İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Genel İdari Hizmetler Süreç Formu
Dök. No: AUZEF-SF-3.1 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:01 Rev Tarihi: 01.09.2014
SÜREÇ SORUMLUSU
SÜRECİN SINIRLARI
Sayfa 1 / 1
Fakülte Sekreteri
İç ve Dış Tüm Paydaşlardan gelen taleplerle başlar. Taleplerin
karşılanmasıyla son bulur.
ETKİLENEN SÜREÇLER
Tüm Süreçler
ETKİLEYEN SÜREÇLER
Tüm Süreçler
GİRDİLER
Talepler, bütçe, ön mali kontrol uygunluk belgesi
ÇIKTILAR
KAYNAKLAR
Karşılanmış talepler, cevabi yazılar,
Zaman, İnsan Kaynakları Uzmanı, Satınalma Uzmanı, Bütçe
Uzmanı, Yönetmelik, Yönergeler, Kanunlar, Teçhizat, EBYS
Programı, Taşınır Kayıt Kontrol Programı, AUZEF
Standartlarımız, Prosedürlerimiz, İş Analizlerimiz
FAALİYETLER
Akademik ve İdari Yazışma
İnsan Kaynakları
Mali Süreçler
Satınalma ve Kabul
Taşınır Mal ve Ortak Hizmetler
KONTROL KRİTERLERİ
 Faliyetlerin belirlenen zamanda
yapılması
 Mali Kaynakların Kontrolü
 Mevzuata uygunluğunun kontrolü
 Memnuniyet Anketleri
İLGİLİ STANDART
SS.3.1-01 Genel İdari Hizmetler Süreci Yapısı, Kapsam
ve Sorumlulukları Standardı
SS-3.1-02 Akademik ve İdari Yazışma Standardı
SS-3.1-03 İnsan Kaynakları Standardı
SS-3.1-04 Mali Süreçler Standardı
SS-3.1-05 Satınalma Ve Kabul Standardı
SS-3.1-06 Taşınır Mal ve Ortak Hizmetler Standardı
SS-3.1-07 Arşiv Standardı
SÜREÇ PERFORMANS
SÜREÇ
KRİTERLERİ
HEDEFLERİ
Süreç faaliyetlerinin iş analizi bazlı %100
KPI soru seti ile değerlendirilmesi
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi
ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı
Download

AUZEF-SF-3.1 Genel İdari Hizmetler Süreç Formu