İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Kalite Geliştirme Sekreteri Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-09 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 1
Ünvanı:Kalite Geliştirme Sekreteri
Bağlı Olduğu Pozisyon:Kalite Geliştirme Sorumlusu
Vekili: Kalite Geliştirme Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bir alt sorumlu/asistan
Nitelikler:


Toplam Kalite Yönetimi konusunda en az temel eğitim, dokümantasyon eğitimleri almış olmak
MS Word, Excel, PowerPoint programlarını iyi derecede kullanabilir olmak.
Görev ve Sorumluluklar:
1.Kalite Geliştirme Sekreteri Kapsamında Görev ve Sorumluluklar





AUZEF Kalite Geliştirme biriminde yapılan tüm çalışmalara katılmak ve yardımcı olmak
Çalışmalar kapsamında haberleşme, duyuru, geri bildirim ve raporlamaları yapmak
Eğitim programlarının yürütülmesinde yardımcı olmak
Tüm dokümantasyonların kayıt ve sürüm takiplerini yürütmek
AUZEF bünyesinde kalite çalışmaları kapsamında yapılan tüm toplantı ve çalışmaların Toplantı
Yönetim Sistemi vasıtasıyla yazılı hale getirilmesi ve kalite birimine arşivlenmesini sağlamak
Çalışmalarda ekiplerin ve kişilerin iş planları takibini yapmak
Kalite yolu çalışmalarında çalışma takvimine uyumu takip etmek
Prosedür, talimat ve diğer dokümanların geliştirilmesinde ekiplere yol göstermek
Geliştirilen dokümanların şekil açısından düzenlemelerini yapmak
ADEK Sorumlusunun planladığı işlerde yardımcı olmak
Kendi süreciyle ilgili arşivleme işlerinden sorumludur.






2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar
 AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve
Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
 AUZEF ve KGS nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
 KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
 Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
 Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini bir üst makamıyla paylaşmak.
 KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite Temsilcileri tarafından talep
edilen bilgileri zamanında vermek.
KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere Süreci adına katkı sağlamak
Yetkiler:
 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
Download

AUZEF-GT-09 Kalite Geliştirme Sekreteri Görev tanımları