ANTALYA
PEDİATRİK MİNİMAL İNVAZİV
CERRAHİLER TOPLANTISI
6 ARALIK 2014
S.B. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konferans Salonu, Antalya
ANTALYA
PEDİATRİK MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİLER TOPLANTISI
S.B. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, Antalya
6 ARALIK 2014
Başkan: Doç. Dr. Murat Savaş
Eş Başkan: Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı
Toplantı Sekreteri: Doç. Dr. Hüsnü Tokgöz
BİLİMSEL PROGRAM
Kahvaltı / Çay / Kahve
07:30-08:30
Kayıt
08:30-08:45
Açılış konuşmaları
S.B. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi:
Doç. Dr. Murat Savaş
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Endoüroloji Derneği Başkanı:
Prof.Dr. Ali İhsan Taşçı
T.C Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği Antalya Bölgesi Genel Sekreteri:
Dr. Erdoğan Taş
08:45-09:45
Pediatrik Endoskopik Girişimler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ercan Yeni
08:45-09.05
Pediatrik sistoskopik girişimler / Prof. Dr. Doğan Ünal
09:05-09:25
Pediatrik böbrek ve üreter taşlarına retrograd endoskopik girişimler; URS, RIRS / Prof. Dr. Ali Ünsal
09:25-09:45
Pediatrik böbrek taşlarına antegrad endoskopik girişimler; PNL (standart/mini/ ultra mini/micro) /
Doç.Dr. Ali Sancaktutar
09:45-10:05
Pediatrik endoskopik uygulamalarda robot yardımı nasıl ve nereye kadar? / Prof.Dr. Remzi Sağlam
10:05-10:15
Tartışma
10:15-10:30
Kahve Arası
1. OTURUM
2. OTURUM
10:30-11:30
Pediatrik Laparoskopik Girişimler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı
10:30-10:50
Pediatrik ürolojide laparoskopik cerrahiler: Güncelleme / Doç. Dr. Murat Savaş
10:50-11:10
Pediatrik ürolojide robot yardımlı cerrahiler / Prof. Dr. Selçuk Yücel
11:10-11:30
Pediatrik ürolojide laparoskopik/robot yardımlı tek port cerrahi uygulamaları / Doç. Dr. Volkan Tuğcu
11:30-11:45
Tartışma
12:00-13:30
Öğle Yemeği
Canlı Ameliyatlar
13:30-17:00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Prof. Dr. Ercan Yeni
I. Masa:
URS/RIRS
Operatör: Prof. Dr. Ali Ünsal
Mini PNL
Operatör: Doç. Dr. Ali Sancaktutar
II. Masa:
Laparoskopik nefrektomi
Laparoskopik pyeloplasti
Operatör: Doç. Dr. Volkan Tuğcu
Operatör: Doç. Dr. Murat Savaş
Ameliyathane Koordinatörü: Doç. Dr. Hüsnü Tokgöz
17:00
Kapanış
Download

pediatrik minimal invaziv cerrahiler