T.C.
_
SAGLIK BAKANLIGI_
HASTANELERI
KAMU
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
_
03/03/2015
FWLZL/
[Acil]
Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı
K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç
olarak, 03/03/2015 tarih saat 12:30' a kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
_
_
e
Idari ve
.
T.İ.T.U.B.B.
-
SUT
`
H
n'PEK
mtle
üd. Yrd.
Birim
Toplam
1- Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 03/03/2015 tarihi saat 19330 a' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi