ÜYELİK BAŞVURU FORMU
ÜYE NO …….…
FOTO
ADI SOYADI
TC KİMLİK NO
BABA ADI /ANNE ADI
DOĞUM YERİ / TARİHİ
MEDENİ HALİ
BRANŞI-GÖREVİ
GÖREV YAPTIĞI KURUM
KURUM ADRESİ
KURUM TLF.
CEP TLF/E-MAİL
Dernek tüzüğünü okuyup anladım. Belirlenmiş ve belirlenecek dernek hükümlerine uyacağımı, amaçların
gerçekleşmesine katkıda bulunacağımı, kimliğim ve yukarıdaki şahsımla ait bilgilerin doğruluğunu, dernekler
kanunundaki şartları taşıdığımı ve aidatlarımı zamanında ödeyeceğimi kabul ve beyan eder, dernek üyeliğine
kabulümü arz ederim.
AdıSoyadı
Müracaat Tarihi
İmza
……………………..…………………….
....…../…...…/20…..….
ÜYELİK KABUL TEBLİĞ ve TEBELLÜĞ
Dernek üyeliğiniz Yönetim Kurulumuzun………………..………..tarih ve ……………sayılı kararıyla kabul
edilmiştir. Bilgilerinizi rıca ederiz.
……../…..…./………..
Tebellüğ Eden (Üye)
Adı Soyadı-İmzası
EKİ:Nüfus Cüzdanı Fotopopisi - Fotoğraf (2 Adet)
………./………/…………
Tebliğ Eden(Yön.Kur.Bşk)
Mühür-İmza
Download

ÜYELİK BAŞVURU FORMU