İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Grafik Tasarım Uzmanı Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-53 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 2
Ünvanı:Grafik Tasarım Uzmanı
Bağlı Olduğu Pozisyon:Grafik Tasarım Şube Sorumlusu
Vekili: Grafik Tasarım Şube Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bir alt sorumlu/asistan
Nitelikler:














Tercihen eğitim sektöründe çalışmış olmak
Tercihen üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak,
Adobe Fire Works, Photoshop, İllüstratör, Flash, After Effects programlarını etkin olarak
kullanabilir olmak,
Cinema4D, AutoDesk veya benzer bir 3D programını iyi derecede kullanabilir olmak,
InDesign ve Adobe Edge kullanabilir olmak,
Problem çözme, bütünü görme konularında kabiliyetli, iyi organize olup, sonuç alıcı aksiyonlar
geliştirebilir olmak.
Yaratıcılık ve hayal gücü yüksek tasarımlar yapabilmek,
Etkin bir çalışma ortamında birden çok projeyi yürütebilir olmak,
Yoğun çalışma temposunda düzenli çalışabilir olmak,
Google Apps ve sosyal medya gibi katılımcı araçları kullanabilir olmak,
Ayrıntılar konusunda hassas, güçlü eleştirel düşünme ve analiz becerisi ile hızlı ve eksiksiz
sorunları çözebilir olmak,
Kurumunun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı, takım çalışmalarında uyumlu, yazılı ve
internet ortamındaki e-öğrenme gelişmelerini takip edebilir ve çalışma arkadaşlarıyla
paylaşabilir olmak.
Kurumun kalite politikalarını uygulayabilir ve geliştirebilir olmak,
MS Word, PowerPoint programlarını kullanabilir olmak.
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Grafik Tasarım Uzmanı Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-53 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 2 / 2
Görev ve Sorumluluklar:
1.Grafik Tasarım Uzmanı Kapsamında Görev ve Sorumluluklar






Verilen işin ne kadar sürede bitirileceği ile ilgili doğru zaman planı hazırlamak,
Proje fikrini yansıtan yeni ve benzersiz tasarımlar geliştirmek,
Eğitim materyalleri için gerekli çizgi animasyonları, video animasyonları ve ara yüz
tasarımlarını yapmak,
Mobil ve tablet cihazlar için ara yüz tasarımları yapmak,
Eğitim program/ders yöneticileriyle, çalışanlarıyla işbirliği yapmak, katkıda bulunmak,
Verilen/atanan/sorumlu tutulduğu diğer görevleri takip etmek ve gerçekleştirmek.
2. Kalite Yönetimi Sistemi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar







AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve
Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
AUZEF ve KGS nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini bir üst makamıyla paylaşmak.
KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite Temsilcileri
tarafından talep edilen bilgileri zamanında vermek.
KYS çalışmalrı kapsamında yapılan faaliyetlere süreci adına katkı sağlamak.
Yetkiler:
• Temsil
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
Download

AUZEF-GT-53 Grafik Tasarım Uzmanı Görev Tanımı