ASULİS DİL, DİYALOG VE DEMOKRASİ LABORATUVARI
PROJE KOORDİNATÖRÜ
Projenin tanımı
Asulis - Dil, Diyalog ve Demokrasi Laboratuvarı, Hrant Dink Vakfı’nın 2009
yılından beri devam etmekte olan Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi
Projesi’ni bir adım öteye taşımış olup, kavramsal tartışmalar, eğitim, medya,
hukuk ve siyaset alanlarını başlangıç aşamasındaki çalışma alanları olarak
belirlenmiştir. ‘Asulis - Dil, Diyalog ve Demokrasi Laboratuvarı’ ismini alan
laboratuvar, söylem çalışmaları alanında çalışmalar ve araştırmalar yürütecek bir
yapı olarak Türkiye’de bir ilki temsil ediyor.
Temel görev ve sorumluluklar
 Asulis - Dil, Diyalog ve Demokrasi Laboratuvarı için yeni projeler
tasarlamak, farklı kurumlardan gelen proje önerilerini değerlendirip
geliştirmek, proje başvurularını hazırlayıp takibini yapmak
 Yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek için sivil toplum
örgütleri, üniversiteler, araştırmacılar vs. ile iletişime geçmek, takibini
yapmak
 Türkiye ve yurtdışında bu işbirliklerini sağlamak ve geliştirmek için
ziyaretlerde bulunmak
 Laboratuvarın farklı projeleri arasındaki koordinasyonu ve iletişimi
sağlamak
 Laboratuvarın farklı projelerini bir araya getiren ve ortak amaçları ön
plana çıkaran etkinlikler tasarlamak
 Laboratuvarın bütçesini takip etmek, Laboratuvarın fon kuruluşlarına
periyodik raporlamaları hazırlamak
 Laboratuvarın kütüphanesinin ve Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi
arşivinin eş zamanlı ve uyumlu olarak oluşturulmasını sağlamak
 Laboratuvarın görünürlüğünü geliştirmek için iletişim stratejileri
oluşturmak
 İnternet sitesini geliştirmek ve sosyal medya hesaplarının yönetmek
Aranan özellikler
 Nefret söylemi ve ayrımcılık konularına hâkim olan (tercihen daha önce
bu alanda çalışma yapmış olan)
 Tercihen sosyal bilimler veya iletişim fakültesinden mezun olan
 Hak temelli sivil toplum kuruluşlarında en az iki yıl çalışma deneyimine
sahip
 Bütçeleme ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olan
 İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olan
 Yurtiçi ve yurtdışı seyahati gerçekleştirmeye açık olan
 MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen (Powerpoint, Word,
Excel)
 Ekip çalışması konusunda deneyimli, organizasyon ve takip yeteneği
güçlü olan
Download

ASULİS - DİL, DİYALOG VE DEMOKRASİ