İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
İçerik Tasarım Süreç Formu
Dök. No: AUZEF-SF-2.4 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:02 Rev Tarihi:10.11.2014 Sayfa 1 / 2
SÜREÇ SORUMLUSU
SÜRECİN SINIRLARI
ETKİLENEN
SÜREÇLER
İlgili Dekan Yardımcısı
Ham materyalin (ders notu, sunum gibi.) teslim alınmasından geliştirilen
ürünlerin ilgili sürece teslim edilmesine kadar.
Müfredat, Bilişim, Ses ve Görüntü
ETKİLEYEN
SÜREÇLER
Müfredat, Bilişim, Ses ve Görüntü
GİRDİLER
Ders Notu, Sunu Dosyası, Kullanıcı DeneyimiDeğerlendirme Talebi, Üretim
Onayı
Faz 1, Faz2, Faz3 ve PPT ürünleri, Kullanıcı Deneyimi Raporu, Erişilebilirlik
Değerlendirmesi
Eğitim Teknoloğu, Proje Yöneticisi, Görsel Tasarımcı, Yazılımcı, İnteraktif
Medya Tasarım Uzmanı,Eye Tracking Laboratuvar Sorumlusu, Test ve
Yayın Uzmanı, 3D Tasarımcı, İllüstratör,Süreç Asistanı, Performasnlı
Bilgisayarlar, Karınca, Adobe Yazılımları, Stock Görüntüler, Wireframe
Aracı,Grafik Tablet, Tablet Bilgisayar, Eye Tracking Cihazı, MS Office
Programları, MindJet Yazılımı, Ms Project, Auzef Standartları, İş Analizleri,
Prosedürleri
İLGİLİ STANDART
AUZEF-SS-2.4-02 İçerik Tasarım Ekibi Görev ve Çalışma Standartları
AUZEF-SS-2.4-10 Arşivleme Standartı
AUZEF-SS-2.4-08 Öğretim Tasarımı Standartı
AUZEF-SS-2.4-10 Arşivleme Standartı
AUZEF-SS-2.4-04 Video Temin ve Hazırlama Standartı
AUZEF-SS-2.4-09 Grafik Tasarım Standartı,
AUZEF-SS-2.4-03 Fotoğraf Temin ve Hazırlama Standartı,
AUZEF-SS-2.4-10 Arşivleme Standartı
ÇIKTILAR
KAYNAKLAR
FAALİYETLER
Koordinasyon
Öğretim Tasarımı
Grafik Tasarım
Faz 1,
Faz 2-Faz3
Kullanıcı Deneyimi
İçerik Yazılımı
Test ve Yayın
AUZEF-SS-2.4-11 Faz Standartı
AUZEF-SS-2.4-10 Arşivleme Standartı
AUZEF-SS-2.4-12
DersStandartı
İçerikleri İçin Uygulanacak PPT Dizgi
AUZEF-SS-2.4-09 Auzef
Arşivleme
Standartları
AUZEF-SS-2.4-07 Kullanıcı Deneyimi ve Kullanilabilirlik Degerlendirmesi
Standartı
AUZEF-SS-2.4-10 Arşivleme Standartı
AUZEF-SS-2.4-13 Erisilebilirlik Standardı
AUZEF-SS-2.4-06 İçerik Yazılımı Standartı
AUZEF-SS-2.4-10 Arşivleme Standartı
AUZEF-SS-2.4-05 İçerik Test ve Yayın Standartı
AUZEF-SS-2.4-10 Arşivleme Standartı
AUZEF-SS-2.4-01 İçerik Tasarım Süreci, Yapısı, Kapsamı ve Sorumlulukları
Standartı
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
İçerik Tasarım Süreç Formu
Dök. No: AUZEF-SF-2.4 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:02 Rev Tarihi:10.11.2014 Sayfa 2 / 2
KONTROL KRİTERLERİ
-
-
-
Çıktıların, Erişilebilirlik
standartlarına uygunluğu
Çıktıların, uluslararası
tanımlanmış standartlara
uyumlu olması
Çıktıların, yayın öncesi
simülasyonlarının yapılmış
olması
Güncelleme ihtiyaçlarının takibi
İçeriği tasarlama süresi
Çalışma takvimi kontrolü
SÜREÇ PERFORMANS
SÜREÇ
KRİTERLERİ
HEDEFLERİ
Süreç faaliyetlerinin iş analizi bazlı %100
KPI soru seti ile değerlendirilmesi
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı
Download

AUZEF-SF-2.4 İçerik Tasarım Süreç Formu