İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yazılım Uzmanı Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-70 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 2
Ünvanı: Yazılm Uzmanı
Bağlı Olduğu Pozisyon:Yazılım Geliştirme Şube Sorumlusu
Vekili: Yazılım Geliştirme Şube Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bir alt sorumlu/asistan
Nitelikler:





















PHP-CodeIgneter veya HTML5 ortamında veya net ortamında en az 5 proje tamamlamış
olmak ve yazılım geliştirme projelerinde, tasarım, uygulama geliştirme ve test aşamalarında
çalışmış olmak,
Web sitesi, eğitsel yazılım yapmış olmak,
Javascript framework kullanmış olmak,
CSS framework kullanmış olmak,
Responsive Design konusunda deneyim sahibi, mobil ve tablet cihazlar için web sayfası
uygulaması yapmış olmak,
Tarayıcı optimizasyonunu bilen ve cross-browser konusunda deneyimli, yazılım güvenliği ve
performans / optimizasyon konularında deneyimli, web service, XML ve SOAP teknolojileri
konusunda çalışmış olmak,
İnternet teknolojileri ve araçlarına hâkim, çalışkan, dinamik, tecrübeli ve sorumluluklarını
eksiksiz yerine getirebilir olmak,
PHP ve MySQL, HTML, JQuery, AJAX, CSS konularında yardımsız proje tamamlayabilir
olmak,
FTP gibi sunucu dosya transfer protokollerinde çalışabilir olmak,
Temel SSH komutlarını kullanabilmek,
W3C standartlarına uyumlu ve SEO detaylarına dikkat ederek kod yazabilmek,
Responsive Design konusunda proje geliştirebilir olmak,
İletişim ve sunum becerileri yüksek, sonuç odaklı, yeni gelişen yazılım konseptlerini takip
edebilen ve uygulayan, planlama, önceliklendirme ve iş takibi yapabilir olmak.
HTML5, CSS3, Javascript konusunda uzman, Php veya benzeri bir programlama dilini iyi
derecede kullanıyor olmak veya Windosw ortamında ve SQL veritabanında net uygulamalar
geliştirebilmek,
Etkin bir çalışma ortamında birden çok projeyi yürütebilir olmak,
Yoğun çalışma temposunda düzenli çalışabilir olmak,
Google Apps ve sosyal medya gibi katılımcı araçları kullanabilir olmak,
Ayrıntılar konusunda hassas, güçlü eleştirel düşünme ve analiz becerisi ile hızlı ve eksiksiz
sorunları çözebilir olmak,
Kurumunun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı, takım çalışmalarında uyumlu, yazılı ve
internet ortamındaki e-öğrenme gelişmelerini takip edebilir ve çalışma arkadaşlarıyla
paylaşabilir olmak.
Kurumun kalite politikalarını uygulayabilir ve geliştirebilir olmak,
MS Word, Excel, PowerPoint programlarını iyi derecede kullanabilir olmak.
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yazılım Uzmanı Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-70 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 2
Görev ve Sorumluluklar:
1.Yazılım Uzmanı Kapsamında Görev ve Sorumluluklar














Verilen işin ne kadar sürede bitirileceği ile ilgili doğru zaman planı hazırlamak,
Yazdığı kodların dokümantasyonunu yapmak,
Teknik olamayan diğer çalışanları alanıyla ilgili olarak eğitmek, teknik çözümleri araştırmak ve
çözümü için yeni fikirler sunmak,
Geliştirdiği projelerin analitik sonuçlarını raporlamak,
Geliştirdiği projeleri başarılı bir şekilde yayınlamak, sürekli yeni teknolojileri yakında takip
ederek kendisini geliştirmek ve öğrenmek,
Eğitim materyallerine etkileşim katmak, etkileşimli video eğitim ürünleri geliştirmek ve
uygulamak ve test etmek,
Öğretim üyeleri ve gerektiğinde online eğitim programı katılımcılarına teknik destek sağlamak,
Eğitim program/ders yöneticileriyle, çalışanlarıyla işbirliği yapmak, katkıda bulunmak, eğitim
materyallerinin ve eğitim teknolojilerinin uygun dokümantasyonunu oluşturmak ve korumak,
Kendi iş süreçlerini planlamak, uygulamak, geliştirmek, analiz etmek ve dokümantasyonunu
hazırlamak,
Verilen/atanan/sorumlu tutulduğu diğer görevleri takip etmek ve gerçekleştirmek,
Portal yazılımları geliştirme, iyileştirme ve tasarlama işlemlerini bilişim koordinatörü ile beraber
gerçekleştirmek.
Web yazılımı geliştirme, uygulama ve görsel tasarımı kodlayarak işlevsel hale getirmek,
Teknolojik gelişmeleri takip etmek.
Portal ve paket program yazılımları geliştirmek, veri tabanı ve mantıksal çerçevesine göre
hareket etmek,
2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar







AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek
ve Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
AUZEF ve KGS nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini bir üst makamıyla paylaşmak.
KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite Temsilcileri
tarafından talep edilen bilgileri zamanında vermek.
KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere Süreci adına katkı sağlamak.
Yetkiler:
• Temsil
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yazılım Uzmanı Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-70 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 2
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
Download

AUZEF-GT-70 Yazılım Uzmanı Görev Tanımı