Kod raka prostate
Biopsija prostate
Radikalna perinealna prostatektomija kod raka prostate
Radikalna suprapubična prostatektomija kod raka prostate
Kod benignih oboljenja prostate i mokraćne bešike
Otvorena transvezikalna prostatektomija kod hipertrofije prostate
Otklanjanje divertikuluma mokraćne bešike
Otklanjanje krupnog kamenja iz mokraćne bešike
Delimična cistektomija sa ili bez reimplantacije uretera
Intervencija kod post-traumatičnog pucanja bešike
Intervencija kod veziko- vaginalne i veziko- intestinalne fistule
Kod malignih oboljenja mokraćne bešike
Radikalna cistektomija kod raka mokraćne bešike i stvaranje zamene mokraćne bešike
Kod oboljenja bubrežne karlice i uretera
Nefrolitotomija kod kamena u bubregu
Ureterolitotomija kod kamena u ureteru
Otvorena pijeloplastika
Transplantacija uretera (Regresija)
Urostomija
Implantacija uretera kao i antiregresivna implantacija uretera unilateralno ili bilateralno
Intervencija kod povrede bubrega i uretera
Delimična ureterektomija sa konačnom anastomozom
Potpuna ureterektomija
Uretroliza retroperitonealne fibroze
Plastična operacija uretera (megauretera)
Kod benignih oboljenja bubrega
Biopsija bubrega radi isključivanja postojanja raka bubrega
Otvoreno odstranjivanje jednostavne bubrežne ciste
Jednostavna otvorena nefrektomija
Izdvajanje ili delimično odstranjivanje potkovičastog bubrega
Kod malignih oboljenja bubrega
Radikalna otvorena nefrektomija kod raka bubrega
Delimična otvorena nefrektomija kod raka bubrega
Radikalna otvorena nefroureterektomija kod raka uretera ili bubrežne karlice
Kod oboljenja nadbubrežne žlezde
Odstranjivanje nadbubrežne žlezde
Kod oboljenja testisa
Biopsija testisa
Radikalno otklanjanje testisa postavljanjem proteze kod raka testisa
Radikalna retroperitonealna limfadenektomija kod raka testisa
Korekcija hidrokele
Korekcija preponske kile
Korekcija kriptorhizma
Fiksiranje testisa (Orhidopeksija)
Korekcija verikocela
Kod oboljenja uretera
Ureterektomija kod raka uretera
Korekcija hipospadije
Plastična operacija hipospadije penisa
Plastična operacija skrotalne ili perinealne hipospadije
Plastična operacija fistule i suženja uretera
Intervencija kod povrede i pucanja uretera izvan bubrežne karlice
Kod oboljenja penisa
Ispravljanje penisa
Delimično ili potpuno odstranjivanje penisa sa biopsijom preponskih limfnih čvorova kod
raka penisa
Korekcija kratkog frenuluma
Obrezivanje
Plastična operacija kavernoznih tela
Ugrađivanje proteze unutar penisa radi lečenja erektilne disfunkcije
Kod oboljenja testisa
Hirurško čišćenje penisa od Fournier gangrene
Kod urinarne inkontinencije
Ugrađivanje traka za smanjenje tenzije kod muškaraca (Ad Vance) i kod žena (TVT-O)
Ugrađivanje veštačkog spone u slučaju urinarne inkontinencije nakon radikalne
prostatektomije ili cistektomije kod muškaraca
Kolposuspenzija (intervencija po Burchu)
Hirurško lečenje pada dna karlice kod žena (sakrokolpopeksija bez ili sa paralelnom
histerektomijom)
Postavljanje mrežice za suspenziju vaginalnih zidova
Kod ginekoloških oboljenja
Prednja kolporafija
Zadnja kolporafija
razvojna enterocistoplastika
histerektomija
Download

Pogledajte ovde u kojim slucajevima se preporucuju