İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sharepoint Uzmanı Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-68 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 2
Ünvanı: Sharepoint Uzmanı
Bağlı Olduğu Pozisyon:Sistem Yönetimi Şube Sorumlusu
Vekili: Sistem Yönetimi Şube Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bir alt sorumlu/asistan
Nitelikler:



SharePoint konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve domain yapısı kurmuş ve yönetmiş
olmak.
Microsoft Project, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Active Directory
ve Ortak Database yönetimlerinde yardımsız çalışabilir olmak,
Yoğun çalışma temposuna uygun, raporlama ve iş analizleri ile istatistik yorumları yapabilir
olmak.
Görev ve Sorumluluklar:
1.Sharepoint Uzmanı Kapsamında Görev ve Sorumluluklar




Microsoft Project Server, Microsoft Exchange Server ve SharePoint Serverları yönetmek.
İş akış şemalarında görev ve takvimlerin portal yapısına uygun işleyişini sağlamak.
İş zekâsı çözümlerinde çalışmalar yapmak.
Kullanıcıların birbirleriyle (Internet-intranet) sistem üzerinden çalışmalarını sağlamak ve
bunların donanımları ile ilgili sorunlarını çözmek.
2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar







AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek
ve Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
AUZEF ve KGS nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini bir üst makamıyla paylaşmak.
KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite Temsilcileri
tarafından talep edilen bilgileri zamanında vermek.
KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere Süreci adına katkı sağlamak.
Yetkiler:
• Temsil
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
Download

AUZEF-GT-68 Sharepoint Uzmanı Görev Tanımı