İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreç Formu
Dök. No: AUZEF-SF-2.6 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:01 Rev Tarihi:01.09.2014
SÜREÇ SORUMLUSU
SÜRECİN SINIRLARI
ETKİLENEN SÜREÇLER
Sayfa 1 / 3
İlgili Dekan Yardımcısı
Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreci, ders içeriği, ders notu ya da
istenilen senaryonun “Hizmet Talep Formu” veya iş emri ile ilgili
şubeye ulaşmasıyla başlar; istenilen hizmet için hazırlanılan
ürünün tamamlanıp arşivlenmesi ile (senkron-asenkron ders
videoları, kısa kurmaca filmler, reklam/tanıtım filmleri,
animasyon ve 3D içerikler, belgeseller, sesli kitaplar, mp3
seslendirmeler, vb) son bulur.
Bilişim Hizmetleri Süreci
İçerik Tasarımı Süreci
Eğitim Öğretim Süreci
Destek Süreçler
Müfredat Yönetim Süreci
ETKİLEYEN SÜREÇLER
Ölçme ve Değerlendirme Süreci
Bilişim Hizmetleri Süreci
Müfredat Yönetim Süreci
İçerik Tasarımı Süreci
Eğitim Öğretim Süreci
GİRDİLER
ÇIKTILAR
Destek Süreçler
Ders notları, ders içerikleri, senaryolar. (Hizmet Talep Formu)
Senkron-Asenkron ders videoları, kısa kurmaca videolar,
reklam/tanıtım filmleri, belgeseller, animasyon ve 3D içerikler,
sesli kitaplar, mp3 seslendirmeler, webcast videolar, canlı
yayınlar, fotoğraflar, grafikler.
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi
ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreç Formu
Dök. No: AUZEF-SF-2.6 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:01 Rev Tarihi:01.09.2014
AUZEF standartları, iş analizleri, prosedürler vb. Yönetmen,
Yönetmen Yardımcısı, Kameraman, Kurgu/Montaj Operatörü,
Teknik Sorumlu.
Çekim ve montaj ekipmanları,
çekim
stüdyoları, ses stüdyosu.
KAYNAKLAR
FAALİYETLER
2.6.2.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses ve Görüntü Hizmetleri Şubesi
2.6.2.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Şubesi
2.6.1.1. Senaryosuz Hizmetler Şubesi
2.6.1.2. Webcast Yayınlama Şubesi
KONTROL KRİTERLERİ
*Ekipmanın sorunsuz
durumda olması
Sayfa 2 / 3
ve
çalışır
İLGİLİ STANDART
AUZEF-SS-2.6-01
Ses ve Görüntü
Hizmetleri Yapısı
Kapsamı ve
Sorumlulukları
Standardı
AUZEF-SS-2.6-03
Seslendirme
Hizmetleri Standardı
AUZEF-SS-2.6-02
Senaryolu Hizmetler
Standardı
AUZEF-SS-2.6-04
Webcast Yayınlama
Standardı
AUZEF-SS-2.6-05
Senaryosuz Hizmetler
Standardı
AUZEF-SS-2.6-06
Ses
ve
Görüntü
Hizmetleri
Arşiv
Standardı
SÜREÇ PERFORMANS
SÜREÇ
KRİTERLERİ
HEDEFLERİ
Süreç faaliyetlerinin iş analizi bazlı %100
KPI soru seti ile değerlendirilmesi
*Çalışma takvimi
* Teslim edilen işin dinlenme oranı
* Teslim edilen işin izlenme oranı
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi
ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreç Formu
Dök. No: AUZEF-SF-2.6 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:01 Rev Tarihi:01.09.2014
Sayfa 3 / 3
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi
ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı
Download

AUZEF-SF-2.6 Ses ve Görüntü Hizmetleri Süreç Formu