TICI
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELER!
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
_
/ WfL/C
03/03/2015
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
J
Hastanemiz Ortopedi servisinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.İ.K.'
in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
03/03/2015 tarih saat 15:30 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunu
ı
l
er a
İdari v
al H
İP
K
tl
ü
.Yrd.
1
.
T.İ.T.U.B.B.
SUT
Birim
Toplam
Femur Distal ve Lateral
NOT
1Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwgrgbzgnkanunhggmtr(ihalgpnb internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 03/03/2015 tarihi saat 15.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
l/
,A
_x/
"
'N
~
r
)
//
_
,
/r
l
KQV/ l'
/ı
{'
'
”
.
1,/
,ı
v,,
ı
'V'
İ
t
A
Ã
k) .yt
/
d
;I
/î
y/
'.
/
1
/.
/z
_
f(
f
,m z
.
i›
j
ı
{
%
İ
`
3593”
\35°'
*`
*v
/I
k
`
,
a
555W*
v
v5'
42x31?'
%535*
w
#%5
“
"
<~°
n"
f
`
Q
57
/,.”`ı›\
,Ğ ş!lı
/
A'
â
l
,
K
`ujğcoaéîß
z
,ı
f.,
'
«f
V
V
/
v,/`
ı
N
*f
s
~\
»
K
ğ' gib:
g&
,
^
/r
/_
L_._..-r\\
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi