X. Temel Artroplas Kursu
19-20 Eylül 2014
Crowne Plaza Otel, Ankara
www.artroplas .org.tr
X. Temel Artroplas Kursu
19-20 Eylül 2014, Crowne Plaza Otel, Ankara
Sevgili Meslektaşlarım,
Kalça Diz Artroplas Derneği'nin, 19-20 Eylül 2014 tarihinde Ankara Crowne Plaza
Otel'de düzenleyeceği X. Temel Kalça Diz Artroplas Kursu'nu sizlere duyurmak ve
davet etmek is yorum.
İki gün devam edecek kurs da Kalça ve Diz Artroplas si ile ilgili temel konular
deneyimli konuşmacılar tara ndan anla lacak, kursiyerlerin ak f ka lımlarını
sağlamak için geniş tar şma zaman ve olanaklarına imkan tanınacak r.
Derneğimiz tara ndan her sene Temel ve İleri Artroplas Kursları düzenlenerek
günümüz Ortopedisinde yaygın uygulanan Kalça, Diz Artroplas Cerrahilerinin
teorik ve pra k eği mlerinin verilmesi hedeflenilmektedir.
Etkin bir temel kurs amacıyla, ka lımcı sayısı 50 ile sınırlandırılmış olup erken
başvurulara öncelik tanınacak r.
X. Temel Artroplas Kursu'nda görüşmek üzere, derneğimiz adına hepinize saygı ve
sevgilerimizi sunuyorum.
Prof. Dr. E. Ertuğrul Şener
Kurs Başkanı, KDAD Genel Sekreteri
X. Temel Artroplas Kursu
19-20 Eylül 2014, Crowne Plaza Otel, Ankara
19 EYLÜL 2014, CUMA
08:30–08:40 Açılış
Prof. Dr. Ertuğrul Şener
Kurs Başkanı
Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen
Kalça Diz Artroplas Derneği Başkanı
Panel I : KALÇA ARTROPLASTİSİ TEMEL BİLGİLER
Panel Başkanı : Dr. Bülent A la
08:40–08:48 Artroplas Açısından Kalça Anatomisi
Dr. Bülent Özkurt
08:48–08:56 Kalça Biyomekaniği
Dr. Mahmut Uğurlu
08:56–09:04 Osteoartrit Etyopatogenezi
Dr. Servet Tunay
09:04–09:12 Kalça Osteoartrit Muayenesi ve TKP
Endikasyonu
Dr. Ali Biçimoğlu
09:12–09:20 Artroplas Açısından Radyoloji
Dr. Nadir Yalçın
09:20–09:28 Osteoartrit MRI değerlendirme
Dr. Yusuf Öner
09:28–09:36 TKP öncesi tedavi seçenekleri
Dr. Bülent A lla
09:36–10:00 Tar şma
10:00–10:20 KAHVE ARASI
Panel II : PROTEZ SEÇİMİ
Panel Başkanı : Dr. Mümtaz Alparslan
10:20–10:28 Çimentosuz TKP'de Üre m, Tasarım,
Malzeme
Dr. Erdal Cila
10:28–10:36 Çimentolu TKP'de Üre m, Tasarım,
Malzeme
Dr. Burak Beksaç
10:36–10:44 PE–Metal , PE-Seramik Eklem Yüzeyleri
Dr. Mümtaz Alparslan
10:44–10:52 Seramik Seramik , Metal-Metal Eklem
Yüzeyleri
Dr. Fahri Erdoğan
10:52–11:00 Uygun Baş Çapı ve Ofset Ne Olmalı
Dr. Aykın Şimşek
11:00–11:20 Tar şma
Panel III : AMELİYATA HAZIRLIK
Panel Başkanı : Dr. Faik Al ntaş
11:20–11:28 Kalça Ameliya Öncesi Hazırlık ve
Planlama
Dr. Fa h Pes lci
11:28–11:36 Artroplas de VTE Proflaksisi
Dr. Faik Al ntaş
11:36–11:44 Enfeksiyondan Korunmak ve Proflaksi
Dr. Kerem Başarır
11:44–11:52 Anestezi Yöntemleri ve Ağrı Kontrolü
Dr. İrfan Güngör
11:52–12:15 Tar şma
12:15–13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL IV: TKP AMELİYAT (VİDEO)
Panel Başkanı–Dr. Nejat Güney
13:30–13:38 Lateral Giriş
Dr. Fahri Erdoğan
13:38–13:46 Posterior Giriş
Dr.Ali Bak r
13:46–13:54 Anterior Giriş
Dr. İlker Çe n
13:54–14:04 Çimentolu Asetabulum
Dr. Nejat Güney
14:04–14:12 Çimentolu Femur
Dr. Bülent Erdemli
14:12–14:20 Çimentosuz Asetabulum
Dr. Emre Toğrul
14:20–14:28 Çimentosuz Femur
Dr. Burak Beksaç
14:28–14:50 Tar şma
14:50–15:10 KAHVE ARASI
PANEL V: ÖZELLİKLİ KALÇA PROTEZLERİ
Panel Başkanı: Dr. Remzi Tözün
15:10–15:18 Romatoid Artri e TKP
Dr. Nejat Güney
15:18–15:26 Displazik Kalçada TKP
Dr. Remzi Tözün
15:26–15:34 Kalça Çevresi Kırıklarında TKP
Dr. Ömer Faruk Bilgen
15:34–15:42 FAS Tanı ve Tedavi Prensipleri
Dr. Aykın Şimşek
X. Temel Artroplas Kursu
19-20 Eylül 2014, Crowne Plaza Otel, Ankara
15:42–15:50 Kalça AVN: Klinik ve Radyoloji
Dr. Faik Al ntaş
15:50–15:58 Kalça AVN Tedavisi
Dr. Erdal Cila
15:58–16:20 Tar şma
PANEL VI: TKP KOMPLİKASYONLARI
Panel Başkanı: Dr. Ali Bak r
16:20–16:28 Osteolizİ Nasıl Engelleriz?
Dr. Emre Toğrul
16:28–16:36 TKP sonrası İnstabilite
Dr. Mümtaz Alparslan
16:36–16:44 Ameliyat Sonrası Ağrılı Kalça
Dr. Çe n Önder
16:44–17:02 Ameliyat Sonrası Uzunluk Farkı
Dr. Murat Bozkurt
17:02–17:10 TKP Sırasında ve Sonrasında
Periproste k
Kırıklar
Dr. Ali Bak r
17:10–17:18 TKP sonrası Rehabilitasyon ve Yaşama
Dönüş
Dr. Sadık Bilgen
17:18–17:45 Tar şma
20 EYLÜL 2014, CUMARTESİ
PANEL VII : DİZ ARTROPLASTİSİNDE TEMEL BİLGİLER
Panel Başkanı: Dr. Mustafa Başbozkurt
08:30–08:38 Artroplas Açısından Diz Anatomisi
Dr. Bülent Özkurt
08:38–08:46 Diz Biyomekaniği
Dr. Ömür Çağlar
08:46–08:54 Diz Osteoartrit Muayenesi ve Artroplas
Endikasyonu
Dr. Fa h Pes lci
08:54–09:02 TDP öncesi Tıbbi Tedavi, Eklem içi
Enjeksiyonlar
Dr. Cemil Yıldız
09:02–09:10 Diz Artroplas si öncesi Cerrahi Tedavi
Seçenekleri
Dr. Nevres Aydoğan
09:10–09:18 Bilateral TDP kime Uygulanmamalı?
Dr. Mustafa Başbozkurt
09:18–09:30 Tar şma
PANEL VIII : PROTEZE KARAR VERMEK
Panel Başkanı : Bülent Erdemli
09:30–09:38 Hemicap ve Sınırlı Artroplas
Uygulamaları
Dr. Mahmut N. Doral
09:38–09:46 TDP öncesi Planlama
Dr. Yalçın Tabak
09:46–09:54 PS.PR, Yüksek Fleksiyon Sağlayan
Tasarım Endikasyonları
Dr. Murat Bozkurt
09:54–10:02 TDP'de Polie len Tasarımları
Dr. Kerem Başarır
10:02–10:20 Tar şma
10:20–10:40 KAHVE ARASI
PANEL IX : TDP AMELİYATI
Panel Başkanı: Dr. Mazhar Tokgözoğlu
10:40–10:48 Turnike Kullanımı, Kanama Kontrolü
Dr. Cemil Yıldız
10:48–10:56 Standart ve Genişle lmiş Diz Açılımı
Dr. Mustafa Başbozkurt
10:56–11:04 Kemik Kesileri ve Aralık Eşitliği
Dr. Yaman Sarpel
11:04–11:12 TDP'de Hareket Açıklığı Nasıl Ar rılır?
Dr. Yaman Sarpel
11:12–11:20 TDP'de Patellar Komponent
Dr. Burak Akan
11:20–11:28 Bağı Koruyan TDP Uygulaması (VİDEO)
Dr. Ertuğrul Şener
11:28–11:36 Bağı Kesen TDP Uygulaması (VİDEO)
Dr. Mazhar Tokgözoğlu
11:36–11:44 Unikondiler Diz Protezi Uygulaması
(VİDEO)
Dr. İlker Çe n
11:44–12:15 Tar şma
12:15–13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL X : SORUNLU DİZDE TDP
Panel Başkanı: Dr. Ertuğrul Şener
13:30–13:38 Eklem Dışı Deformitelerde TDP
Dr. Remzi Tözün
13:38–13:46 Valgus Dizde TDP
X. Temel Artroplas Kursu
19-20 Eylül 2014, Crowne Plaza Otel, Ankara
Dr. Baha n Güzel
13:46–13:54 Varus Dizde TDP
Dr. Ertuğrul Şener
13:54–14:02 Sert ve İnstabil Dizde TDP
Dr. Bülent A lla
14:02–14:10 Fleksiyon Kontraktüründe TDP
Dr. Bülent Erdemli
14:10–14:30 Tar şma
14:30–14:50 KAHVE ARASI
PANEL XI : KOMPLİKASYONLAR
Panel Başkanı: Dr. Ömer Faruk Bilgen
14:50–14:58 TDP Sonrası Hareket Kısıtlılığı ve Ağrı
Dr. Baha n Güzel
14:58–15:06 TDP Sırasında ve Sonrasında
Periproste k Kırıklar
Dr. Servet Tunay
15:06–15:14 Artroplas de Enfeksiyon Tanısı
Dr. Ömür Çağlar
15:14–15:22 Artroplas Sonrası Tek Aşamalı
Enfeksiyon Tedavisi
Dr. Ömer Faruk Bilgen
15:22–15:30 Artroplas Sonrası Çi Aşamalı
Enfeksiyon Tedavisi
Dr. Mazhar Tokgözoğlu
15:30–15:38 TDP sonrası Rehabilitasyon ve Normal
Yaşama Dönüş
Dr. Murat Altay
15:38–16:00 Tar şma
16:00 KAPANIŞ KONUŞMASI
X. Temel Artroplas Kursu
19-20 Eylül 2014, Crowne Plaza Otel, Ankara
Kayıt ve Konaklama
Kurs Kayıt
150 TL
Kayıt ücre ne yaka kar , kahve molaları ve öğlen yemekleri dahildir.
Konaklama
190 TL
Konaklama ücre single, oda-kahval bir günlüktür.
-Kurs ka lımı 50 kişi ile sınırlıdır.
-Kayıt ve konaklama ücretlerinin ya rılacağı banka hesabı
Kalça Diz Artroplas Derneği İk sadi İşletmesi
Türkiye İş Bankası A.Ü. İbn-i Sina Hastanesi/Ankara (4364)
IBAN: TR26 0006 4000 0014 3640 1058 81
-Kaydınızın kesinleşmesi için banka dekontunu derneğimize iletmeniz gerekmektedir.
İle şim
Kalça Diz Artroplas Derneği
[email protected] .org.tr
Tel: 0 (312) 236 28 79 Mobil: 0 (530) 667 07 18 Faks: 0 (312) 236 27 69
Angora Bulvarı. 2007 Sokak. no:41 Beysukent Ankara
Download

X. Temel Artroplas Kursu