Eylül 1996- Mart 2013: Dersler : Genel Mikrobioloji,
Mikrobiyolojik Kalite Kontrol, Gıda Mikrobiyolojisi, HijyenSanitasyon, Deontoloji
Fen Bilimleri Enstitüsü Dersleri:
Mayıs 1996- Mart 2013: Gıda Patojenleri, Genel
Mikrobiyoloji, Mikroorganizma Genetiği ve Genetik
Manipülasyonlar, Mikotoksinler ve Analiz Yöntemleri,
Mikrodalga ve mikroorganizma İlişkisi, Mikrobiyal Kaynaklı
Enzimler
Konuk Araştırmacı
Konuk araştırmacı olarak Versmold VFG Labor’da , 14 Ağustos-01 Eylül 2006,
GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) Leonardo da Vinci Projesi, Almanya
Konuk araştırmacı olarak Rutgers Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi
bölümünde “Doğal antimikrobiyaller (örn. bakteriyosin, subtilisin, saponinler,
çinko laktat vb.) ve bunların sinerjik kombinasyonlarının Listeria
monocytogenes, Salmonella, ve E.coli 0157:H7 gibi gıda kaynaklı patojenlerin
biyofilmlerine karşı etkileri” başlıklı araştırma projesi’nde çalışıldı. – 24
Haziran -23 Eylül 2014 –USA. YOK Bursu
Akademik Geçmişi
Ekim1993- Ekim 1995- Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Univ Sussex Univ.-UK
(Post-doc)
1993- Çukurova Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Ph.D. Diploma,
“Yumurtalarda Salmonella Enfeksiyonu ve Isıl İşlemin Salmonell enteritidis PT4
üzerine Etkisi” (DoktoraTezi)
1992- 1993: Public Health Laboratory, Exeter (UK), Doktora tezi
laboratuvar çalışmaları
1987 - Çukurova Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Master, “Çerezlik
Yer Fıstıklarında Aflatoksin Saptanması” (Master tezi)
1984-1987: Master tez çalışmaları, TUBITAK-MAM - Gebze, Turkiye
1982-1983: Kalite Kontrol Mühendsi -Yağ Fabrikası-Adana
1981- Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği
Bölümü (Lisans )
Yürütülen Doktora ve Master Tezleri (Işıl Var danışmanlığında)
-Bazı Probiotik Laktik Asit Bakterilerinin Aflatoksin B1 ve Aflatoksin M1’e Bağlanma Kapasitesinin
ve Aspergillus flavus’un aflatoksin B1 oluşturma Kabiliyeti Üzerine Etkilerinin Araştırılması Master
Projesi, BÜLENT KABAK FBE.2001.YL.21
-Lizozimin Clostridium tyrobutyricum Üzerine Etkisinin Laboratuvar Koşullarında ve Üründe
Araştırılması. Master Projesi Neslihan Özkul FBE.2001.YL.114
-Yer Fıstığında Aflatoksin B1’in Toksik Etkisinin Giderilmesinde Geleneksel Kavurma ve
Mikrodalgada Isıtmanın Etkisi. Master Projesi. Meva Özkarslı- FBE.2001.YL.131
-Piyasadan sağlanan Tahin Helvalarının Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi ve Salmonella spp.
İzolasyonu Master Projesi. Funda Gök- ZF2003YL51
-Çiğ Köfte Yapımında Erik Ekstraktı, Nar Ekşisi ve Limon Suyu Kullanımının Antimikrobiyal
Etkilerinin Araştırılması. Master Projesi. Muhteber Demiralay- ZF2003YL49
-Bazı Mikotoksinlerin Detoksifikasyonunda Lactobacillus ve Bifidobacterium suşlarının Kullanımı
Doktora Projesi. Bülent Kabak- ZF2004D13
-Piyasada bulunan yaş ve kuru üzümlerden küf izolasyonu ve OkratoksinA’nın ELISA yöntemi ile
Saptanması. Master Projesi. Deniz Yalçındağ ZF.2005YL32
-Parça et ve kıymalarda erik ekstraktı, Nar ekşisi ve limon tuzunun antimikrobiyal etkisi. Master
Projesi. Fadim Yapar ZF.2005YL32
-Adana’da Bazı Marketlerde Satışa Sunulan Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Okratoksin A Varlığının
HPLC Yöntemi İle Araştırılması. Master Projesi. Cihan Çelik ZF2006Yl66
-Yaş üzüm, kuru üzüm ve şaraplarda Okratoksin A Varlığının Belirlenmesi. Ç.Ü. Araştırma Fonu
Proje ZF2007BAP39
- “Dondurmalardan izole edilen Listeria spp.’lerin klasik ve moleküler yöntemle tanımlanması”
Master Projesi. Mehmet Fatih Değirmenci ZF2009YL17
- “Tavuk etinden termofilik Campylobacter türlerinin izolasyonu ve tanımlanması”. Master Projesi.
Sevgi Ergeldi ZF2009YL26
- “Dondurmalardan Listeria spp.’lerin izolasyonu ve tanımlanması üzerinde bir araştırma’’Master
Projesi. Ali Tekin ZF2009YL62
- “Tavuk etinden Listeria spp. Izolasyonu ve tanımlanması”.Master Projesi. İsa Değirmenci
ZF2009YL63
-“ Farklı Ambalaj ve Gaz Kompozisyonları ile Modifiye Atmosferde Paketlenen Mantının
Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özelliklerindeki Değişmeler” Sinan Uzunlu Doktora Projesi.
ZF2010D6)
- “Adana‘da Fırın ve Marketlerde Satışa Sunulan Ekmeklerde OTA Varlığının HPLC Yöntemi ile
Araştırılması”,.Master Projesi. Nur Fidan Koç ZF2010YL77
- “Adana İlinde Toplu Yiyecek Hizmeti Veren Bir Firmanın Hijyen Koşullarının Belirlenmesi”
Master Projesi. Çağrı Çelik ZF2013YL41(Aralık 2013-)
- “Tavuk İşletmelerinden ve Tavuklardan İzole Edilen Listeria spp. Türleri Üzerine Listex P100
Bakteriyofajının Etkisi” Master Projesi. Selin Sağlam ZF2013YL55 (19 Aralık 2013-)
- “Ekmek Yapımı Süresince Okratoksin A Yıkımı Üzerine Bir Araştırma” Master Projesi. Özlem
Atasever ZF2013YL58 (19 Aralık 2013-)
Bazı makaleler (seçilmiş)
ERGİNKAYA, Z., VAR, I., “The Microbial Quality of Commercially Bottled Spring
Waters in Turkey”, Archiv für Lebensmittelhygiene, 48,141-142 (1997).
AYDIN, S., ERGİNKAYA, Z., VAR, I., “Antimicrobial Effects of Sodium
Tripolyphosphate and Chlorine on Chicken Carcasss”, Archiv für Lebensmittelhygiene, 53, 68-69, (2002).
OLGUNOĞLU, A.I., POLAT, A., VAR, I., “OLGUNOGLU, A.I., POLAT, A. VAR, I.,
“Physical, Chemical and Microbiological Changes of Pike-Pearch Fillets (Sander
lucioperca Bogotstkaya and Naseka, 1996) during frozen storage (-18oC)”. Turkish
Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26(4), 879-884, (2002).
VAR, I., SAHAN, N., KABAK, B., GÖLGE, O., “The effects of natamycin on the
shelf life of yogurt” . Archiv für Lebensmittelhygiene, 55, 7-9, (2004).
KABAK, B., VAR, I., “Binding of Aflatoxin M1 by Lactobacillus and Bifidobacterium
Strains” Milchwissenschaft, 59(5), 301-303, (2004).
ŞAHAN, N., VAR, I., SAY, D., AKSAN, E., “Microbiological Properties of
Labneh (Concantrated Yoghurt) Stored without vegetable oil at room or
refrigeration temperatures”, Acta Alimentaria 33(2),175-182, (2004).
ERGINKAYA, Z., KAVAS, C., VAR, I., KABAK, B., GUVEN, M., “Antifungal activity
of several lactic acid bacteria and bifidobacteria”, Archiv für Lebensmittelhygiene
55, 52-55(2004).
VAR, I., KABAK, B., “Removal of Aflatoksin by viable and heat-killed lactic acid
bacteria and bifidobacteria”, Archiv für Lebensmittelhygiene, 55, 106-109(2004)
KABAK, B., VAR, I. “The effect of Lactobacillus and Bifidobacterium strains
on the growth and AFB1 production of Aspergillus flavus”, Acta Alimenteria
33(4), 371-376(2004).
VAR, I., ŞAHAN, N., KABAK, B., Yaşar, K., KARACA, O.B. “Effect of some fat
replacers on microflora of low-fat Kashar cheese during ripening”, Archiv für
Lebensmittelhygiene, 56, 114-118, (2005).
VAR, I., ERGINKAYA, Z., GUVEN, M., KABAK, B., “Effects of antifungal agent and
packaging material on microflora of Kashar cheese during storage period”, Food
Control, 17(2), 132-136, (2006)
SAHAN, N.,. VAR, I., YASAR, K., ZORLUGENC, B.,“The effects of using
exopolysaccharide producing cultures on the microbiological, physicochemical and
sensory properties of Ayran”, Archiv für Lebensmittelhygiene, 57, 7/8, 118-123,
(2006).
VAR, I., KABAK,B., GÖK, F., “Survey of Aflatoxin B1 in helva, a traditional Turkish food,
by TLC”. Food Control, Vol: 18, 59-62, (2007).
KABAK, B.,. DOBSON A. D. W., VAR, I. “Strategies to prevent mycotoxin
contamination of food and animal feed: A review.” Critical Reviews in Food
Science and Nutrition. 46; 593-619. (2007)
VAR, I., KABAK,B. Occurence of ochratoxin A in Turkish wines. Microchemical
Journal 86;241-247. (2007)
VAR, I., KABAK,B. ERGINKAYA, Z., “Reduction in ochratoxin A levels in white wine,
following treatment with activated carbon and sodium bentonite”. Food Control,
19;592-598 (2008)
KABAK,B., VAR, I. “Factors affecting the removal of aflatoxin M1 from food model
by Lactobacillus and Bifidobacterium strains”. Journal of Envıronmental Scıence
And Health, Part B Vol. 43, Issue:7, 617-624 (2008).
VAR, I., KABAK, B. “Detection of aflatoxin M1 in milk and dairy products consumed
in Adana, Turkey”. International Journal of Dairy Technology Vol.62:15-18 (2009)
KABAK,B., Brandon, E. F. A.; VAR, I.; Blokland, M.; Sips, A. J.A.M. “Effects of
probiotic bacteria on the bioaccessibility of aflatoxin B1 and Ochratoxin A using an
in vitro digestion model under fed conditions”. Journal of Envıronmental Scıence
And Health, Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. Vol.
44, No.5 p.472-480 (2009).
VAR, I., ERGINKAYA, Z., KABAK, B. “Reduction of Ochratoxin A levels in white
wine by Yeast Treatments”. Journal of the Institute of Brewing. Vol:115. Issue:1,
30-34 (2009).
VAR, I., ERGINKAYA, Z., KABAK, B. Inhibition of ochratoxin A production of
Aspergillus carbonarius by yeast species Czech Journal Of Food Sciences
Volume: 29 Issue: 3 Pages: 291-29 (2011)
Oral ve Poster Bildiriler (seçilmiş)
1-YILMAZ, M. A., VAR, I., EVLİYA, H., BALOĞLU, S., EVLİYA, B. (1985) Çevre Kirliliği ve
Çölleşme. Çölleşen Dünya ve Türkiye Örneği Sempozyumu,
Erzurum. s.786-794.
2-VAR, I. (1993). Salmonella enteritidis PT4 ile Enfekte Olmuş Yumurtalarda Isıl İşlem Uygulaması.
Bildiri. Kükem Dergisi. Cilt: 16, Vol: 16, 8.Kükem Kongresi Özel Sayısı. Ankara.
3-ERGİNKAYA, Z., VAR, I., (1997). Bazı Fermente Gıdalardan ÖldürücüMayaların (Killer Yeast)
İzolasyonu ve Fermente Ürünlerde Starter Kültür Olarak Kullanma Olanaklarının Araştırılması.. Gıda
Mühendisliği lll. Ulusal Sempozyumu 1995-96 Araştırmaları Bildiriler kitabı s. 63-69.
4-ŞAHAN, N., VAR, I., AKIN, M. S. (1998). Taze Urfa Peynirlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve
Bazı Patojen Bakterilerin Aranması. V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. Geleneksel Süt Ürünleri.
21-22 Mayıs. Tekirdağ.s.315-325
5-ŞAHAN, N., VAR, I., AKIN, M. S. (1998). Olgunlaştırılmış Urfa Peynirlerinde Mikrobiyolojik Bir
Çalışma. Gıda Mühendisliği Kongresi.Gaziantep’98. 16-18 Eylül 1998.Gaziantep.s.337-346
6-ÇOKSÖYLER, N., VAR, I., ERGİNKAYA, Z., 1999. Yumurta Akının Bacillus Üzerine
Antimikrobiyal Etkisi. 11. KÜKEM Kongresi 6-9 Eylül Mavigöl- Isparta.
7-PEKEL, Ç., VAR, I., KABAK, B., ŞENER, A., BURCU, Ö. 2003. Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik
Kalitesi. I. Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu.. 17-18 Nisan. Adana. s.1-6
8- AKBAŞ, M., VAR, I., KABAK, B., TAŞHAN, S., BADİ, Ş. 2003. Kakaolu Fındık Kremalarında
Koliform Bakteri ve E.coli aranması. I. Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu. 17-18 Nisan. Adana.s.711
9- VAR, I., YAPAR, F., GÜNAY, M. 2003. Günümüzde Et Ve Et Ürünleri Sektörüne Bakış. 3. Gıda
Mühendisliği Kongresi. 2-4 Ekim.. Ankara s.221-238
10. ZAİMOĞLU, Z., VAR,I., SUCU, M.Y., ORAK, F. 2003. Atıksu Arıtımı İçin Kullanılan Yüzeyaltı
Akışlı Sulakalan Sisteminde Mikrobiyal Giderim Yeteneğinin
Araştırılması. Türkiye’de Çevre
Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV. 9-10 Ekim, Gebze-Kocaeli
11. CIBIK,R., MAIJATAN,T., MALCOVA, M., POSPISILOVA, M., RATSEP,M., SIROVNIK, V.,
TURKOVA, V., VAR, I. (2007) Utilisation of molecular techniques for the identification of
Salmonella from foodstuffs. VTT Symposium (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) Iss.248; p.151158
12. AGEL, E., DUGAR, K., JUVANCIC, M., KUTSAR, L., MACKIW, E., METS, M.,
OZTURKOGLU, S., VAR, I., AKSAN, E., OZTURK, T., BORCAKLI; M., WIRTANEN, G. (2008)
Risk assessment of microbial problems and preventive actions in dairy industry. VTT Symposium
(Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) Iss.251; p.122-148
13. VAR, I. (2012) Mikrobiyal Biyoteknoloji. Çukurova 1. Biyoteknoloji Günleri. Biyoteknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi. Ç.Ü. Ziraat Fak., Akif Kansu Toplantı Salonu, ADANA
14. UZUNLU, S., VAR, I. (2013) Biyoçeşitliliğin Gıda Biyoteknolojisi’ndeki Yeri. Denizli
Biyoçeşitliliği ve Önemi Çalıştayı 29 Kasım. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu, Denizli
Poster
1-VAR, I. ERGİNKAYA, Z. (1997). Hazır Yiyecek ve Mezelerde Salmonella Staphylococcus aureus,
Listeria monocytogenes Gibi Gıda Zehirlenmelerine Neden Olan Bazı Bakterilerin İzolasyonu ve
Tanımlanması. Gıda Mühendisliği lll. Ulusal Sempozyumu 1995-96 Araştırmaları Bildiriler kitabı s
433-438.
2- ÇELIK, C., AKGÜL, H., VAR, I. 2003. Günümüzde Süt ve Süt Ürünleri Sektörüne Bakış. I.
Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu. 17-18 Nisan. Adana. I. Bölgesel Öğrenci Gıda Sempozyumu.
17-18 Nisan. Adana.s.104-110
3- VAR, I., KABAK, B., ÖZKARSLI, M. 2003 Mikotoksin Aranmasında Kullanılan Analiz
Yöntemleri. Mikotoksin Biyoteknolojisi Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı. 17-20 Haziran. Ege
Üniversitesi-EBİLTEM Bornova-İzmir. s.-141-149
4- ÖZKARSLI, M., VAR, I. 2003 Mikrodalgada Kavurmanın Aflatoksin B1 Üzerine Etkisinin
Yerfıstıklarında Araştırılması. 1. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu. 18-19 Eylül. İstanbul Teknik
Üniv.. İstanbul s.178
5- ERGINKAYA, Z., KAVAS, C., VAR, I.., KABAK, B., GUVEN, M. 2003 Antifungal activity of
several lactic acid bacteria and bifidobacteria.. GDL- Kongress Lebensmitteltechnologie 2003.2527.September 2003 Hohenheim-Stuttgart.-Germany.
6.VAR,I., ŞAHAN, N., ZORLUGENÇ, B.ve YAŞAR, K. (2004) “The effects of using different
production methods and commercial cultures on the microbiological properties of Ayran”,
International Dairy Symposium, 24-28 Mayıs, Isparta,
7.KABAK, B., VAR, I., (2004). Süt ve Ürünlerinde Aflatoksin M1 Problemi, Türkiye 8.Gıda
Kongresi. 26-28 Mayıs, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fak., Gıda Müh. Böl. Uludağ İhracatçı Birlikleri,
Bursa, s.6.
8.KABAK, B., VAR, I., (2004). Oligosakkaritlerin Probiyotik Gelişimi ve Canlılığı Üzerine Etkisi,
Türkiye 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fak., Gıda Müh. Böl.- Uludağ
İhracatçı Birlikleri, Bursa, s.29
9.KABAK, B., VAR, I., (2004).”Işınlamanın Küf Gelişimi ve Mikotoksin Kontrolü Üzerine Etkisi”,
Türkiye 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fak., Gıda Müh. Böl.- Uludağ
İhracatçı Birlikleri,Bursa,s.40
10. VAR, I., KABAK, B. (2004) Çiğ Köftenin Gıda Güvenliği Açısından Önemi. Geleneksel Gıdalar
Sempozyumu 23-24 Eylül Yüzüncü Yıl Üniversitesi- TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Van s.206210
11. VAR, I., KABAK, B., PEÇEN, E., YALÇIN, E., EKTIRICI, M. (2004) Geleneksel, Ekstra
Geleneksel ve Ev Tipi Reçellerin Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu
23-24 Eylül Yüzüncü Yıl Üniversitesi- TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Van s.211-214
12. VAR, I., GÖK, F., KABAK, B. (2004) Tahin Helvalarının Mikrobiyolojik Kalitesi Geleneksel
Gıdalar Sempozyumu 23-24 Eylül Yüzüncü Yıl Üniversitesi- TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Van
s.215-218
13. KABAK, B., VAR, I. (2005) Süt ve süt ürünlerinde probiyotik bakterilerin canlılığını etkileyen
faktörler. Gıda Kongresi 19-21 Nisan 2005. Ege Üniversitesi, Mühensdislik Fakültesi, Gıda
Mühendisliği Bölümü. Bornova- İzmir
14. KABAK, B., VAR, I. (2005) Probiyotik bakterilerin canlılığının korunmasinda enkapsülasyon
tekniğinin kullanımı Gıda Kongresi 19-21 Nisan 2005. Ege Üniversitesi, Mühensdislik Fakültesi, Gıda
Mühendisliği Bölümü. Bornova- İzmir
15. KABAK, B., VAR, I. (2005) Fusarium mikotoksinleri. II. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 22-24
Mayıs. İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Maslak-İstanbul s.183
16. KABAK, B., VAR, I. (2005) Mikotoksin analizlerinde biyosensörlerin kullanımı. II. Ulusal
Mikotoksin Sempozyumu, 22-24 Mayıs. İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği
Bölümü Maslak-İstanbul s.184
17. VAR, I., KABAK, B. (2005). Occurrence Aflatoksin M1 in milk and milk products consumed in
Adana, Turkey. 27. Mykotoxin- Workshop 13-15 Juni in Dortmund-Germany
18. KABAK, B., VAR, I. (2006) Mikotoksinlerin Uzaklaştırılmasında Probiyotik Laktik Asit
Bakterilerinin Kullanımı. Türkiye 9. Gıda Kongresi. 24-26 Mayıs, GTD- Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bolu. s.417-420
19. KABAK, B., VAR, I. (2006) Üzüm, Üzüm suyu ve Şarapta Okratoksin A Sorunu. Türkiye 9. Gıda
Kongresi. 24-26 Mayıs, GTD- Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda
Mühendisliği Bölümü, Bolu. s.421-424
20. KABAK, B., VAR, I. (2006) Gida Maddelerinde Mikotoksin Oluşumunun Engellenmesi ve/veya
Ortamdan Uzaklaştırlması Amacıyla Kullanılan Yöntemler. Türkiye 9. Gıda Kongresi. 24-26 Mayıs,
GTD- Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,
Bolu. s.679/1012
21. KABAK, B., VAR, I. (2006) Ülkemiz Açısından Sorun Olan Mikotoksinler ve Riskli Gıda
Maddeleri. Türkiye 9. Gıda Kongresi. 24-26 Mayıs, GTD- Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bolu. s.681-684
22. VAR, I., KABAK, B. (2006) Salmonella Enteritidis Üzerine Mikrodalga Etkisinin Yumurta
Örneklerinde Araştırılması. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 18-20 Eylül, İstanbul.
23. VAR, I., KABAK, B. (2006) Erik ekstraktı, Nar Ekşisi ve Limon Suyunun Çiğ Köftenin
Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 18-20 Eylül,
İstanbul.
24. VAR, I., AKSAN, E., ŞAHAN, N., SAY, D., (2007) Investigation of Moulds in Salted Yoghurts
(Concentrated Yoghurt). Microbial Contaminants and Contamination Routes in Food Industry.1st
Open Seminar arranged by SAFOODNET- Food Safety and Hygiene Networking within New
Member States and Associated Candidate Countries., January 22-23 Espoo,Finland.pp-83-84
25. VAR, I., KABAK, B. (2007) Effect of plum sauce, pomegranate sauce and lemon juice on some
microbiological quality parameters of traditional raw meat-ball (cig köfte). Microbial Contaminants
and Contamination Routes in Food Industry.1st Open Seminar arranged by SAFOODNET- Food
Safety and Hygiene Networking within New Member States and Associated Candidate Countries.,
January 22-23 Espoo,Finland.pp-85-86
26. VAR, I., ERGINKAYA, Z., KABAK, B. (2007), Adsorption of ochratoxin A by Saccharomyces
cerevisiae.Mycotoxin Workshop, 14-16 May, Fellbach, Germany.
27.VAR, I., KABAK, B., ERGINKAYA, Z. (2007) Removal of aflatoxin B1 by Lactobacillus and
Bifidobacterium strains. Mycotoxin Workshop, 14-16 May, Fellbach, Germany.
28.VAR, I., KABAK, B. (2007) Occurrence of ochratoxin A in Turkish wines. Microbial
Contaminants and Contamination Routes in Food Industry. 2nd
Open Seminar arranged by
SAFOODNET- Food Safety and Hygiene Networking within New Member States and Associated
Candidate Countries., 22-23 October, İstanbul,Turkey
29. VAR, I., YALÇINDAĞ, D. (2007) Determination of ochratoxin A by ELISA and isolation of
moulds from grapes and raisins sold in markets and bazaar Microbial Contaminants and
Contamination Routes in Food Industry.2nd Open Seminar arranged by SAFOODNET- Food Safety
and Hygiene Networking within New Member States and Associated Candidate Countries., 22-23
October, İstanbul,Turkey
30.KABAK, B., VAR, I. (2007) Üzüm, Üzüm Suyu ve Şarapda Okratoksin A Varliğini Etkileyen
Faktörler. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım. Ankara
31.VAR, I., EMİNDAYI, M., ASLAN, A., CEYHAN, M., DEMİR, M., KABAK, B. (2007)
Ülkemizde ve Dünyada Tüketime Sunulan Dondurmaların Mikrobiyal Florasına Genel Bir Bakış. 5.
Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım. Ankara.
32.YALÇINDAĞ, D., VAR, I., KABAK, B. (2008) Adana Piyasasında Satışa Sunulan Yaş ve Kuru
Üzümlerde Okratoksin A Varliğı.Türkiye 10. Gıda Kongresi. 21-23 Mayıs. Erzurum
33. TEKELI, A.,KUTLU, H.R.,ÇELIK, L, VAR,I.,YURDAKUL, E., AVCI, A. (2008).The use of
Propolis as an alternative to antibiotic growth promoters in broiler diets. Book of Abstracts, XXIII
World’s Poultry Congress, 30 June to 4 July 2008, Brisbane, Australia, World’s Poultry Science
Journal, 64 (supp.2):482
34. VAR, I., GÖK, F., UZUNLU, S. (2008) Determination of Microbiological Quality of Tahin
Helvas Obtained From Adana,Turkey and isolation of Salmonella spp.Food Micro 2008, The 21st
International ICFMH Symposium: “Evolving microbial food quality and safety”, 1-4 September 2008.
Aberdeen, Scotland.s.478
35. VAR, I., KOÇ, N.F., (2010) Un ve Unlu Mamullerde Mikotoksin Sorunu. 1.Ulusal Palandöken
Toksikoloji Sempozyumu. Atatürk Üniversitesi, Biyoloji Bölümü ve Türk Toksikoloji Derneği, 2830 Mayıs, Atatürk Üniversitesi, Kültür Merkez., Erzurum.s.88-89
36. VAR, I., ZORLUGENÇ, B., URLU, E.DEMİREL,H., BEKMEZ, M., ÜZER, M., BAKIR, Y.
(2011) Adana Piyasasında Satışa Sunulan Tavuklardan Listeria İzolasyonu ve Tanımlaması Üzerine
Bir Araştırma. 7.Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011. Ankara s.113
37. VAR, I., AKBULUT, E., ZORLUGENÇ, B. (2011) Zeytin ve Zeytinyağında Mikotoksin
Problemi. 7.Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011. Ankara s.124
38. VAR, I., UZUNLU, S., DEMİREL, E., ÖZMEN, H., KARA, Ş., GÜLLENDİ, N. (2012) Su,
Sirke ve Ticari Sanitizer ile Yıkamanın Ispanak Mikroflorası Üzerine Etkisi. 3.Gıda Güvenliği
Kongresi. 3-4 Mayıs 2012, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. S.86
39.VAR, I., BALABAN, Y., BAYKAL N., BOZKAN, G., DİNDAR, B., ORAL, L.A.,
YÜKSEL, S., ATASEVER, Ö. (2012) Piyasada Satışa Sunulan Şirden Dolmalarının Mikrobiyolojik
Kalitesinin Araştırılması. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu,10-12 Mayıs 2012. S.247-248
40. VAR, I., SUZUNLU, S. (2012) Phage Applications in Food Safety.Bacterophages and ProbioticsAlternatives to Antibiotics Conference. 1-4 July 2012. Tbilisi,Georgia. S.89
41. VAR, I., OZKUL, N. and UZUNLU, S. (2012) Investigation on the effect of lysosyme on
Clostridium tyrobutyricum in vitro and on produced cheese. 23rd International ICFMH
Symposium, FoodMicro 2012 Global Issues in Food Microbiology, 3-7 September, 2012
Istanbul
Ödüller
Post-doc araştırma bursu
TÜBİTAK -Türkiye
1994
2. SAFOODNET Project seminer bursu
VTT Technical Research
Centre of Finland
2007
Akademik ve Diğer Görevleri:
2012 – 2014
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube başkanlığı
2009 –
Lisans öğrenci danışmanlığı
2009 –
Sosyal ve sportif komisyon üyeliği. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
2011-2012
Kitap editörlüğü komisyonu, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
2011 –
Doç.Dr. Ç.Ü. Z.F. Gıda mühendsiliği Bölümü Mikrobiyoloji dalında
1996-2011
Yrd.Doç.Dr. Ç.Ü. Z.F. Gıda mühendsiliği Bölümü Mikrobiyoloji
dalında
1999 – 2003
Lisans öğrenci danışmanlığı
1983-1996
Sosyal ve sportif komisyon üyeliği. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
1983-1996
Asistan, Ç.Ü. Z.F. Gıda mühendsiliği Bölümü Mikrobiyoloji dalında
Download

Academic CVs - Çukurova Üniversitesi