TICI
v
v
SAGLIK BAKANLIGI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
ı
:
:
23618724
Teklif
_
09/02/2015
/ßýğý/
4734
olan
belirtilen
malzeme
Cerrahisi
Servisinin
Sayılı
ihtiyacı
aşağıda
Çocuk
Hastanemiz
K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç
olarak, 10/02/2015 tarih saat 15:30 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
_
Idari
T.İ.T.U.B.B.
.
1
Sistoskopik enjeksiyon
Materyali
İPEK
e
4
la.
SUT
-
üd. Yrd.
Birim
Toplam
r
4 Adet
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwjrgbzgnkanuni.ggv.;r[ihglgghb internet adresinden temin edilebilir.
2- Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 10/02/2015 tarihi saat 15.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
j
`
Y
VUR Enjeksiyon Maddesi Teknik Şaıtnamesi
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Malzeme Veziko üretral reflü için uygulanabilir olmalıdır.
Malzeme lml şırıngalar içinde steril olarak temin edilmelidir.
Malzeme 3.5 , 3.7fr ve 5 fr sistoskopik uygulama iğneleri ile kullanılabiliyor olmalıdır.
Viskositesi sadece el ınanüplasyonu ile enjekte edilmesine imkan vermeli, donmamalı,
enjeksiyonu son derece kolay olmalıdır.
bir
tetikleme
sistemine
için
herhangi
ihtiyaç duyulmaınalıdır.
Uygulama
Uründe migrasyon riskini en aza indirgemek açısından partiküler büyüklüğü 80-350 mikron
aralığında olmalıdır. Ve paıtikül çapı en yüksek olan ürün tercih edilecektir.
Vücutta uzak dokulara migrasyon riski olmamalıdır.
bazlı
olmamalıdır.
Alerjik
reaksiyon
göstermemeli,
hayvansal
Vücutta
Urünün adının ve 12 aylık takip sonucu başarı oranının belirtildiği “Journal of Pediatric
“
Urology yada "Journal of Urology” gibi l. sınıf dergide yayınlanmış yuıt dışı yayını
olacaktır.
40
ı
j
"“'ı\ı:-
i
j
m
i
i
'
~
o
~z~
q. 0
«d/Ãwéîß”
5960*
Mg› (0
&~
@A9
oçoéîîş .\
ý
Ütbßa
x<°ý~` 9'i' h&
i- Ü' s*
9255690
Ü*
ı 4:.
”
T.
Trabzon
*Jam
'
.
U
p
v
.
aim
iii? 'tîşzziîîğîiiigiır
'
a
.
I
'D Farm İIANCİ
scıl
No. 128616
:mı urlnası
um,
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi