İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖDEME BELGELERİ ZİMMET FORMU
Dök. No: AUZEF-FR- 3.1-21 Yayın Tarihi:29.08.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 1
ÖDEME BELGESİ VE EKİ BELGELER TESLİM/TESELLÜM TUTANAĞI
Dairesi:
Form
Sıra No :
Harcama Biriminin Kurumsal Kodu:
12
1 32
İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
240
1
Tahakkuk İşlem No
Defterdarlık….. Muhasebe
Müdürlüğü
…..…./……./2014
Muhasebe Birimi :
Düzenleme Tarihi :
Torba Numarası :
Ödeme Belgesi
Sıra No
62
Yevmiye Tarihi
Eki Belge
Yevmiye No
Türü
Adedi
Alacaklı
Adı Soyadı
TCK/VKN
Bütçe Gideri
Tutarı
Yukarıda alacakları ile alacak tutarları gösterilen toplam …….(…….) adet tahakkuk evrakı ve ekleri teslim alınmıştır…../…./.2014 Teslim Saati:……………
TESLİM
ALAN
AdıSoyadı
İmza
TESLİM EDEN
Adı-Soyadı
İmza
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Asistanı
Download

ödeme belgesi ve eki belgeler teslim/tesellüm tutanağı